Susanne Brejnebjerg Stilling

Autoriseret psykolog

Susanne Stilling er autoriseret psykolog og specialiseret parterapeut hos Center for Familieudvikling. Siden 2010 har Susanne beskæftiget sig professionelt med børn, unge og familiers trivsel og udvikling gennem bl.a. par- og individuel terapi, forældrerådgivning samt vejledning og supervision af fagprofessionelle. Susanne har igennem de senere år specialiseret sig i parforholdets dynamikker, og hun beskæftiger sig i dag hovedsageligt med parterapi og undervisning af både par og fagprofessionelle. Gennemgående for Susannes professionelle liv er interessen for de nære relationers betydning, samt hvordan den professionelle samtale kan danne ramme om nye forståelser og erfaringer, som i sidste ende kan medvirke til at skabe forandring til gavn for kvaliteten af vores relationer. Desuden er hun supervisor indenfor både par-, børne- og familieområdet. Susanne er en del af Afdelingen for Par- og Skilsmisseterapi hos Center for Familieudvikling i København.

”Jeg ser det som min vigtigste opgave at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for de par, der søger hjælp. Som terapeut bestræber jeg mig altid på at forholde mig åbent, nærværende og nysgerrigt til det, der udfordrer relationen. Hos mig er der ingen skurke udover de negative samspilsmønstre, vi alle fra tid til anden kan blive fanget i, og det er vigtigt for mig, at begge parter føler sig mødt og forstået i terapien. Jeg er optaget af, at samtalen bliver et afsæt for, at par kan blive et team om at bryde negative samspilsmønstre og møde det svære på nye måder – og fra det sted sammen skabe den forandring, de længes efter. Det er min erfaring, at uenigheder bliver mere tålelige og håndterbare, når vi formår at bevare en tryg kontakt til hinanden, og det er netop dét, jeg sammen med klienter arbejder for i terapien.”