Samtalemodul (2 dage)

På denne 2-dages overbygning vil du blive klædt på til at bruge den viden og de værktøjer, som du har fået på KIFF-grundmodulet, i terapeutiske samtaleforløb. I løbet af disse dage vil du blive klædt på til, hvordan du både kan bruge psykoedukation og øvelser i dine samtaleforløb med skilte forældre samt forskellige terapeutiske greb i det relationelle arbejde. Særligt vil du blive trænet i, hvordan du som fagperson kan arbejde med forældres konfliktmønstre og med at skabe børnefokus i samtalerne.

De to dage vil veksle mellem oplæg og øvelser, og dette modul vil være meget praksisrettet. Du vil blive styrket i at bruge KIFF som en platform i dit terapeutiske møde med skilsmissefamilier, og dette kan kombineres med de metoder, du plejer at anvende i dit arbejde i øvrigt.

Modulet er for dig, der møder de skilte forældre eksempelvis i privat praksis, i det kommunale familiebehandlingsarbejde, i den forebyggende rådgivning eller i Statsforvaltningen.