Efteruddannelse psykolog – noget for dig? 

Ønsker du som psykolog efteruddannelse eller inspiration til at arbejde med parholdsproblematikker eller skilsmisseudfordringer? Eller ønsker du at hjælpe børn, der har det svært efter forældrenes skilsmisse? I så fald er vores efteruddannelser relevante for dig.

Center for Familieudvikling tilbyder nemlig en række korte forskningsbaserede efteruddannelser for psykologer, der ønsker at styrke menneskers tryghed og trivsel i familien. På vores efteruddannelse for psykologer og andre kvalificerede fagfolk vil der altid være en eller flere psykologer blandt underviserne. Og alle vil have stor klinisk erfaring med at arbejde med forskningsbaserede interventioner knyttet til par- og skilsmisseområdet.

Som psykolog møder man ofte mennesker, der kæmper med at få parforholdet til at fungere. Faktisk viser forskellige undersøgelser, at familierelaterede problematikker er den hyppigste grund til at mennesker opsøger terapi. Når mennesker lider i deres parforhold, går det udover det fysiske og mentale helbred, trivslen og forældreevnen. Af samme årsag fortjener disse mennesker, at vi psykologer til stadighed opkvalificerer os på dette område, så vi kan tilbyde den bedste og mest kompetente form for hjælp.

Der er rigtig mange mennesker, der tilbyder parterapi i Danmark. Desværre er rigtig mange af disse ikke ordentligt uddannet, og interventionerne sker derfor ofte på et usystematisk og tilfældigt grundlag. Det er kort sagt et meget broget marked. Af samme grund er der stor ræson i, at vi som psykologer tager efteruddannelse i forskningsbaserede metoder på dette område.

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at I som veluddannede psykologer ønsker at hjælpe mennesker, der har det svært i deres parforhold og familieliv. Desværre må vi konstatere, at der er meget lidt fokus på dette vigtige område på psykologistudiet på universitetet. Det har vi selv erfaret. Heldigvis er der dog flere og flere psykologer, der har indset, at de må supplere uddannelsen som psykolog med en efteruddannelse på dette område. Denne trend vil vi gerne støtte op omkring. Både for at styrke fagligheden blandt psykologer, og fordi vi dermed højner chancen for at hjælpe den enkelte klient, det enkelte par og de børn, der er indblandet.

Overvejer du som psykolog efteruddannelse hos os? I så fald er vi ret sikre på, at du vil kunne omsætte uddannelsen til dit kliniske arbejde. Vi har de sidste 14 år specialiseret os i at afholde parterapi og give hjælp til skilsmisseramte mennesker. Og vi har haft over 1000 mennesker igennem på vores efteruddannelser.

Evalueringerne af disse er som regel utroligt gode. Det gør os taknemlige og ydmyge. Og så støtter de forestillingen om, at vi sætter fokus på noget relevant og vigtigt. Vi er samtidig optaget af aldrig at blive selvsmagende og bedrevidende. En af vores tre værdier er faglighed, og derfor er det vigtigt for os at gå i dialog med jer og hilse kritisk tækning og dialog velkommen. Uanset om denne finder sted i forbindelse med en præsentation af teori eller metode eller efter en skørt rollespil, som skal understøtte en forskningsbaseret og faglig pointe.

 

Efteruddannelse psykolog – en oversigt 

 • Par-tjek-uddannelsen
 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)
 • Emotionsfokuseret terapi
 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppe-uddannelsen)

Hvis du ønsker at se datoer og priser for alle efteruddannelser, kan du se dem i denne kalender.

Læs mere

 

Efteruddannelse psykolog 1 – Par-tjek

Par-tjek-uddannelsen:

Ønsker du som psykolog efteruddannelse i den anerkendte metode Integrative Behaviorial Couples Therapy (IBCT)? Ønsker du at få rettighederne til at arbejde med et forskningsbaseret koncept på to parsamtaler? Vil du have adgang til et elektronisk spørgeskema og formentlig verdens bedste vejlederrapport til par, som du kan orientere dig i før første samtale? I så fald er Par-tjek-uddannelsen formentlig relevant for dig.

Par-tjek er udviklet af psykolog og lektor Tea Trillingsgaard og andre forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Familieudvikling. I forlængelse heraf har konceptet været udsat for et randomiseret kontrolleret forsøg med over 200 danske par. Herigennem blev det påvist, at konceptet havde en positiv og signifikant effekt på parrene sammenlignet med kontrolgruppen. Resultaterne er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Journal og Consulting and Clinical Psychology.

Denne efteruddannelse for psykologer introducerer konceptet Par-tjek, og herigennem bliver man certificeret i at afholde konceptet i egen klinik. Desuden får man i den forbindelse en omfattende Par-tjek-manual, et kendskabspil og elektroniske ressourcer, som skal bruges til samtalen.

Det er dog også muligt at nøjes med en smagsprøve. Således kan man starte med at tage grundmodulet på to dage, hvor man bliver præsenteret for Integrative Behaviorial Couples Therapy (IBCT). Her får man inspiration til at udforme en caseformulering, lave grundig assesment samt arbejde kvalificeret med pars samspilsmønstre.

Denne efteruddannelse for psykologer henvender sig til jer, der har en del erfaring med parterapi, men også til jer, der primært har erfaring med individuel terapi.

Efteruddannelse psykolog 1 – citat fra en kursist

Jeg ønsker at styrke mine kompetencer inden for det parterapeutiske område – og især inden for assesment. Den strukturerede tilgang, som Par-tjek tilbyder, appellerer til mig.”

Efteruddannelse psykolog 1 – praktiske oplysninger

 • Efteruddannelsens grundmodul varer to dage og foregår i København.
 • Efteruddannelsen kan suppleres med en ekstra dag, hvis man ønsker at blive certificeret Par-tjek-vejleder og få adgang til online-spørgeskemaet, samt en grundig vejlederrapport.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig sammen.

Efteruddannelse psykolog 1 – evaluering fra en kursist 

Jeg satte pris på den gode tydelige gennemgang, som var interessant at lytte til. Det var meget fint krydret med videoklip fra virkelige samtaler. Det fæstner det lærte, at man ser teorien brugt i praksis. Det var generelt utrolig god og levende undervisning, med inspirerende rollespil, sjov hukommelses- leg. Jeres positive energi og humor overføres til os alle i salen”

 

Tilmeld dig nu: Efteruddannelse psykolog 1 

 

Efteruddannelse psykolog 2 – Viden om udfordringer i parforholdet

PREP-uddannelsen 

Ønsker du som psykolog efteruddannelse eller inspiration til en konkrete intervention, der kan hjælpe mennesker med parforholdsproblemer? Eller ønsker du ” blot” større forskningsbaseret viden om de problemer, der udspiller sig i samlivet? I så fald tror vi, at PREP-uddannelsen kan være relevant for dig.

På denne efteruddannelse for psykologer underviser vi med udgangspunkt i resultater, som anerkendte forskere fra Denver Univsersity har fundet frem til via deres mangeårige forskning i parforhold. Vi sætter blandt andet fokus på kommunikation, problemhåndtering og affektregulering samt betydningen af følelsesmæssig intimitet.

Denne efteruddannelse har både relevans for jer psykologer, der kun tilbyder individuel terapi og for jer, der tilbyder decideret parterapi. Udover at få inspiration til det konkrete kliniske arbejde, vil denne efteruddannelse også inspirere jer til at arbejde mere forebyggende med de par og individer, I møder.

Hvis man tager hele efteruddannelsen bliver man certificeret PREP-underviser og kan undervise i det populære PREP-kursus for par. Man kan dog også nøjes med at tage grundmodulet, hvis man i første omgang blot ønsker lidt inspiration til arbejdet med par i en klinisk kontekst.

Efteruddannelse psykolog 2 – citat fra en kursist

Jeg har en stor interesse for dynamikker i parforhold samt parterapi og ønsker i min praksis at tilbyde par disse kurser, foruden parterapi. PREP-uddannelsen, ved jeg fra flere både venner og kolleger, er et godt kursus med gode redskaber, og jeg mener, det kan give mig mere at tilbyde til par.”

Efteruddannelse psykolog 2 – praktiske oplysninger

 • Videreuddannelsens grundmodul varer to dage og foregår i København og Aarhus.
 • Denne videreuddannelse kan suppleres med et certificeringsmodul, hvis du ønsker at blive certificeret underviser i konceptet PREP og få en manual knyttet til dette arbejde.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig sammen.

Efteruddannelse psykolog 2 – evaluering fra en kursist 

Der har været en god balance mellem teori, praksiseksempler og øvelser, hvor vi selv kommer på banen. Dygtige og engagerede undervisere. God tid til spørgsmål undervejs”. 

Efteruddannelse psykolog 2 – det viser evalueringen

 • 70% erklærer sig helt enig eller enig i udsagnet om, at deltagelse på et PREP-kursus har mindsket konfliktniveauet derhjemme.
 • 63% svarer at de er helt enige eller enige i, at kurset har haft en positiv effekt på børnenes trivsel.

Fra evalueringen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015´ 

Tilmeld dig nu: Efteruddannelse psykolog 2 

 

Efteruddannelse psykolog 3 – Emotionsfokuseret terapi

EFT-uddannelsen:

Ønsker du som psykolog efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi (EFT)? I så fald bør du overveje denne efteruddannelse. EFT er en internationalt anerkendt metode, og har i lighed med IBCT dokumenteret god effekt på folks parforholdstilfredshed. På denne efteruddannelse vil der være et stort fokus på arbejdet med pars tilknytning og udveksling af sårbare følelser.

Det er Jette Simon, der underviser på denne efteruddannelse. Hun specialist og har arbejdet med par de seneste 35 år i ind- og udland.

Efteruddannelse psykolog 3 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen foregår i København.
 • Uddannelsen er opdelt i tre trin, der forløber over 3×4 dage. Herefter kan du gennem praksiserfaring og supervision blive certificeret.

Tilmeld dig nu: Efteruddannelse psykolog 3

 

Efteruddannelse psykolog 4 – Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre

Ønsker du som psykolog efteruddannelse i forhold til skilsmisseproblematikker? Og ønsker du at erhverve dig konkrete værktøjer til at styrke samarbejdet, når forældre går fra hinanden? I så fald er denne formentlig en oplagt efteruddannelse for dig.

Denne efteruddannelse for psykologer og andre relevante fagfolk sætter fokus på de udfordringer og problemer, der opstår, når mennesker går fra hinanden. Der sættes blandt andet fokus på mentaliseringsnedbrud og affektregulering, og så gives der naturligvis konkrete anbefalinger og redskaber til at optimere forældresamarbejdet – til gavn for forældrene og ikke mindst børnene.

Mange psykologer har et særligt blik for børnenes trivsel. Det kan dog være svært at hjælpe disse børn, hvis mor og far har et højt konfliktniveau og måske endda polariserer og positioner den anden som værende forkert. Derfor er det så vigtigt for os at inspirere til, hvordan I som psykologer kan støtte forældrene, så de skaber de bedste betingelser for deres barns tryghed og trivsel.

Efteruddannelsen består af en grundmodul. Herefter kan du vælge henholdsvis et samtalemodul eller et kursusmodul. På samtalemodulet sætter der særligt fokus på arbejdet med denne problematik i en klinisk terapeutisk kontekst. På kursusmodulet sætter der mere fokus på en pædagogisk og psykoedukativ intervention. Det er muligt at vælge begge moduler efter grundmodulet.

Efteruddannelse psykolog 4 – citat fra en kursist

Jeg arbejder både med terapi med børn og voksne, som er ramt af skilsmisser og ved, hvor utrolig svært et felt det er, for både børn og voksne at navigere i. Som tidligere vejleder på skilsmissekurser har jeg set og oplevet, hvor gavnligt det er, for forældrene at blive klædt bedre på til deres samarbejde og er meget interesseret i at viderebringe dette som tilbud i Holbæk kommune.”

Efteruddannelse psykolog 4 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig sammen.

Efteruddannelse psykolog – en psykologs oplevelse 

Meget dygtige undervisere, som både er praktiske og teoretiske. Det var meget professionelt afholdt og de var meget engagerede”.

 

Tilmeld dig nu: Efteruddannelse psykolog 4 

 

Efteruddannelse psykolog 5 – Hjælp til skilsmissebørn

Børnegruppe-uddannelsen

Ønsker du som psykolog efteruddannelse i arbejdet med skilsmissebørn? Eller ønsker du helt konkret at afholde grupper for børn af skilte forældre? I så fald tænker vi, at børnegruppe-uddannelsen er relevant for dig. Næsten 500 kursister har taget denne uddannelse de seneste år og kommuner som Randers, Egedal og Kolding har sendt rigtig mange afsted, fordi de har indset, at denne sårbare gruppe af børn har brug for støtte.

Har du mon set Barn i skilsmisseland på DR2? I denne udsendelse fremgår det tydeligt, hvor væsentligt det er, at børn får mulighed for at dele svære tanker og følelser med andre børn i en lignende situation.

Denne efteruddannelse giver dig som psykolog større viden om de udfordringer, som børn kan opleve, når forældrene bliver skilt. Der sættes blandt andet fokus på følelser som sorg, savn og ambivalens foruden udfordrende oplevelser i forbindelse med bodeling, skiftedage og dagen, hvor man får at vide, at mor eller far har fået en ny kæreste.

Derudover gives der konkrete værktøjer, som du kan bruge i mødet med børn. Sidst, men ikke mindst, får du via denne efteruddannelse licens og materialer til at køre skilsmissegrupper i den kontekst, der passer dig.

Efteruddannelse psykolog 5 – citat fra en kursist

Min motivation er, at lave det frirum der skal til for de børn, som står midt i forældrenes skilsmisse. At børnene har et sted, hvor de kan snakke og få sat ord på det, som fylder, men som børnene ikke får sagt ifht. ikke at skabe konflikt mellem forældrene eller børns evige loyalitet overfor de voksne. At eleverne får nogle redskaber, som de kan bruge, og forhåbentlig tage noget i opløbet, som ellers kunne vise sig senere i deres liv”.

Efteruddannelse psykolog 5 – praktiske oplysninger

 • Efteruddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere psykologer, der tilmelder sig sammen

Efteruddannelse psykolog 5 – en psykologs oplevelse 

Jeg har fået meget præcist og gennemtænkt materiale, som giver mig mulighed og tryghed til at opstarte børnegrupper på min arbejdsplads”.

Efteruddannelse psykolog 5 – det viser evalueringen

 • 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære.
 • 63% siger, at de generelt kan se en positiv ændring hos de børn, der har deltaget i en børnegruppe.
 • 100% af kursisterne siger, at de er tilfreds med uddannelsen.

Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden

Tilmeld dig nu: Efteruddannelse psykolog 5