Familiebehandler uddannelse – noget for dig? 

Ønsker du som familiebehandler eller familierådgiver uddannelse i arbejdet med mennesker, der har udfordringer i parforholdet eller familien? I så fald vil vi opmuntre dig til at tjekke vores uddannelser ud.

Vi tilbyder nemlig flere kortere uddannelser for familiebehandlere og familierådgivere, der ønsker inspiration til arbejdet med par, familier og børn.

Som familiebehandler møder I mange mennesker, der har problemer i familien. Det drejer sig blandt andet om mennesker, der gennemlever en skilsmisse. Men det drejer sig også om alle dem, der stadig er sammen, men som kæmper med at få forholdet til at fungere. Uanset om man lever i et parforhold eller netop har afsluttet et, kan det medføre stor kompleksitet, når kommunikationen og relationen er vanskelig. De voksne kommer herigennem til at lide, og det samme gør børnene.

Mange familiebehandlere har fortalt os, at de kan opleve stor magtesløshed, når de arbejder med disse familier. Især når det gælder det specifikke arbejde med at skabe et godt forhold mellem forældrene. Vi er helt sikre på, at I er dygtige familiebehandlere og familierådgivere. Men vi ved også fra egen erfaring, at det er krævende at arbejde med mennesker, der oplever krise i parforholdet. Det er derfor, vi tilbyder uddannelser for familierådgivere og familiebehandlere, samt andre relevante fagpersoner. Fordi der er brug for at stoppe op engang imellem og reflektere over egen praksis. Vi skylder ganske enkelt de danske familier at dygtiggøre os på dette område. Dog er det vigtigt at denne uddannelse er lødig og forankret i forskning. Det er vores. Med andre ord: De har vist sig at have en positiv effekt.

Familiebehandler uddannelse – citat fra en kursist

I mit arbejde som familiebehandler møder jeg familier, hvor børnenes og forældrenes trivsel er præget af tilbagevendende konflikter mellem fraskilte forældre. Jeg ønsker at udvide og styrke mit faglige grundlag med henblik på opkvalificering af intervention og rådgivning i samarbejdet med familier. Dette uanset om skilsmissen er forestående eller er forekommet med efterfølgende fortløbende konflikter de fraskilte forældre imellem. Og altid med barnets trivsel i centrum.”

 

Familiebehandler uddannelse – en oversigt

 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppe-uddannelsen)
 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)

Hvis du ønsker at se datoer og priser for alle uddannelser, kan du se dem i denne kalender.

Læs mere

 

Familiebehandler uddannelse 1 – Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre 

Vil du som familiebehandler uddannes, hvorigennem du kan få mere viden om skilsmisser? Og ønsker du helt konkret at få værktøjer til at arbejde med forældres indbyrdes forhold efter et brud? I så fald tror vi, at denne uddannelse er oplagt for dig.

På denne uddannelse undervises der i de typiske tanker, følelser og reaktioner, som finder sted i forbindelse med en skilsmisse. I bliver klogere på, hvad I som familiebehandlere særligt skal være opmærksomme på, og får også mere viden om børns reaktioner, og hvordan du kan hjælpe dem.

Familiebehandlere og familierådgivere vil ofte være motiveret af at hjælpe børn. Mange beretter dog om, at dette arbejde besværliggøres af, at forældrene næsten ikke kan tale sammen. Derfor har denne uddannelse et stort fokus på forældrene. En håndsrækning til de voksne er nemlig en gave til børn.

I vil på uddannelsen modtage en nyudviklet og omfattende manuel med forskningsbaseret teori, redskaber og illustrationer. Desuden kan I tilvælge et kursusmodul og/eller et terapimodul. Kursusmodulet giver jer licens, materiale og rettigheder til at afholde skilsmissekurser i fælles forældreskab (KIFF). Terapimodulet støtter jeres arbejde som familiebehandlere til at afholde terapeutiske samtaler med mennesker, der gennemlever en skilsmisse.

Familiebehandler uddannelse – citat fra en kursist

Jeg er topmotiveret for at lære nye metoder til at tackle skilsmissefamilier. Jeg berører problematikken dagligt i mit arbejde, og jeg har et par kollegaer som lige har taget uddannelsen, og jeg er kun blevet mere interesseret, efter jeg har hørt dem fortælle om uddannelsen. Det er meget relevant i mit daglige arbejde”

Familiebehandler uddannelse 1 – praktiske informationer 

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis der er flere, der tilmelder sig sammen.

Familiebehandler uddannelse – en familiebehandlers oplevelse

Det har været rart, inspirerende og spændende at være med og det har jeg sat pris på. Der var en god veksling mellem praksis og teori og det var fedt at vi har lydhør i forhold til at få mere bevægelse, walk and talk, ind i programmet”.

 

Tilmeld dig nu: Familiebehandler uddannelse 1 

 

Familiebehandler uddannelse 2 – Hjælp til skilsmissebørn 

Børnegruppe-uddannelsen:

Ønsker du som familiebehandler uddannelse med et særligt fokus på børnene i en skilsmisse? Og har du måske oveni købet en ambition om at afholde børnegrupper for skilsmissebørn? I så fald er børnegruppe-uddannelsen formentlig meget aktuel for dig. Denne meget populære uddannelse er blevet taget af næsten 500 kursister de seneste år. Blandt andet har Egedal, Kolding og Randers kommune sendt et stort antal af kursister afsted for at hjælpe denne gruppe af sårbare børn.

Har du set TV-udsendelsen Barn i skilsmisseland på DR2? I så fald vil du vide, hvor stor en forskel det gør for skilsmissebørn at mødes med andre børn, der har oplevet en skilsmisse.

Denne uddannelse giver dig som familiebehandler større viden om børns reaktioner før, under og efter en skilsmisse. Der sættes fokus på de svære skiftedage, på deleordninger, på savn, sorg og forældres nye kærester.

Du får konkrete redskaber til at møde børn, på en kærlig og kompetent måde. Derudover bliver du certificeret i at afholde skilsmissegrupper for børn, der har oplevet en skilsmisse. Og i den forbindelse modtager du både manual og konkrete pædagogiske værktøjer.

Børnegruppe-uddannelsen er efter et 4-årigt projekt med Egmont Fonden blevet evalueret på landsplan. Over 1000 børn, i alderen 8-16 år, har deltaget i en børnegruppe fra 2014 – 2017, og evalueringen taler sit eget tydelig sprog – børnegrupper nytter:

 • 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære
 • 97,6% af kursisterne på børnegruppe-uddannelsen synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen

Familiebehandler uddannelse 3 – praktiske informationer

 • Børnegruppe-uddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus
 • Den afholdes flere gange årligt i København og Aarhus
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig sammen

Familiebehandler uddannelse 3 – en kursists oplevelse 

Super god uddannelse. Det er fedt at kunne gå i gang nu, lige med det samme. Super lækkert med et intranet, hvor alt materialet er lige til at hapse. Underviserne havde et fantastisk drive og engagement. Fedt med massevis af øvelser og skønt med konkrete materialer”

 

Tilmeld dig nu: Familiebehandler uddannelse 2

 

Familiebehandler uddannelse 3 – Viden om udfordringer i parforholdet 

PREP-uddannelsen

Vil du som familiebehandler gerne vide mere om typiske parforholdsudfordringer og få indblik i en forebyggende og internationalt anerkendt metode? Og ønsker du konkrete redskaber til at hjælpe disse par?  I så fald er vi ret sikre på, at PREP-uddannelsen er relevant for dig.

Denne uddannelse sættes fokus på ressourcer og risici i det moderne parforhold. Heriblandt er der fokus på pars evne til at kommunikere, håndtere problemer og forsone sig med hinanden. Via denne uddannelse vil du kunne spotte typiske faresignaler. Og så vil du kunne kvalificere din vejledning og rådgivning af par, der har det svært, men som ønsker at få parforholdet til at fungere.

Uddannelsen er funderet i teori og forskning udviklet af anerkendte forskere fra Denver Univsersity i USA. Sidenhen har vi revideret og videreudviklet uddannelsen, så den passer til en skandinavisk kontekst.

Denne uddannelse for familiebehandlere og familierådgivere har relevans for jer, der arbejder med komplicerede par. Den er dog også yderst relevant for jer, der brænder for at arbejde mere forebyggende med samlivsproblemer.

Du kan nøjes med grundmodulet, hvis du kun ønsker et par dages inspiration. De fleste vælger dog begge moduler, idet man herigennem modtager en nyudviklet manual, PowerPoints, samt licens og rettigheder til at afholde parkurset PREP. Dette kursus er internationalt anerkendt og har tidligere været støttet af Socialministeriets SATS-puljemidler.

Familiebehandler uddannelse 3 – citat fra en kursist

Vi har på min arbejdsplads flere børn og unge i forløb, hvis forældre er i parforhold der påvirker barnets udvikling negativt. Jeg vil rigtig gerne uddanne mig på en sådan måde, at jeg vil kunne bruge greb ind i pardelen, som fundament for et bedre børne-familieliv.”

Familiebehandler uddannelse 3 – praktiske oplysninger

 • Grundmodulet varer to dage og foregår flere gange årligt i København og Aarhus.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, tilmelder sig sammen.

Familiebehandler uddannelse 3 – en kursists oplevelse 

Gode øvelser, gode oplæg, gode eksempler, rart med afveksling mellem at lytte, tale, selv være på banen og bare tage ny info til sig”.

Familiebehandler uddannelse 3 – det viser evalueringen

 • 70% erklærer sig helt enig eller enig i udsagnet om, at deltagelse på et PREP-kursus har mindsket konfliktniveauet derhjemme.
 • 63% svarer at de er helt enige eller enige i, at kurset har haft en positiv effekt på børnenes trivsel.

Fra evalueringen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015´

 

Tilmeld dig nu: Familiebehandler uddannelse 3