FAGFOLK: Evaluering af et 4-årigt projekt

“Hvert tredje barn i Danmark oplever, at forældrene går fra hinanden. Skilsmisser er blevet almindelige, men for det enkelte barn vil et brud mellem forældrene ofte være en stor livsforandring. Børn og unge tilbringer mange af deres vågne timer på deres skole. Lærere og pædagoger har derfor en særlig adgang til børns liv og har en unik chance for at støtte dem, når livet giver udfordringer. Støtte fra trygge voksne kan hjælpe eleverne til en skolegang i fortsat trivsel. Over 1000 børn, i alderen 8-16 år, har deltaget i en børnegruppe fra 2014 – 2017. Grupperne har været udbudt på 30 skoler i tre kommuner. Børnegrupperne er et gratis tilbud og det er frivilligt, om børnene ønsker at deltage. 100 lærere og pædagoger er blevet uddannet børnegruppeledere. Mindst 1500 lærere, pædagoger og andre relevante fagfolk har fået øget viden om børn i skilsmisser”.

Læs mere om evalueringen af projektet i vores folder