Rikke Hermansen

Projektleder, underviser og familiebehandler

Rikke Hermansen arbejder i CFF’s skilsmisseafdeling. Herudover er hun ansvarlig for vores samtalegrupper for skilsmissebørn og underviser også på CFF’s børnegruppe-uddannelse for fagfolk.

“I mit arbejde i skilsmisse-afdelingen har jeg kontakt med både forældre og børn. Jeg er uddannet lærer og har arbejdet med skilte familier de seneste 5 år. Som leder for en børnegruppe møder jeg børnene i grupper af 6-8 jævnaldrende børn. Det er blandt andet min opgave at skabe et trygt rum, hvor børnene kan dele tanker og følelser, og hvor det at lytte til hinanden er en naturlig del af at være i en gruppe.

På centres KIFF-kurser møder jeg de skilte forældre i et respektfuldt og anerkendende rum. På børnegruppeleder-uddannelsen er jeg en del af teamet, der uddanner fagpersonale i at varetage opgaven med at etablere og afholde børnegrupper. Det er meningsfuldt at give stafetten videre, og jeg oplever ofte, at kursusdeltagerne bliver lige så begejstret for opgaven med at have børn i børnegruppe, som jeg selv er.”