Kendskabsspil

Kendskabsspillet består af 104 spørgsmålskort, som er udviklet til at fremme jeres nysgerrighed, interesse og kendskab til hinanden. Forskning har vist, at vores kendskab til hinanden styrker vores forhold og gør os bedre rustet til at møde udfordringer sammen. Spillet er tænkt som en kreativ og hyggelig måde at arbejde forebyggende med parforhold og er udviklet i forbindelse med Par-tjek.

Reglerne er enkle: Sammen med sin partner trækker man ét kort ad gangen og læser spørgsmålet højt for den anden. Før man selv besvarer spørgsmålet, skal ens partner gætte på, hvad svaret er. Når han eller hun mundtligt har afgivet sit gæt, fortæller man, hvad det rigtige svar er. Her må man gerne komme med en udførlig forklaring. Efterfølgende bytter man roller.

Bestil spillet her

GO - min ultimative rejseguide før, under og efter vores ophold i udlandet

Af: Maria Kofod Teckow, Emilie Frijs Due og Bente Skovby Burke

Målgruppe: 6-13 år

For både børn og voksne kan det være en stor omvæltning at flytte til udlandet og være udstationeret i en periode og ikke mindst at skulle rejse tilbage til Danmark og falde til igen. Det har stor betydning for børnenes trivsel, at de har tryghed og nære relationer, at de kan opleve sammenhæng i deres tilværelse, så de kan forstå og håndtere de udfordringer, de vokser op med og kan skabe mening i deres liv.

Bogen guider børn fra 6-13 år til at skabe mening og sammenhæng ved at skrive, fortælle, tegne, samle minder, og dele det med andre ved at lave en særlig fortælling om deres liv før, under og efter udstationeringen. Bogen støtter børnene til at sætte ord på og til at dele tanker, følelser og ideer med deres allernærmeste familie og med deres gamle såvel som nye venner, så kontakten kan bevares og relationerne styrkes.

Børnene vil få hjælp gennem bogen til at forstå og finde gode strategier til de nye udfordringer en flytning til et andet land giver. Bogen er spækket med citater fra børn, der selv har været udstationeret, der giver gode råd, og beskriver, hvordan de selv har oplevet livet før, under og efter udstationeringen. Bogen er oplagt som udgangspunkt for samtaler mellem børn og voksne, eller børn i børnegrupper, klasser og på tværs af kultur, landegrænser og opvækstland.

Pris: 250 dkk (+ 49 dkk i porto/forsendelse)

Bestil bogen her

 

 

Albert er skilt - om børn og skilsmisse

Af: Else Marie Schmidt Andersen, Trine Hjorth Bønnerup, Rikke Mølbak

Målgruppe: 4-8 år


Dansk Psykologisk Forlags serie om "Psykologi for børn" rummer nu også to bøger om skilsmisse.

I "Albert er skilt" får man historier fra flere børn fra indskolingen, som fortæller om deres erfaringer med livet og udfordringerne som barn af forældre, der har valgt at gå fra hinanden.

Skilsmisse er helt almindeligt i Danmark, men er overraskende svært at tale om for mange børn. Denne bog kan være inspiration til alle de voksne, som til dagligt snakker med egne eller andres børn, som har skilsmisse tæt på livet.

Historierne er suppleret med vejledende spørgsmål, som kan hjælpe de voksne med at spørge konkret ind til nogle af de emner, som normalt kan fylde meget hos børn i denne aldersgruppe.

Bogen kan bruges, uanset om man er forælder, pædagog, lærer eller en anden vigtig voksen i barnets liv.

Bestil bogen her

Min skilte familie - om børn og skilsmisse

Af: Else Marie Schmidt Andersen, Trine Hjorth Bønnerup, Rikke Mølbak

Målgruppe: 9-13 år


Dansk Psykologisk Forlags serie om "Psykologi for børn" rummer nu også to bøger om skilsmisse.

I "Min skilte familie" fortæller forskellige børn fra 4.-6. klasse om, hvad de oplever i hverdagen som børn med to forældre, som ikke er sammen længere.

Skilsmisse er helt almindeligt i Danmark, men er overraskende svært at tale om for mange børn. Ligesom bogen kan læses af børnene selv, kan den også fungere som inspiration til de voksne, som til dagligt snakker med egne eller andres børn, som har skilsmisse tæt på livet.

Historierne er suppleret med vejledende spørgsmål, som kan hjælpe de voksne med at spørge konkret ind til nogle af de emner, som normalt kan fylde meget hos børn i denne aldersgruppe.

Bogen kan bruges, uanset om man er forælder, pædagog, lærer eller en anden vigtig voksen i barnets liv.

Bestil bogen her

Hvordan kan vi tage vare på vores parforhold i en presset hverdag? Dette spørgsmål forsøger Mattias Stølen Due, psykolog og afdelingsleder af Center for Familieudviklings parafdeling, at besvare med bogen "Pas på parforholdet - mens I stadig elsker hinanden".

Bogen leverer ingen hurtige løsninger, men gør læseren i stand til gennem spørgsmål og eksempler at få øje på fastlåste mønstre og nye handlemåder i parforholdet. Og på denne måde give læsere indblik i, hvordan vi kan påvirke måden, vi kommunikerer og er sammen på i positiv retning

»Ofte ønsker vi, at vores partner tager sig sammen eller ændrer sig, men hvis vi skal passe på parforholdet og bevare kærligheden over tid, skal vi først og fremmest spørge os selv: Hvad kan jeg gøre for, at min partner kan have det godt?«

Pris: 249 dkk (+ 89 dkk i porto/forsendelse)

Bogen kan købes på centeret eller bestilles her

Kæmp for kærligheden giver gode råd til alle, der vil holde kærligheden levende i deres parforhold. Gennem eksempler, øvelser og forskningsresultater peger bogen på de knudepunkter, der er i alle forhold. Par kan lære at tale bedre med hinanden og håndtere konflikter.

Kæmp for kærligheden - bogen om at leve sammen blev udgivet i marts 2006 på forlaget Høst & Søn. Den har været udsolgt fra forlaget i en længere periode.

Bogen er genudgivet hos Center for Familieudvikling d. 23. september 2013.

Pris 299 dkk (+ 89 dkk i porto/forsendelse)

(rabat på 50 dkk pr. eksemplar ved bestilling af 3 eller flere eksemplarer)

Bogen kan købes på centeret eller bestilles her

Læs Tea Trillingsgaards anmeldelse af Kæmp for kærligheden i PsykologNyt.

Far, mor og skilsmissen - at være børnene i midten

Når mor og far vælger at gå fra hinanden, er det en helt ny og ukendt livssituation for børnene i midten. De skal omstille sig til en hverdag i to hjem. Mange skifter skole og skal finde nye kammerater, alt imens de skal lære at forstå og tackle de mange følelser, der uundgåeligt dukker op.

Bruddet er et stort skridt for forældre, der gennemlever nogle af de samme følelser samtidig med, at de skal tage vare på deres børn.
Denne antologi er ment som inspiration til disse forældre, lige som den ønsker at være en hjælp for de mange fagfolk, som møder børn i deres hverdag.

Antologien tæller bidrag fra førende eksperter, heriblandt formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen, professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, psykologerne Rene Toft Simonsen og Annette Due Madsen og rådgivningschef Bente Boserup fra Børns Vilkår. Desuden bringer bogen personlige interviews med blandt andre skuespiller Peter Mygind og forfatter Katrine Marie Guldager.

Bestil bogen her

Når par stifter familie og får det første barn, sker der store omvæltninger i det liv, man kendte. Midt i glæden over forældreskabet, oplever mange også, at det er udfordrende at vedligeholde parforholdet og den relation, man havde før to blev til tre.

I et samarbejde med Tea Trillingsgaard og Syddansk Universitet har Center for Familieudvikling udarbejdet en publikation om, hvordan man kan tage vare på parrelationen i overgangen fra kærester til familie.

Vi belyser en række temaer, som par ofte oplever som særligt udfordrende, og giver inspiration til at lette overgangen og udvikle parforholdet sammen med forældreskabet.

Til de enkelte temaer supplerer vi med refleksionsøvelser og opgaver, som kan give par et billede af, hvor de står i forhold til hinanden – både når det gælder forskelligheder, og hvor der er sammenfald i forventninger og ønsker.

Pris 75 dkk (+ 89 dkk i porto/forsendelse)

Bestil hæftet her

Hæfte om - Børns egen stemme

"Jeg savner min far vildt meget, selv mens jeg er der. Når man kun ser ham en dag, kan man godt savne ham, mens man er der." (dreng 8 år)

Dette er bare ét af de mange citater som indgår i dette hæfte. Et hæfte som er udarbejdet af Center for Familieudvikling på venlig opfordring af Egmont Fonden.

Hæftet formidler børns fortællinger om, hvordan det er at være placeret imellem to voksne, som er gået hver deres vej. Der tages udgangspunkt i nogle af de temaer, som har været gennemgående i børnenes fortællinger om at være barnet i midten.

Læs for eksempel om den dag, hvor nyheden om mors og fars brud kommer på bordet, om hvordan børn kan føle sig ansvarlige for bruddet eller hvordan det er at vænne sig til, at mor og far får nye kærester.

Hent hæftet som pdf

Evalueringsrapport - PREP for skilte

Skilte forældre har stor glæde af ny viden og rådgivning i, hvordan de skal samarbejde om deres børn efter bruddet, viser ny rapport fra Center for Familieudvikling.

Siden 2010 har Center for Familieudvikling som det eneste sted i landet tilbudt et fokuseret undervisningsprogram til separerede og skilte forældre, der skal samarbejde om børn efter bruddet. Kurset er sat i værk med satspuljemidler fra Familiestyrelsen for en fireårig periode.

Efter et år med dette tilbud valgte vi at foretage en evaluering af disse kurser. Download evalueringsrapporten her.

Manual til børnegrupper

Hvert år oplever cirka 25.000 børn i Danmark, at deres forældre går fra hinanden - samlet bliver det til hvert tredje barn i Danmark. Mange af børnene oplever op til flere brud gennem deres barndom. De fleste kommer godt videre uden alvorlige psykiske konsekvenser, men alle børn og unge har brug for at blive set og hørt i den svære proces.

I udgivelsen ’Når far og mor går hver sin vej – vejledning i oprettelse af børnegrupper’ (2011) har Center for Familieudvikling samlet både international viden og egne erfaringer med oprettelsen af samtalegrupper for børn. Udgivelsen giver både et teoretisk overblik og en praktisk guide til, hvordan man som fagperson bedst møder børn, der har oplevet brud i familien.

Materialet kan kun købes af kursister, der deltager i centrets uddannelse i mødet med den brudte familie.

 

Center for Familieudvikling
arbejder for at fremme trygge relationer for voksne og børn