Parterapeut uddannelse – noget for dig?

Ønsker du som parterapeut uddannelse og inspiration til dit arbejde med par? Eller ønsker du som individuel terapeut at få hjælp til at komme i gang med arbejdet som parterapeut? I så fald kan du med fordel tjekke vores forskellige uddannelser ud.

Center for Familieudvikling tilbyder nemlig en række kortere evidensbaserede uddannelser for terapeuter og andre kompetente fagpersoner, der ønsker at styrke familiers tryghed og trivsel. Disse har fokus på arbejdet med par og mennesker, der kæmper med problemer knyttet til en skilsmisse.

Som terapeut møder man ofte mennesker, der kæmper med at få parforholdet til at fungere. Det handler typisk om dårlig kommunikation, seksuelle problemer eller manglende kvalitetstid. Disse mennesker fortjener den bedst mulige hjælp, for parforholdet har en afgørende betydning for trivslen i tilværelsen. Og det har en stor betydning for, hvordan vores børn har det.

Mange parterapeuter og terapeuter fortæller os, at de oplever stor frustration og afmagt, når de møder klienter, der har det svært i forholdet. Vi er ikke i tvivl om, at I som kompetente terapeuter ønsker at bidrage med hjælp. Men vi ved også af erfaring, hvor svært det er. Af den grund tilbyder vi uddannelser til parterapeuter; for jeres og ikke mindst parrenes skyld.

Overvejer du som parterapeut uddannelse hos os? I så fald er vi sikre på, at du vil kunne omsætte uddannelsen til konkret praksis. I al beskedenhed vil vi hævde, at vi ved, hvad vi taler om. Vi har i over 14 år praktiseret parterapi og uddannet folk i dette. Og vi har haft over 1000 mennesker igennem vores uddannelser. Evalueringerne er altid utrolig gode. Det gør os ydmyge, men også meget taknemlige. Når vi er lykkedes med det, skyldes det nok, at vi er optaget af evidens og faglighed, samt levende formidling, hvor der veksles mellem oplæg, øvelser, filmklip, rollespil og plenumdiskussioner. Og så er vi optaget af, at vores uddannelser for parterapeuter og andre foregår i en varm og tryg atmosfære med plads til gensidig inspiration, kritisk refleksion og humor.

At lave parterapi kan være rigtig krævende. Man skal forholde sig til to sider af samme sag og sørge for at begge føler sig hørt og anerkendt. Også når de er frygtelig uenige og i konflikt. Parforholdsproblemer er meget komplekse, og man kan som parterapeut let blive forvirret. Skal man først fokusere på deres kommunikation, barndom eller seksuelle problemer?

 

Parterapeut uddannelse – en oversigt

 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)
 • Par-tjek-uddannelsen
 • Emotionsfokuseret terapi
 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppeuddannelsen)

Hvis du ønsker at se datoer og priser for alle uddannelser, kan du se dem i denne kalender.

Læs mere

 

Parterapeut uddannelse 1 – Viden om udfordringer i parforholdet

PREP-uddannelsen:

Vil du som individuel terapeut eller parterapeut have større forskningsbaseret viden om de problemer, der udspiller sig i parforholdet? Og vil du gerne have konkrete redskaber til at hjælpe disse par og dermed deres børns trivsel? I så fald er PREP-uddannelsen relevant for dig.

På denne uddannelse for parterapeuter og andre relevante fagfolk sættes der fokus på det, der fremmer og hæmmer det gode parforhold. Alt sammen baseret på anerkendt erfaring og resultater fra forskere på Denver University i USA. Der sættes blandt andet fokus på kommunikation, problemhåndtering og affektregulering, samt sex og følelsesmæssig intimitet.

Denne uddannelse for parterapeuter har både relevans for jer, der arbejder med komplekse problematikker og for jer, der har en ambition om at arbejde mere forbyggende. Desuden er den både oplagt for jer, der har mange års erfaring og jer, der ikke har arbejdet meget med par.

Man kan vælge at tage vores grundmodul på to dage for at få generel inspiration. Hvis man ønsker at blive certificeret og modtage en manual og andre materialer samt rettighederne til af afholde det populære PREP-kursus, skal man tilkøbe hele PREP-uddannelsen.

Parterapeut uddannelse 1 – en kursists oplevelse

Rigtig god afveksling mellem undervisning og praktiske øvelser. Super dejligt at underviserne sætter sig selv i spil, bruger sig selv og inddrager egne erfaringer”.

Parterapeut uddannelse 1 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen grundmodul varer to dage og foregår i København og Aarhus.
 • Uddannelsen kan suppleres med et kursusmodul på tre dage, hvis man ønsker at blive certificeret underviser i konceptet PREP.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig sammen.

Parterapeut uddannelse 1 – det viser evalueringerne

 • 70% erklærer sig helt enig eller enig i udsagnet om, at deltagelse på et PREP-kursus har mindsket konfliktniveauet derhjemme.
 • 63% svarer at de er helt enige eller enige i, at kurset har haft en positiv effekt på børnenes trivsel.

Fra evalueringen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015´

 

Tilmeld dig nu: Parterapeut uddannelse 1

 

Parterapeut uddannelse 2 – Par-tjek

Par-tjek-uddannelsen:

Vil du som parterapeut kunne tilbyde par et forskningsbaseret og forebyggende koncept på to samtaler? Eller vil du som parterapeut have adgang til et elektronisk spørgeskema og en automatisk genereret rapport, der sikrer at stort overblik, før du møder parret? I så fald er Par-tjek-uddannelsen relevant for dig.

På denne uddannelse for parterapeuter og psykologer bliver der formidlet forskningsbaseret viden om det, der forhindrer par i at opnå følelsesmæssig intimitet. Og så introduceres du specifikt for konceptet Par-tjek, der er en forskningsbaseret og forebyggende metode udviklet af Center for Familieudvikling i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.

Denne uddannelse for parterapeuter og psykologer henvender sig til jer, der har erfaring med parterapi og som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Den henvender sig både til jer, der ønsker at opkvalificere jeres nuværende arbejde og til jer, der ønsker at arbejde mere forbyggende.

 Parterapeut uddannelse 2 – citat fra en kursist

Jeg finder det utrolig spændende at arbejde med par og de udfordringer der ofte opstår hen af vejen – særligt efter parret er blevet forældre. Jeg tror i særdeleshed på den forebyggende indsats og vil gerne være med til at sætte mere fokus på den, for derved at skabe bedre forhold for de danske par”.

Parterapeut uddannelse 2 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen grundmodul varer to dage og foregår i København.
 • Uddannelsen kan suppleres med en ekstra dag, hvis man ønsker at blive certificeret Par-tjek-vejleder og få adgang til online-spørgeskemaet og vejlederrapporten.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere parterapeuter der tilmelder sig sammen.

Parterapeut uddannelse 2 – en parterapeuts oplevelse

Det var dejligt, konkret og struktureret hands-on undervisning, med god ti til hvert element. Det var godt at øvelserne afprøves og der var en god afveksling mellem elementerne”.

 

Tilmeld dig nu: Parterapeut uddannelse 2

 

Parterapeut uddannelse 3 – Emotionsfokuseret terapi

EFT-uddannelsen:

Ønsker du som parterapeut uddannelse specifikt i Emotionsfokuseret parterapi? I så fald er denne uddannelse oplagt. Emotionsfokuseret parterapi er en internationalt anerkendt metode, som har påvist gode resultater. På denne uddannelse for parterapeuter vil du særligt blive inspireret til at arbejde med parrenes samspil og sårbare følelser.

Det er Jette Simon, der underviser på denne uddannelse for parterapeuter. Hun specialist i psykoterapi og har 35 års erfaring med parterapi.

Parterapeut uddannelse 3 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen foregår i København.
 • Uddannelsen er opdelt i tre trin, der forløber over 3×4 dage. Herefter kan du gennem praksiserfaring og supervision blive certificeret.

Tilmeld dig nu: Parterapeut uddannelse 3

 

Parterapeut uddannelse 4 – Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre

Ønsker du som parterapeut uddannelse i skilsmisseproblematikken? Og ønsker du at få redskaber til at styrke samarbejdet mellem forældrene før, under og efter skilsmisse? I så fald er denne uddannelse oplagt for dig.

Denne uddannelse sætter fokus på de dynamikker, der udspiller sig blandt mennesker, der oplever en skilsmisse. Og der gives konkrete anbefalinger og redskaber, der gør det muligt at bevare overblikket og skabe gode rammer, når man møder disse mennesker. Der sættes blandt andet fokus på sorg og savn, samt alle de konkrete problemer, der knytter sig til samværsordninger, skiftedage, højtider med videre.

Mange parterapeuter har en særlig omsorg for børn. Det er dog svært at hjælpe disse, hvis forældrene ikke samarbejder konstruktivt omkring barnet. Derfor giver det god mening for os at inspirere til, hvordan man kan støtte forældrene bedst muligt i denne svære proces.

Parterapeut uddannelse 4 – citat fra en kursist

I mit arbejde som parrådgiver møder jeg mange par, der overvejer om de skal gå fra hinanden. Jeg ønsker at kunne tilbyde dem hjælp, hvis de vælger at gå fra hinanden. Derudover er det vigtigt for mig, at den viden jeg præsenterer dem for, er veldokumenteret og funderet i den nyeste forskning på området. Derfor har jeg valgt denne uddannelse”.

Parterapeut uddannelse 4 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere parterapeuter der tilmelder sig sammen.

Parterapeut uddannelse 4 – en kursists oplevelse

Det var nogle spændende dage. Der var god afveksling, dynamik og meningsfuld teori, der blev præsenteret så det var nemt at tage det med og indføre det i praksis”

 

Tilmeld dig nu: Parterapeut uddannelse 4

 

Parterapeut uddannelse 5 – Hjælp til skilsmissebørn

Børnegruppe-uddannelsen:

Ønsker du som parterapeut uddannelse med et specifikt fokus på børnene i en skilsmisse? Eller ønsker du at kunne afholde børnegrupper for børn af skilte forældre? I så fald er børnegruppe-uddannelsen relevant for dig.

Har du set udsendelsen Barn i skilsmisseland på DR2? Her fremgår det tydeligt, hvor vigtigt det er, at børnene får mulighed for at mødes med andre i samme situation.

Denne uddannelse giver dig som terapeut en bedre forståelse for de udfordringer, som skilsmissebørn kan opleve, når mor og far går fra hinanden. Der sættes fokus på følelser som savn, vrede og ensomhed og konkrete begivenheder som for eksempel skiftedage og når mor eller far får en ny kæreste. Desuden får du konkrete redskaber til at disse børn. Endelig får du via denne uddannelse en certificering og alle de materialer, der skal bruges til at køre skilsmissegrupper i dit regi.

Parterapeut uddannelse 5 – praktiske oplysninger

 • Efteruddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus.
 • Du får en certificering til at afholde børnegrupper samt materialer knyttet hertil.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere parterapeuter der tilmelder sig sammen

Parterapeut uddannelse 5 – en kursists oplevelse

Det var tydeligt at mærke, at underviserne havde styr på deres teori og havde meget erfaring med børnegrupper. Fantastisk med alle de metoder og redskaber vi har fået. Det er det bedste kursus jeg har været på – jeg føler mig meget godt klædt på”.

Parteraput uddannelse 5 – det viser evalueringerne

 • 97,6% af kursisterne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen.
 • 100% af kursisterne siger, de er tilfreds med uddannelsen.

Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden

 

Tilmeld dig nu: Parterapeut uddannelse 5