Gode råd til forældre

Når forældre går fra hinanden, er det en stor livsomvæltning i børns liv. Mange kommer godt videre, men det er vigtigt, at de har voksne omkring sig, som ser dem, taler med dem, og lytter til deres tanker og følelser.

Mange børn føler sorg og frustrationer, som de tror, at de er helt alene om. Måske oplever de også, at forældrene virker mindre nærværende i en periode, fordi de også selv gennemgår en svær tid.

I Danmark oplever hvert 3. barn at forældrene går fra hinanden, inden de fylder 18 år. Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv. Bruddet kan have negativ indvirkning på børns trivsel og indlæring. Mange børn og unge kommer godt videre – især hvis de får støtte og omsorg.

 

Kursus for skilte forældre

Flere kommuner og private aktører, heriblandt Center for Familieudvikling, tilbyder skilte forældre at komme på Videre efter skilsmissen (KIFF-kursus).

Videre efter skilsmissen (KIFF-kursus) er et pædagogisk kursus, der har fokus på forældresamarbejdet, og hvordan forældre bedst støtter deres børn efter en skilsmisse

Kurset er eksternt evalueret, og hertil svarer 84%, at de oplever en bedring af samarbejdet.

 

Når skilsmissen er en realitet

Det vigtigste for børns trivsel og udvikling er, at forældrene tager ansvar for at skabe en god samarbejdsalliance omkring børnene efter bruddet.

Nogle samlivsbrud er vanskeligere end andre, men det vigtigste for børnene er, at man som forældre tager ansvar for være en god samarbejdspartner om den nye fælles opgave omkring børnene. Det er ikke altid let, og en del af arbejdet vil for nogle betyde, at de også må håndtere vanskelige følelser som svigt, sorg, afmagt eller vrede, som et brud kan medføre. Nogle kan klare denne proces med deres netværk, andre har brug for et mere terapeutisk rum som dette.

Evalueringen af projektet viser, at særligt børn, der ramt på trivslen efter skilsmissen får det markant bedre efter at have deltaget i et gruppeforløb, og at en stor gruppe af disse børn også klarer sig bedre fagligt som følge af dette.

Du kan læse mere om projektets evaluering her.

 

Hverdagen som delebarn

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår, og vi ved fra forskning, at dette kan give udfordringer i opvæksten. Selv i de familier, hvor et brud mellem forældrene sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene eller de unge om at kunne tilpasse sig.

Evalueringen af projektet “Delebørn – hele børn” viser, at særligt børn, der ramt på trivslen efter skilsmissen får det markant bedre efter at have deltaget i et gruppeforløb, og at en stor gruppe af disse børn også klarer sig bedre fagligt som følge af dette.

Du kan læse mere om projektets evaluering her. 

Det der fylder mest hos delebørn

Ingen skilsmisser er ens, og hvert barn har sit eget perspektiv på forældrenes skilsmisse. Derfor er det også forskelligt, hvilke problemstillinger, der fylder hos børnene. Undersøgelser viser dog, at det især er disse temaer, der fylder i børnenes hverdag:

 • Savn
 • Ansvar
 • Hvis forældre er uvenner
 • Skiftedagen
 • To hjem
 • Nye familier
 • Søvn
 • Den dag jeg fik det at vide

 

Sådan støtter du dit barn

Når I fortæller om skilsmissen

 • Skab en tryg ramme for samtalen, gerne hjemme
 • Vær til stede begge to
 • Giv barnet en forklaring, der passer til alderen
 • Vær forberedt på, at det er en svær samtale, der gør ondt
 • Sørg for, at der efter samtalen er god tid for barnet til at fordøje og komme tilbage med spørgsmål
 • Vær nærværende – sørg for, at hverken mor eller far f.eks. skal ud af døren lige efter
 • Sørg for at være tilgængelig for barnet og kommuniker åbent
 • Sørg for, at lærere og pædagoger får besked om jeres beslutning om at flytte fra hinanden
 • Sørg også for, at skolen får den nødvendige information om evt. flytning, samværsordning, skiftedage, nye relationer og andet, som kan hjælpe jeres barns lærere med at støtte i skolen

Dit barn føler ansvar

 • Vær bevidst om   at flytte ansvaret tilbage til jer som de voksne. Fortæl, at skilsmissen er en voksenbeslutning, som barnet ikke har haft indflydelse på
 • Fortæl og vis, at du tager ansvar, selvom du er ked af det
 • Giv plads og tid til samtaler og barnets fortælling

Savnet af mor og far

 • Anerkend og respekter, at dit barn savner den anden forælder
 • Selvom barnet er hos dig, kan han eller hun godt savne dig alligevel – vær nærværende
 • Giv dit barn vished for, at det er tilladt at sige højt, at man savner mor eller far, uden at det siden bliver brugt i eventuelle forældrekonflikter

Samarbejdet mellem mor og far

 • Øv jer på at skabe en god tone og et konstruktivt samarbejde med fokus på jeres børn
 • Søg hjælp til at udvikle et godt samarbejde
 • Tag eventuelle konflikter, når jeres børn ikke er til stede
 • Involver aldrig børnene i konflikter
 • Sørg altid for, at beskeder og budskaber til hinanden går gennem jer, og ikke gennem jeres børn
 • Giv jeres børn oplevelsen af, at I stadig er enige om opdragelse og værdier. Alternativt; tal tydeligt med dem om forskelligheder, så barnet ikke står alene med en oplevelse af uenighed
 • Stol på hinandens forældreevner

Følelsen af ensomhed

 • Spørg ind til dit barns tanker og følelser
 • Vær opmærksom op, at fortrolighed kræver trygge rammer, tid og nærvær

Hverdagen mellem to hjem

 • Afstem jeres spilleregler og værdier i de to hjem, så vidt det er muligt. Det vil gøre det lettere for barnet at navigere mellem sine to baser
 • Begræns barnets rejsetid mellem de to hjem
 • For meget flytning og krav om omstilling er en stor og stressende belastning for et barn
 • Beslutning om bopæl og evt. deleordning bør afstemmes barnets alder, udvikling og hverdagsliv med skole og kammerater
 • Aftal og informér barnet i god tid om, hvordan ferier, højtider osv. skal være, så de har ro til at glæde sig
 • Lad dit barn fortælle åbent om livet hjemme hos din ekspartner

Når man skal vænne sig til en ny familie

 • Undlad at introducere en ny kæreste og nye bonus-søskende, før du er meget sikker på forholdet
 • Forbered barnet i god tid, før nye relationer introduceres
 • Husk at dit barn ikke har samme følelser som dig
 • Giv barnet god tid til gradvist at vænne sig til nye relationer
 • Sørg for at have alenetid med dine børn
 • Vær forberedt på, at ny tilknytning ofte tager lang tid

 

Hvorfor børnegrupper?

Alle børn har brug for at føle, at de ikke er alene, hvis de tumler med svære tanker og følelser. Når far og mor går fra hinanden, kan det skabe utryghed og følelse af ansvar og ensomhed. Erfaringer har vist, at børn og unge har rigtig god gavn af at dele oplevelser og følelser med jævnaldrende i en lignende situation.

Gruppesamtalerne giver barnet/den unge et frirum – en neutral zone – til at få luft for tanker og bekymringer, som man måske ikke har lyst til at tynge sine forældre med. Måske er man bange for at gøre sin mor eller far vred eller ked af det. Måske føler man ikke, at forældrene har overskud til at lytte og støtte, fordi de selv har det svært og skal klare mange praktiske ting i hverdagen.

Gruppen kan give barnet/den unge en oplevelse af at høre til. De får støtte til at finde rundt i deres nye liv, og de får større forståelse for, at deres følelser omkring skilsmissen er helt normale.

 

Støt godt om et børnegruppeforløb

Det er rigtig vigtigt, at man som forælder understøtter barnets ret til at have sin egen fortælling om det, som er sket, uafhængigt af forældrenes følelser og dagsordener, og hertil kan børnegruppen være en understøttende faktor. Vi ved, at børn profiterer meget af at spejle sig i andre børn, som befinder sig i en lignende situation, da de hermed føler sig mindre ensomme og unormale med deres tanker og følelser. Gruppen hjælper børnene til at blive bedre til at håndtere svære følelser og måske sige dem højt til de voksne.

Det er dog værd at bemærke, at det er det levede liv i de to hjem, og omstændighederne omkring jeres skilsmisse, der påvirker barnet i det daglige. Det er rart for børn at tale med neutrale voksne og andre børn om skilsmissen, men det er i samtalen med jer forældre, at der kan ske vigtige ændringer i barnets liv.

Her følger nogle punkter, I kan være opmærksomme på undervejs og efter jeres barn har gået i gruppe:

Svære følelser er ikke et dårligt tegn

Mange børn oplever at blive lettede over muligheden for at sætte ord på de tanker og følelser, som de kan bøvle med ift. skilsmissen, men det er ikke altid, at denne lettelse indtræffer med det samme. Børn kan derfor godt opleve, at de svære følelser for en stund fylder mere end før, fordi de simpelthen er kommet frem i lyset. Inden et børnegruppeforløb kan følelserne have været mere skjulte og måske givet anledning til ondt i maven eller tankemylder. Det kan være godt som forælder at være opmærksom på, at disse følelser altså ikke er opstået på grund af gruppen, men snarere har fundet vej op til overfladen.

Som forælder støtter du bedst dit barn ved at vise, at det er ok at mærke f.eks. vrede eller ked af det-hed, selvom skilsmissen måske ligger langt tilbage. Sig f.eks. “Du er vred lige nu over skilsmissen. Det er helt ok og godt, at du kan mærke det. Ville det hjælpe, at vi snakker lidt om det? Eller er der andet jeg kan gøre?”

Vis interesse for børnegruppen – uden at snage

Nogle børn har lyst til at fortælle meget om, hvad de taler om i børnegruppen, mens andre fryder sig over at kunne sige: ”Jeg har tavshedspligt”. Som forælder kan du godt interessere dig for dit barns børnegruppeforløb uden at afkræve svar. Du kan f.eks. sige: “Jeg vil gerne snakke med dig, hvis der er noget, du har lyst til at fortælle, men du behøver jo ikke” eller “gad vide, om der er nogle temaer, I har snakket om i gruppen, som også ville være gode for os at snakke videre om? – Det bestemmer du”.

Gør status i forhold til skilsmissen

Som forældre kan I bruge barnets gruppeforløb som anledning til at kigge på jeres samarbejde og barnets hverdag:

 • Hvordan ser det ud lige nu?
 • Hvilke områder fungerer, og hvilke områder er udfordrende?
 • Er der noget, vi som forældre kan tage ansvar for at forbedre, så vi kan øge vores barns trivsel i skilsmissen?

Samarbejde og egen bearbejdningsproces

Forældrenes samarbejde udgør det klima, et barn med skilte forældre vokser op i. Hvis klimaet er ‘koldt’ eller ‘ophedet’ pga. konflikter, vil barnet blive utilpas.

Hvis bruddet har været svært, eller det har været vanskeligt at nå til enighed om bopæl- og samværsordning eller bodeling, kan I som forældre være kede af det, vrede eller føle jer svigtede. Det er vigtigt selv at bearbejde og håndtere disse svære følelser for at kunne være den bedste mulige forælder og samarbejdspartner. Så længe forældre er i ubalance eller konflikt, vil børnene være på overarbejde – og dette kan et børnegruppeforløb ikke ændre på. Så tag et ærligt kig på din egen bearbejdningsproces og jeres samarbejde.

Måske har du behov for hjælp til at lægge svære følelser bag dig, eller I kunne have gavn af at få støtte sammen til at tage hånd om jeres samarbejde. Der vil være en stor signalværdi overfor barnet i, at I som forældre gør en aktiv indsats for at skabe så trygge rammer som muligt om den nye hverdag med to hjem.

Hverdagen med to hjem

Livet med skilte forældre indebærer en række omstændigheder, som ikke kan ændres, men derimod skal håndteres bedst muligt. Dette kan f.eks. være at flytte frem og tilbage mellem to hjem, at opleve at savnet af forældrene på skift fylder meget, bekymringer for hvordan fødselsdag og jul skal fejres osv.

I børnegruppen vil disse temaer og spørgsmål blive vendt, men det kan være rart for barnet, at I også i familien taler om hverdagen som skilsmissebarn. I kan også inddrage barnet i dialogen om, hvad der skal gøres bedre, men vær gerne tydelige omkring, at det stadig er jer, der beslutter, hvad der skal ske. Dette kan f.eks. have form af et familiemøde, hvor I spørger jeres barn: “Hvad fungerer godt, og hvad kunne blive bedre?” “Kan vi som forældre støtte dig endnu mere eller på anden måde, når du savner?” Hvis I er villige til at prøve nye tiltag af i en periode, vil barnet få en rigtig god oplevelse af at blive støttet af sine forældre.