Metode

Skilsmisserådgivning

Center for Familieudvikling har udviklet en metode til terapeutisk at arbejde med forældre efter en skilsmisse. Metoden er udviklet med baggrund i emotionsfokuseret terapi (EFT), systemisk – og mentaliseringsbaseret terapi.

I et forløb vil vi altid starte op med, hvad I som familie har særligt brug for hjælp til.
Oftest hjælper terapeuten med at identificere de negative mønstre, som man kan blive fanget i, når man forsøger at samarbejde omkring børnene. At forstå disse mønstre er første skridt i at skabe bedre samarbejde omkring sine børn.

Et fokus i terapien er altid også børnenes oplevelser og deres tryghed og trivsel i familien. I nogle forløb deltager børnene, og i andre forløb er på fokus på, hvordan man som forældre kan skabe trygge rammer og en god kontakt til begge forældre.

Et forløb vil ofte veksle mellem fælles og individuelle samtaler.