Emotionsfokuseret Parterapi

I samarbejde med Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi udbydes uddannelse i evidensbaseret parterapi

 • Core Skills Advanced - modul 3 og 4: 1-4/11/17 (8.400 DKK + moms)
 • Externship træning (godkendt som specialist kursus for psykologer): 1-4/05/18 (8.400 DKK + moms)
 • Core Skills Advanced - modul 1 og 2: 4-7/06/18 (8.400 DKK + moms)
 • EFFT - familieterapi - 17-18/05/18 (4.400 DKK + moms inkl. manual)
 • Core Skills Advanced - modul 3 og 4: 24-27/09/18 (8.400 DKK + moms)

 

I samarbejde med Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi udbydes uddannelse i evidensbaseret parterapi.

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en struktureret metode til arbejdet med par, familier og individer. EFT er udviklet i samarbejde mellem Sue Johnson og Leslie Greenberg i starten af 1980’erne og er siden blevet videreudviklet særligt med henblik på arbejdet med par af Sue Johnson og hendes kolleger.

Metoden er en af de få metoder til parterapi, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. Den har pt. den højeste effekt og den laveste tilbagefaldsrate, og metoden er godkendt af American Psychological Association (APA) som evidensbaseret.

Forskning: EFT hjælper par
Forskning viser, at 70-75% af parrene bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, og 90% af parrene oplever markante forbedringer. EFT har også i en række undersøgelser bevist sin effekt i arbejdet med par, hvor én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med sig i bagagen, samt for par der kæmper med effekterne af utroskab.

Alle længes efter kærlighed og samhørighed
Emotionsfokuseret Parterapi tager sit udgangspunkt i tilknytningsteorien. Grundantagelsen er, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed, og at denne tryghed gør os stærke, mere selvstændige og frie og endda kan hele sår og traumer, som vi har med i bagagen. Selve metoden integrerer systemisk, humanistisk og eksperimentelle interventioner.

Hvem kan deltage?
Underviseren er psykolog Jette Simon, der er specialist i psykoterapi og har 35 års erfaring i arbejdet med par. Jette er certificeret EFT-træner og er internationalt anerkendt terapeut og underviser.

Træningen henvender sig til psykologer og psykoterapeuter, hvis uddannelse er godkendt af Psykoterapeutforeningen. 

 • Trin 1
  Første trin i træningen er et fire dages grundkursus kaldet "Externship".
  På dette kursus får deltagerne en grundlæggende viden om EFT-modellens faser og trin og de bagvedliggende principper, og de får grundlæggende færdigheder i at arbejde med EFT-interventioner. På kurset laver Jette Simon én til to live-sessioner med par, og undervisningen involverer oplæg, rollespil og øvelser samt videoillustrationer af EFT-parterapi.

 • Trin 2
  Andet trin i træningen er 2x4 dages fordybelses i modellen, kaldet "Core Skills Advanced 1-2" og "Core Skills Advanced 3-4".
  En forudsætning for dette trin er, at du har gennemført trin 1. Kursets formål er at gå mere i dybden og træne dine parterapeutiske færdigheder. På Core Skill vil der desuden være fokus på deltagernes eget arbejde ved hjælp af videooptagelser og EFT demonstreres endnu engang ved hjælp af en til to live par-sessioner af Jette Simon.

 • Trin 3
  Tredje trin er en certificering som emotionsfokuseret parterapeut.
  Dette kræver, at man har gennemført ovenstående kurser, at man har opnået en vis erfaring med brug af modellen med par i praksis, samt at man har været gennem et individuelt supervisionsforløb hos en ICEEFT-godkendt supervisor.
  - Læs mere om certificeringsprocessen her


TILMELDING

I tilmeldingsformularen kan du få et overblik over de kommende kurser og tilmelde dig, hvis du er uddannet psykolog eller psykoterapeut - med uddannelse godkendt af Psykoterapeutforeningen.

Du kan også søge om dispensation, hvis du har anden relevant uddannelse/erfaring.

klik her for at gå til tilmeldingsformularen


OBS

Følgende frister gælder for afbud:

 • Afbud senest 4 uger inden kursusstart - fuld refusion
 • Afbud senest 2 uger inden kursusstart - 50 % refusion
 • Afbud senere end 2 uger inden kursusstart - ingen refusion. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til anden deltager, såfremt denne er ligeligt kvalificeret til deltagelse.
 • Ved uforudsete hændelser, der umuliggør fortsættelse på et planlagt kursusforløb, er der mulighed for at udskyde deltagelse til en senere afholdelse. Dog under forudsætning af, at det næste hold ikke er overtegnet. For at dække omkostninger i forbindelse med ændringerne fakturerer Center for Familieudvikling 1.000 kr.

Ændringer:
Center for Familieudvikling forbeholder sig ret til ændringer af tid, sted og indhold. I tilfælde af overtegning, forbeholder Center for Familieudvikling sig ret til at udskyde de senest tilmeldte til en senere afholdelse. Ligeledes forbeholder Center for Familieudvikling sig ret til at udskyde eller aflyse ved for få deltagere.

Der henvises i øvrigt til handelsbetingelserne.

 

 

 

ORGANISERINGEN AF EFT

ICEEFT’s danske afdeling er Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi – DKCEFT, som arbejder tæt sammen med Center for Familieudvikling. Og på deres sider kan du finde:

Faglige spørgsmål kan rettes til administrator Steen Rassing.

mail: sr [@] steenrassing.dk

 

Specialkurser

Her kan du finde links til beskrivelser af de kommende specialkurser:

Fokus på terapeuten

 

 

Parterapi virker

Læs mere om teorien bag EFT, metoder og evidens.

Klik her for at læse dansk artikel

Introduktionskurser

Der afholdes jævnligt introduktionskurser af 1 dags varighed, hvor du kan få en introduktion til det at arbejde tilknytningsorienteret i parterapien, og til EFT-modellens 3 faser og 9 trin.

Introduktionskurserne henvender sig til alle, der arbejder med par, og som ønsker ny inspiration i dette arbejde, og til terapeuter, der overvejer at gå i gang med selve EFT træningsforløbet.

Klik her for at se hvor og hvornår