Sådan støtter du dit barn

Når I skal fortælle om skilsmissen

 • Skab en tryg ramme for samtalen, gerne hjemme
 • Vær til stede begge to
 • Giv barnet en forklaring, der passer til alderen
 • Vær forberedt på, at det er en svær samtale, der gør ondt
 • Sørg for, at der efter samtalen er god tid for barnet til at fordøje og komme tilbage med spørgsmål
 • Vær nærværende – sørg for, at hverken mor eller far f.eks. skal ud af døren lige efter
 • Sørg for at være tilgængelig for barnet og kommuniker åbent
 • Sørg for, at lærere og pædagoger får besked om jeres beslutning om at flytte fra hinanden
 • Sørg også for, at skolen får den nødvendige information om evt. flytning, samværsordning, skiftedage, nye relationer og andet, som kan hjælpe jeres barns lærere med at støtte i skolen

Dit barn føler ansvar

 • Vær bevidst om at flytte ansvaret tilbage til jer som de voksne. Fortæl, at skilsmissen er en voksenbeslutning, som barnet ikke har haft indflydelse på
 • Fortæl og vis, at du tager ansvar, selvom du er ked af det
 • Giv plads og tid til samtaler og barnets fortælling

Savnet af mor og far

 • Anerkend og respekter, at dit barn savner den anden forælder
 • Selvom barnet er hos dig, kan han eller hun godt savne dig alligevel – vær nærværende
 • Giv dit barn vished for, at det er tilladt at sige højt, at man savner mor eller far, uden at det siden bliver brugt i eventuelle forældrekonflikter

Samarbejdet mellem mor og far

 • Øv jer på at skabe en god tone og et konstruktivt samarbejde med fokus på jeres børn
 • Søg hjælp til at udvikle et godt samarbejde
 • Tag eventuelle konflikter, når jeres børn ikke er til stede
 • Involver aldrig børnene i konflikter
 • Sørg altid for, at beskeder og budskaber til hinanden går gennem jer, og ikke gennem jeres børn
 • Giv jeres børn oplevelsen af, at I stadig er enige om opdragelse og værdier. Alternativt; tal tydeligt med dem om forskelligheder, så barnet ikke står alene med en oplevelse af uenighed
 • Stol på hinandens forældreevner

Følelsen af ensomhed

 • Spørg ind til dit barns tanker og følelser
 • Vær opmærksom op, at fortrolighed kræver trygge rammer, tid og nærvær

Hverdagen mellem to hjem

 • Afstem jeres spilleregler og værdier i de to hjem, så vidt det er muligt. Det vil gøre det lettere for barnet at navigere mellem sine to baser
 • Begræns barnets rejsetid mellem de to hjem
 • For meget flytning og krav om omstilling er en stor og stressende belastning for et barn
 • Beslutning om bopæl og evt. deleordning bør afstemmes barnets alder, udvikling og hverdagsliv med skole og kammerater
 • Aftal og informér barnet i god tid om, hvordan ferier, højtider osv. skal være, så de har ro til at glæde sig
 • Lad dit barn fortælle åbent om livet hjemme hos din ekspartner

Når man skal vænne sig til en ny familie

 • Undlad at introducere en ny kæreste og nye bonus-søskende, før du er meget sikker på forholdet
 • Forbered barnet i god tid, før nye relationer introduceres
 • Husk at dit barn ikke har samme følelser som dig
 • Giv barnet god tid til gradvist at vænne sig til nye relationer
 • Sørg for at have alenetid med dine børn
 • Vær forberedt på, at ny tilknytning ofte tager lang tid