Lise Thams

Psykolog, autoriseret og specialist i klinisk psykologi
Lise er på orlov.

Lise arbejder i vores afdeling for Psykiatri og Eksistens og har en specialistuddannelse i psykoterapi. Lise har tidligere arbejdet en lang årrække som privatpraktiserende psykolog, og har en bred erfaring indenfor en række områder af psykologisk behandling. Derudover har hun også arbejdet en årrække på børne- familieområdet i forskellige kommuner. Særlige erfaringsområder er stress, udbrændthed, depression, angst, forskellige former for traumer, livskriser og det at leve med sygdom og smerter, samt pårørende til mennesker med sygdom. Lise arbejder ud fra en bred terapeutisk tilgang, idet hun bl.a. har uddannelser indenfor både de systemisk-narrative, kognitive, eksistentielle og neuroaffektive terapiområder. Derudover inddrager hun gerne fokus på trosmæssige temaer, hvis det ønskes i terapien.

”I mine samtaler med mennesker er det mit ønske at skabe mødesteder, hvor vi sammen kan finde håb og nye veje at gå. Jeg ser det som værdifuldt at kunne være kreativ i mine samtaler med mennesker, og sammen skabe netop det terapeutiske rum, som den enkelte kan finde heling og udvikling ved. At skabe det rum, hvor det dybeste i sjælen kan få plads, hvor krop og sjæl kan bevæges – igen måske, hvor små lysglimt i mørket kan fanges og hvor håbet kan finde vej. Et sted, hvor der er plads til den enkelte, og hvor omsorg og egenomsorg kan få plads, dér hvor slid og udbrændthed har taget over. Et sted hvor sårbarhed kan ses som en styrke, og hvor de ressourcer der altid findes i hver enkelt af os, kan få lov at få en ny fortælling, en fortælling der kan give livet mening og nyt håb midt i det, der er svært og sorgfuldt.”