PREP, forældre til børn med særlige behov

Hvis man bliver forældre til et barn med et alvorligt handicap eller en kronisk sygdom, vil det ofte sætte parforholdet på en ekstra prøve. Sorg, bekymringer og mange ekstra opgaver i hverdagen kan belaste relationen og kommunikationen i parforholdet og give anledning til konflikter og triste følelser.

Erfaring viser, at mange forældre har stor gavn af at deltage på et parkursus, hvor fokus ikke er på håndteringen af deres barn med særlige udfordringer men på dem som par.

Derfor tilbyder Center for Familieudvikling periodisk kurser, hvor alle deltagende par er forældre til børn med særlige udfordringer og behov. Kurset minder meget om et traditionelt PREP-kursus, men eksempler, rollespil og filmklip tager mere konkret afsæt i forældregruppens særlige problemstillinger. Mange forældre oplever også, at det er en god støtte og inspiration for dem at møde andre forældre, der kan genkende deres situation.