Gode råd til forældre

Når skilsmissen er en realitet

Når forældre går fra hinanden, er det en stor livsomvæltning i børns liv. Mange kommer godt videre, men det er vigtigt, at de har voksne omkring sig, som ser dem, taler med dem, og lytter til deres tanker og følelser.

Mange børn føler sorg og frustrationer, som de tror, at de er helt alene om. Måske oplever de også, at forældrene virker mindre nærværende i en periode, fordi de også selv gennemgår en svær tid.

I Danmark oplever hvert 3. barn at forældrene går fra hinanden, inden de fylder 18 år. Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv. Bruddet kan have negativ indvirkning på børns trivsel og indlæring. Mange børn og unge kommer godt videre – især hvis de får støtte og omsorg.

Det vigtigste for børns trivsel og udvikling er, at forældrene tager ansvar for at skabe en god samarbejdsalliance omkring børnene efter bruddet.

 

Kursus for skilte forældre

Flere gange årligt udbyder vi, samt andre kommuner og private aktører, et Videre efter skilsmissen (KIFF-kursus).

Kurset er et pædagogisk kursus, der har fokus på forældresamarbejdet, og hvordan forældre bedst støtter deres børn efter en skilsmisse. Kurset er eksternt evalueret, og hertil svarer 84%, at de oplever en bedring af samarbejdet.

Man kan enten deltage hver for sig eller sammen.

 

Grupper for børn med skilte forældre

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår, og vi ved fra forskning, at dette kan give udfordringer i opvæksten. Selv i de familier, hvor et brud mellem forældrene sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene eller de unge om at kunne tilpasse sig.

Her på Centret udbyder vi grupper for børn med skilte forældre. Dem kan du læse mere om her. 

Flere skoler afholder også grupper for børn med skilte forældre. Spørg på dit barns skole.

Du kan også henvende dig til Familieretshuset, som også udbyder grupper for børn med skilte forældre.

Få hjælp til samarbejde og egen bearbejdningsproces

Forældrenes samarbejde udgør det klima, et barn med skilte forældre vokser op i. Hvis klimaet er ‘koldt’ eller ‘ophedet’ pga. konflikter, vil barnet blive utilpas.

Hvis bruddet har været svært, eller det har været vanskeligt at nå til enighed om bopæl- og samværsordning eller bodeling, kan I som forældre være kede af det, vrede eller føle jer svigtede. Det er vigtigt selv at bearbejde og håndtere disse svære følelser for at kunne være den bedste mulige forælder og samarbejdspartner. Så længe forældre er i ubalance eller konflikt, vil børnene være på overarbejde. Så tag et ærligt kig på din egen bearbejdningsproces og jeres samarbejde.

Måske har du behov for hjælp til at lægge svære følelser bag dig, eller I kunne have gavn af at få støtte sammen til at tage hånd om jeres samarbejde. Der vil være en stor signalværdi overfor barnet i, at I som forældre gør en aktiv indsats for at skabe så trygge rammer som muligt om den nye hverdag med to hjem.

Gør status i forhold til skilsmissen

  • Hvordan ser det ud lige nu?
  • Hvilke områder fungerer, og hvilke områder er udfordrende?
  • Er der noget, vi som forældre kan tage ansvar for at forbedre, så vi kan øge vores barns trivsel i skilsmissen?

Nogle samlivsbrud er vanskeligere end andre, men det vigtigste for børnene er, at man som forældre tager ansvar for være en god samarbejdspartner om den nye fælles opgave omkring børnene. Det er ikke altid let, og en del af arbejdet vil for nogle betyde, at de også må håndtere vanskelige følelser som svigt, sorg, afmagt eller vrede, som et brud kan medføre. Nogle kan klare denne proces med deres netværk, andre har brug for et mere terapeutisk rum som dette.