Familie- og pårørendeorienteret behandling

Lær at vurdere, hvornår der er indikationer for at inddrage pårørende i en familiekontekst, når der arbejdes med individuel behandling, samt at kunne planlægge, gennemføre og videreformidle psykologisk faglig relevant behandling til pårørende.

Vi vil på kurset arbejde med:

 • En grundig introduktion til pårørendearbejde ud fra en tilknytningsteoretisk og emotionsfokuseret tilgang.
 • Etiske og lovgivningsmæssige dilemmaer i familie- og pårørendeorienteret behandling.
 • En teoretisk såvel som metodisk tilgang til henholdsvis partner, forældre og børn som pårørende
 • Specifikt fokus på behandling, der retter sig mod svigt i de nære relationer.
 • Relevant casemateriale der øger indsigten i en familie- og pårørendeorienteret tilgang.

Kurset vil give dig (færdigheder):

 • Viden til at navigere i etiske og lovgivningsmæssige dilemmaer i familie- og pårørendeorienteret behandling.
 • forståelse af de særlige dynamikker, der opstår i en familie, når den enkelte rammes af udfordringer
 • kendskab til metoder til at inddrage pårørende i behandling
 • konkrete terapeutiske færdigheder i forhold til at yde psykologfaglig hjælp til pårørende

Kurset vil gøre dig i stand (kompetence):

 • til at vurdere og planlægge pårørendeinterventioner i individuel behandling
 • til selvstændigt at kunne planlægge, gennemføre og formidle en psykolog- eller lægefaglig pårørendeintervention.
 • til at kunne agere kompetent i en familiemæssig dynamik, mhp. både psyko-edukation og intervention i forhold til pårørende.

Målgruppe

Psykologer og læger, der ønsker et pårørende- og familieperspektiv på deres behandling.

 

Deltagerforudsætninger

For at deltage på dette kursus skal du have uddannelsen cand.psych., cand.pæd.psych. eller mag.art. i psykologi, cand. med.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen er lige dele af oplæg og drøftelser i plenum og arbejde i gruppe.

 

Forberedelse

Det forventes, at deltagerne har læst og orienteret sig i litteraturliste, der fremsendes en måned førkursusstart.

 

Kurset søges godkendt til nedenstående specialistuddannelser

12.4.4.2.3. Specialistuddannelse i psykoterapi børn- og unge og voksne: 12.4.4.2.3., 30 timer.

12.4.4.2.3. Specialistuddannelse i psykoterapi voksne: 12.4.4.2.3., 30 timer.

 

Praktiske informationer

Varighed

 • Uddannelsen forløber over fem dage fra d. 19-23/9 2022
 • Undervisningen ligger i tidsrummet 9.00-15.30
 • Varighed: 30 timer

Se program for uddannelsen her.

Hvor

Aarhus: Aarhus Universitetshospital, Universitetsbyen 4, 1. sal, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist

d. 15.08.2022

Undervisere

Andreas Schröder, Cand. med., ph.d., Speciallæge i psykiatri, Specialist i CBT,
ekstern lektor ved Aarhus Universitet, ISTDP certificeret 2023.

Anne Vonger Kaas, Cand. Psyk., Specialist i Psykoterapi, børn og unge,
Specialist og supervisor i Psykoterapi, Voksne, Certificeret EFT behandler, Afd.
leder af Parafdelingen, Center for Familieudvikling.

Maria Techow, Cand. Psyk. Specialist i Klinisk Psykologi, Psykoterapi voksne,
Specialist i CBT, Afd. leder af Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling

Josephine Støjberg Kardyb, Cand. Psyk. Aut., Certificeret EFT-behandler og
EFT-supervisor-in-training. Psykolog v. Center for Familieudvikling.

Pris og betaling

Pris

 • 15.000 DKK  ekskl. moms

Betaling

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura)
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald 14 dage efter fakturadato.

Undervisere

Andreas Schröder

Overlæge, ph.d., speciallæge i Psykiatri

Andreas arbejder i afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling i Aarhus. Han har i mange år forsket i effekten af forskellige former...

Læs mere

Anne Vonger Kaas

Psykolog (cand.psych. aut). Specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi.

Maria Techow

Psykolog (cand.psych. aut). Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Afdelingsleder i Psykiatri & Eksistens.

Maria er leder af vores afdeling for Psykiatri og Eksistens og har en specialistuddannelse i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med kognitiv adfærdsterapi,...

Læs mere

Josephine Støjberg Kardyb

Psykolog (cand.psych. aut.)