Delebørn – hele børn

Et samarbejde mellem Center for Familieudvikling, Egmont Fonden og kommunerne Kolding, Randers og Egedal

Hvert 3.barn i Danmark oplever inden sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden. Skilsmisser er blevet en almindelig del af vores samfund. Men for det enkelte barn vil bruddet mellem forældrene som regel være en stor omvæltning. Mange kommer godt videre – men det er vigtigt, at deres nærmeste voksne både ser og anerkender børnenes tanker og følelser omkring livet som delebarn og støtter op om børnenes behov.

Center for Familieudvikling er med støtte fra Egmont Fonden gået sammen med kommunerne Randers, Kolding og Egedal om at styrke indsatsen for folkeskoleelever med skilte forældre. Projektet opretter samtalegrupper for børn og underviser bl.a. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og psykologer i, hvordan man bedst støtter børn og unge efter en skilsmisse. Projektet foregår på 30 folkeskoler i de 3 kommuner. Siden start har mere end 1.000 børn mellem 6 og 16 år været med i en børnegruppe, og ca. 1.500 lærere og andre relevante fagfolk deltager løbende i arrangementer, der spreder viden om børn i skilsmisser. Alle projektskoler udvikler også en handleplan for, hvordan de fremover vil støtte elever efter en skilsmisse. Tilbuddet om at deltage i en børnegruppe er gratis og frivilligt. Projektet afsluttes ved udgangen af 2017 med en evaluering og konference.

Projektet støttes af Egmont Fonden

Læs mere på www.delebørn-helebørn.dk