Rikke Hermansen

Projektleder, underviser og familiebehandler