Teoretisk grundlag

På centeret mener vi, at forskellige mennesker har brug for forskellige perspektiver, metoder og udfordringer. Derfor er vi ikke dogmatiske tilhængere af én bestemt terapeutisk retning, men henter inspiration fra forskellige teoridannelser. Vi er bl.a. inspireret af perspektiver og metoder fra tilknytningsteori, kognitiv teori og kommunikationsteori.

Centeret forsøger at hente inspiration fra den nyeste viden og forskning inden for par- og familieområdet. Derfor har centeret et tæt samarbejde med:

Tea Trillingsgaard, psykolog, ph.d. og post doc ved Aarhus Universitet

Frode Thuen, samlivsforsker og professor i Psykologi ved Høgskolen i Bergen - Center for kundskabsbaseret praksis. 

 

Center for Familieudvikling
arbejder for at fremme trygge relationer for voksne og børn