Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg sidde sammen med og tale med min medforælder?

Kurset lægger op til samtaler mellem dig og din medforælder. Noget af tiden vil I få støtte til dialogen fra en vejleder, men I vil også skulle tale sammen alene. I får undervisning i en særlig kommunikationsmetode, der hjælper jer til at få en mere klar og konstruktiv samtale. En del af de forældre, der kommer på kurset, har ikke kommunikeret sammen ansigt til ansigt igennem længere tid. Det er vigtigt, at du er indstillet på at deltage i samtaleøvelser med din medforælder og er villig til at indgå i dialog, også når I ikke får støtte fra en vejleder.

Får vi hjælp til f.eks. aftaler om samvær?

På et Videre efter skilsmissen (KIFF-kursus) får man ikke hjælp til at afklare samværs- og bopælsspørgsmål, men kursets mål er at forbedre mulighederne for samarbejde. Ambitionen er, at kurset hen ad vejen kan ruste jer til selv at løse sådanne spørgsmål. Har I lige nu brug for hjælp til at indgå en konkret aftale eller få en akut afklaring, vil vi i mange tilfælde anbefale, at I starter med skilsmisserådgivning før kurset.

Hvad hvis vi har en juridisk sag i familieretshuset eller familieretten?

Vores anbefaling er, at man sætter sin sag i bero eller får den afgjort, inden man begynder på et Videre efter skilsmissen (KIFF-kursus). Det vil ofte være svært at styrke sit samarbejde samtidig med, at man i en anden arena argumenterer for hver sin sag som en form for ’modstandere’. Nogle forældre vil være i stand til ”mentalt” at sætte sagen på standby og holde fokus på samarbejdsprocessen.

Hvad hvis den anden forælder ikke vil deltage?

Af forskellige grunde kan forældre ikke altid deltage på samme kursus. På hvert kursus har vi derfor åbent for, at enkelte forældre kan deltage alene. Anbefalingen er her, at I tager kurset hver for sig og bagefter deltager sammen i en opfølgende samtale eller i et rådgivningsforløb.

Hvad hvis vores barn ikke trives?

Det skal altid tages alvorligt, hvis børn viser tegn på ikke at være i trivsel. Ofte kan barnets adfærd være forbundet med et svært samarbejde mellem forældrene. Et Videre efter skilsmissen (KIFF-kursus) kan forbedre samarbejdet, men der vil ofte være brug for at følge op med yderligere hjælp. Hvis I er i tvivl om, hvad den rette hjælp er, kan det være en god idé at begynde med en første afklarende samtale.