NYHEDER

Kom til PREP-lederuddannelse i Århus

PREP-lederuddannelsen strækker sig over et samlet forløb på 5 dage og består af intensiv undervisning, øvelser og træning i kursusledelse. Lederuddannelsen afholdes af kompetente PREP-undervisere, som selv underviser på parkurser i Danmark.
PREP-lederuddannelsen er designet til at klæde deltagerne på til at kunne undervise i PREP for par.

Modul 1 (3 dage): 23-25. august 2017

Her præsenteres PREP-konceptet og tænkningen bag PREP. Kursisterne får kendskab til konceptet, ved at underviserne holder de samme oplæg, som de holder for parrene på "virkelighedens" PREP kurser.


Modul 2 (2 dage) 7-8. september 2017
Her fokuseres på videreformidling af PREP-konceptet. Der gives redskaber til, at deltagerne selv kan planlægge og strukturere et PREP-parkursus. Der gives yderligere tid til træning og diskussion.

Efter endt PREP-lederuddannelse (begge moduler) bliver man certificeret PREP-underviser, hvorefter man må afholde egne PREP-parkurser.

PREP henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen og til alle aldersgrupper. Her er nogle eksempler på, hvilke faggrupper der kan have særlig gavn af PREP: 

  • Sundhedsplejersker eller jordemødre - der ønsker at give nybagte eller kommende forældre en god start på forældreskabet
  • Pædagoger - der møder forældre med behov for redskaber til god kommunikation 
  • Præster - der ønsker at give par redskaber til hverdagen efter den store bryllupsfest
  • Psykologer eller socialrådgivere - der har brug for et kursusprogram, som kan hjælpe par, der har det svært

Du kan læse mere om uddannelsen her eller tilmelde dig vores PREP-lederuddanelse i Århus her

Oprettet den 19. Jun 2017