Par-tjek-uddannelsen

Ønsker du at hjælpe par?

Vi ved fra forskning, at det er vigtigt at passe på vores parforhold i tide og over tid, og at tilfredsheden med parforholdet falder over tid. Par søger ofte ikke hjælp til parforholdet eller søger først hjælp, når problemerne har vokset sig så store, at det måske er for sent at redde forholdet. Skilsmissestatistikken taler sit eget tydelige sprog, og vidner om, at det er vanskeligt at bevare et sundt og trygt parforhold.

På baggrund af denne viden har Center for Familieudvikling i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet udviklet Par-tjek. Par-tjek er et tilbud til par, der ønsker at styrke parforholdet og forbygge vanskeligheder. Både dansk og international forskning har vist, at  Par-tjek har en positiv effekt på parforholdstilfredshed og intimitet i parforholdet.

 

Uddannelsens opbygning

Integrativ adfærdsterapi for par (grundmodul):

Det er muligt at nøjes med Par-tjek-uddannelsens grundmodul. Dette varer to dage og består af undervisning i Integrative Behaviorul Couples Therapy (IBCT). Denne teoretiske retning er udviklet af professor Andrew Christensen, og er en af de mest veldokumenterede terapeutiske metoder til par. Det er således også denne retning, som har været den største teoretiske inspirationskilde til udviklingen af Par-tjek.

På grundmodulet får du hjælp til at lave en caseformulering, og at hjælpe par med deres eksterne stressorer, sårbarheder og kommunikative samspilsmønstre. Desuden bliver du introduceret til to helt centrale og virksomme metaforer, som kan hjælpe dig i dit parterapeutiske arbejde.

Disse dage vil også sætte fokus på generel forskning om parforhold. Du vil blandt andet blive undervist i, hvor meget parforholdet rent faktisk betyder for vores trivsel, sundhed og børn. Desuden vil der være oplæg om de barrierer, som forhindrer folk i at opsøge hjælp.

Der vil indgå oplæg, rollespil, videoklip, plenumsnakke og øvelser på dette modul.

Par-tjek certificeringsmodul

Certificeringsmodulet er til dig, der ønsker at blive certificeret Par-tjek-vejleder. Hermed får du retten til at afholde Par-tjek og tillige får en udførlig manuel til dette, samt et parspil og andre ressourcer, som kan hjælpe parrene. Certifceringsmodulet er imidlertid også til dig, der blot ønsker at kunne lave langt bedre assesment af dine par i dit parterapeutiske arbejde.

Du vil på dette modul få adgang til et online spørgeskema til par samt en vejlederrapport, som du kan hente hjælp og information fra inden, du møder parrene. Dertil kan du automatisk hente en feedbackrapport på nettet, som du kan aflevere til parret efter endt Par-tjek.

På selve dagen bliver du indført i de forskellige spørgeskemaer og rapporter og den bagvedliggende teknologi. Desuden vil du blive introduceret til Par-tjeks kronologi på systematisk vis.

Du kan læse et lille uddrag af Par-tjek-manualen allerede nu

Det kan du bruge uddannelsen til

 • Med en grundig indføring i det teoretiske og forskningsbaserede fundament for Par-tjek samt en introduktion til og træning i metoden bliver du i stand til at anvende Par-tjek i dit kliniske arbejde med par.
 • Par-tjek indeholder også et valideret spørgeskema til par, som er yderst velegnet til at bruge som led i en assesment til parterapi. Du får på uddannelsen en grundig indføring i brugen af spørgeskemaet.
 • Du vil være i stand til at konceptualisere parforholdsproblemer og deres løsning baseret på teorier om tilknytning, adfærd og samspilsdynamikker.

 

Er uddannelsen for dig?

Et Par-tjek kan bruges som et grundigt assessment værktøj til parterapi. Det er brugbart uanset hvilken parterapeutisk metode, du anvender, da det giver generel information om parret, der er relevant at indhente i alle former for parterapi. En grundig assessment er afgørende for at vurdere, om parterapi er den rette behandling for dit par, eller om der er faktorer, der gør det umuligt at gennemføre en tryg og virksom parterapi.

Via et Par-tjek får du viden om evt. vold, misbrug, traumer og mål på symptomer, der kan tyde på depression eller stress. Derudover får du viden om mulige eksterne faktorer, der presser parforholdet. Det undersøges også, hvordan begge parter forholder sig til at blive i og udvikle deres forhold.

Parret beretter om deres egne oplevelser af styrker og bekymringer, og du får et mål på deres overordnede parforholdstilfredshed inden terapiens start. Alle test, der bruges i Par-tjek-spørgeskemaet, er standardiserede, validerede og der er indsamlet danske normer i 2015. Det betyder, at du kan se, hvordan dine par ligger i forhold til et repræsentativt udsnit af danske par.

Mange par har berettet, at det at skulle udfylde et skema på forhånd har gjort dem mere bevidste om deres ønsker til terapien og deres styrker og bekymringer i forholdet – allerede inden terapiens start.

Par-tjek giver dig også mulighed for at lave opfølgende målinger på dine par, da du automatisk kan udsende samme skema i løbet af terapien eller blot ved afslutning, hvor du kan se hvordan parret har udviklet sig i løbet af terapien.

 

Baggrunden for Par-tjek

Par-tjek er udviklet med inspiration fra det amerikanske koncept The Marriage Checkup, der er udarbejdet af professor James Cordova fra Clark University. I 2014 udkom et studie, som viste, at The Marriage Checkup havde positive effekter på en lang række områder, der vedrører trivslen i et parforhold (bl.a. oplevelsen af intimitet, tilfredshed og gensidig accept). Studiet er det hidtil bedst dokumenterede, og har konkret undersøgt effekten af at få lavet et årligt eftersyn af sit forhold. Professor Cordovas resultater peger også på, at et eftersyn både gavner par, som i forvejen har det godt sammen og par, der har mange problemer eller generelt er usikre på, om deres forhold skal vare ved.

På denne baggrund gennemførte Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling i 2013-2016 et forsøg, der afprøvede effekten af Par-tjek, når det blev tilpasset betingelserne i en almindelig dansk psykologpraksis. Målgruppen for forsøget var par med børn under 18 år, og forældrene rapporterede om alt fra “få” til “svære” vanskeligheder i deres forhold. Parrene modtog to Par-tjek med et års mellemrum. Forskningsprojektet er støttet af Ole Kirk’s Fond.

Efter det første Par-tjek viste der sig en signifikant positiv effekt på tre ud af fire mål for kvalitet i parforholdet, når Par-tjek-gruppen blev sammenlignet med kontrolgruppen. I løbet af året mellem de to Par-tjek dalede effekten, men steg så igen forud for det andet Par-tjek, og effekten endte med at være signifikant på alle mål (f.eks. tilfredshed med forholdet, intimitet og opmærksomhed) efter andet Par-tjek. Resultaterne er blevet offentliggjort i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Journal of Consulting and Clinical Psychology.

 

Certificering

 • Når du har gennemført både grundmodulet og certificeringsmodulet på Par-tjek-uddannelsen bliver du certificeret Par-tjek-vejleder. Certificeringen giver dig ret til selv at afholde Par-tjek i Danmark.
 • For at blive certificeret skal du have deltaget i mindst 90 procent af undervisningen. Opfylder du ikke det kriterium, forbeholder vi os retten til at tilbageholde din certificering.
 • Certificering inkluderer vores Par-tjek-manual og adgang som professionel bruger til Par-tjeks IT-portal.
 • Certificering dækker det første års licens til et ubegrænset antal rapporter. Ønsker man fortsat at være bruger af it-portalen, er der et årligt abonnementsgebyr på 1.500 DKK + moms, der dækker support, vedligehold samt udvikling af it-portalen..
 • Par-tjek er varenavnsbeskyttet. Man kan derfor ikke foretage et Par-tjek eller benytte dette navn, hvis ikke man er uddannet og certificeret Par-tjek-vejleder ved Center for Familieudvikling
 • Som certificeret er du forpligtet til at følge Par-tjek-manualen og de tilhørende procedurer. Center for Familieudvikling kan til enhver tid fratage en certificering, hvis en Par-tjek-vejleder ikke følger retningslinjerne, som beskrives i den indgåede Par-tjek-kontrakt.
 • Når et par henvender sig til en professionel for at få et Par-tjek eller komme i parterapi, kan du som Par-tjek-vejleder udsende spørgeskemaer, indkalde til samtale og trække en unik og personlig feedbackrapport til parret samt en vejleder-rapport til eget brug – alt sammen via It-portalen.

 

Supervision

 • Alt efter behov opretter vi løbende gruppesupervision for uddannede Par-tjek-vejledere, der ønsker fortsat opkvalificering og kollegial erfaringsudveksling og støtte.
 • Supervision koster 1.500 DKK pr. session á 1,5 times varighed.
 • For at høre mere om mulighederne for supervision – skriv til: par-tjek@familieudvikling.dk

 

Varighed

 • Par-tjek-uddannelsen forløber over tre dage, hvoraf de første to dage er grundmodulet, og den sidste dag er certificeringsmodulet. Grundmodulet er tidligere godkendt til specialistuddannelsen for psykologer.
 • Undervisningen ligger typisk i tidsrummet 9.00-16.00.
 • Par-tjek-uddannelsen udbydes to gange årligt i København.

 

Pris

 • Grundmodul (2 dage): 4.995 kr. inkl. moms
 • Certificeringsmodul (1 dag) inkl. manual og adgang til IT-portal: 8.745 kr. inkl. moms
 • Begge moduler (3 dage): 12.495 kr. inkl. moms

Der kan opnås mængderabat, hvis du tilmelder flere fra samme arbejdsplads samtidig:

 • 10 % ved 4 eller flere tilmeldinger

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rabat bedes du skrive til kontakt@familieudvikling.dk

 

Sted

Vores Par-tjek-uddannelse afholdes i København:

 • Center for Familieudvikling. Østergade 5, 1. sal. 1100 Kbh. K.

– 2 min. fra Kongens Nytorv/Metro

 

Forplejning

 • Der serveres kaffe/the og morgenbrød inden dagens program
 • Der serveres frokost. Der tages højde for vegetarer.
 • Kaffe/the, frugt og forfriskninger serveres løbende.

 

Undervisere

 • Mattias Stølen Due, cand. psych. aut. og Direktør ved Center for Familieudvikling
 • Stephanie Green Lauridsen, cand. psych. aut. og parterapeut ved Center for Familieudvikling
 • Tea Trillingsgaard, cand. psych. aut. og lektor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet

 

Optagelseskrav

 • Par-tjek-uddannelsen retter sig primært til psykologer, psykiatere og terapeuter med en godkendt psykoterapeutisk uddannelse.
 • Kursister, som har deltaget på kursuset “Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention” i Dansk Psykolog Forenings regi i Aarhus eller København i 2018, har mulighed for at købe certificeringsmodulet, uden at have deltaget på grundmodulet først.

 

Betaling

 • Uddannelsen kan betales med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald en måned før uddannelsesstart.

 

Tilmelding

 

Har du spørgsmål til Par-tjek-uddannelsen er du velkommen til at skrive til kontakt@familieudvikling.dk.

Undervisere

Mattias Stølen Due

Direktør
Psykolog (cand. psych. aut.)

Tea Trillingsgaard

Psykolog, Ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet (Cand. psych. aut)

Christina Ditlevsen

Psykolog (cand. psych. aut.) og specialist i psykoterapi

Christina arbejder bredt med terapeutiske opgaver, heriblandt parterapi, individuel terapi, parrådgivning, skilsmisserådgivning og konfliktmægling. Hun har en efteruddannelse i Emotionsfokuseret Parterapi (EFT). Du kan...

Læs mere

Stephanie Green Lauridsen

Psykolog (cand. psych.)

Stephanie arbejder med parterapi og familieterapi. Derudover afholder Stephanie samtalegrupper for skilte forældre. Du kan også møde hende som Par-tjek-vejleder og underviser på centrets...

Læs mere