Inger Chercka

Inger arbejder i vores afdeling for Psykiatri og Eksistens, hvor hun tilbyder terapi og samtaler med voksne, unge og børn, der lider af depression, angst, OCD og stress. Inger har også samtaler af mere eksistentiel karakter omkring særlige livsforhold, fx i forbindelse med selvværd, overgange i livet, sorg, overgreb, vanskelige familieforhold m.v. Derudover indgår Inger også i centrets særlige kompetenceenhed for udstationerede.

Siden 2007 har Inger arbejdet med misbrugere og deres pårørende, herunder mindre børn. Især har hun arbejdet med behandling af unge og familier, der havde problemer i forbindelse med misbrug, psykisk sygdom og mistrivsel.

“I mit terapeutiske virke falder det mig naturligt at møde enhver med respekt og varme. At have øje for de ressourcer, som hver enkelt rummer, og hjælpe med at fokusere dem og bringe dem i spil. Mit mål er at matche faglighed til de problemer, der præsenteres. Det betyder blandt andet, at selvom jeg er særligt skolet indenfor den kognitive terapi, så vil jeg altid forsøge at bruge den bedst egnede tilgang i samtalerne med det mål at se og møde personen fremfor problemet.
Som en del af vores Kompetenceenhed for Udstationerede tilbyder jeg samtaler, hvor jeg foruden min psykologiske specialviden trækker på erfaringer fra min egen 13-årige udstationering. Jeg tilbyder også samtaler på engelsk om forskellige tværkulturelle problematikker.”