NYHEDER

Nyt supervisionstilbud til Børnegruppeledere

Fra februar 2017 kan du som uddannet børnegruppeleder hos Center for Familieudvikling tilmelde dig vores gruppe-supervisionstilbud.

En supervisionsgruppe består af ca. 6 Børnegruppeledere samt en af centerets børnegruppeledere og undervisere på Børnegruppeleder-uddannelsen (Rikke Hermansen eller Else Marie Schmidt Andersen).    Supervisionsgruppen mødes 4 gange henover et kalenderår á 3 timer pr. gang. Det er den samme gruppe, man følger, og man får derfor mulighed for at lære hinanden lidt at kende. Målet med supervisionsgangene er at skabe et trygt og læringsfyldt rum, hvor man med styring af supervisor vil udforske gruppens udfordringer ift. børnegruppearbejdet, kigge på nye veje af at gå, udviklings-muligheder for en selv som børnegruppeleder mv.

Læs mere og tilmeld dig her.

Oprettet den 17. Jan 2017