Samtalegrupper for skilte forældre

For langt de fleste er et samlivsbrud med en partner en stor livsomvæltning, der kan medføre mange svære følelser såsom sorg, afmagt, frustration, vrede, mv. Mange skilte forældre oplever desuden afsavn af deres børn, skyldfølelse over for børnene eller er i tvivl om, hvordan man bedst støtter børnene. En samtalegruppe for skilte forældre er et tilbud, der kan hjælpe med disse problemstillinger. I gruppen kan man i mødet med ligesindede og gruppelederen, opleve at:

  • få bedre forståelse for og større accept af ens reaktioner efter et brud
  • få fagligt indspark ift. børns reaktioner og hjælp til håndtering af dette
  • få inspiration til hvilke skridt, man kan tage for sig selv og ens børn

Det kan være svært at tale åbent om ens følelser og udfordringer i forbindelse med en skilsmisse. Desuden kan man opleve, at man ikke altid kan hente tilstrækkelig hjælp til disse problemstillinger i sin omgangskreds. Fordelen ved samtalegrupper er, at man er sammen med ligesindede, der oplever de samme udfordringer og livsomvæltninger.

I gruppen vil du erfare, at du ikke er den eneste, der kæmper med svære følelser – det at kunne spejle sig i andres fortællinger og opdage, at éns problemer minder om andres kan virke støttende og lette éns følelser. Derudover vil du også erfare, at folk tackler situationer forskelligt. Ved at erfare hvordan andre håndterer deres situation, kan det være, at du ser nye måder at tackle din livssituation. Oplevelsen af både at kunne modtage og give støtte i gruppen kan hjælpe med at skabe mere sammenhæng i livet efter skilsmissen.

Gruppeleder

Line Brøgger Mikkelsen

Psykolog (cand. psych. aut.)

Stephanie Green Lauridsen

Psykolog (cand.psych.aut.)
Stephanie er på barsel.