Forløb

Den første fælles samtale

Den første fælles samtale varer 90 minutter og fungerer som en undersøgelse af jeres styrker og bekymringer, jeres parforholdshistorie, jeres ønsker for parforholdet og mål med terapien.

De individuelle samtaler

De individuelle samtaler varer hver 50 minutter. Formålet er, at I og terapeuten lærer hinanden bedre at kende. I vil blandt andet tale om jeres tidligere erfaringer med nære relationer, og om der er faktorer, der kan gøre det sværere at gennemføre et parterapeutisk forløb. Desuden taler vi om, hvad der ville få jer til at opleve det videre forløb så trygt og godt som muligt. Terapeuten vil ikke holde på hemmeligheder, så det I taler om, skal kunne deles i forløbet med jeres partner. Terapeuten kan hjælpe med, hvordan vigtige informationer kan deles i forholdet på en tryg måde. 

Den anden fælles samtale

Den anden fælles samtale varer 90 minutter. Her vil terapeuten samle op på det, I har arbejdet med indtil nu, og tilrettelægge det videre forløb med afsæt i jeres præferencer og det, vi vurderer er bedst i jeres situation. Efterfølgende sessioner varer også 90 minutter.

Forløbets varighed

Forskning viser, at par som regel har brug for 8-10 samtaler, og at et koncentreret forløb, hvor begge parter engagerer sig i starten af terapien, er det mest virksomme. Derfor anbefaler vi, at der i den første fase ikke går mere end en uge mellem samtalerne for at sikre den nødvendige støtte, energi og fremgang i jeres proces.

Forløbets samlede varighed kan være meget forskellig fra par til par, men vi kommer med et bud efter den indledende fase af terapien.