PREP-lederuddannelsen

Center for Familieudvikling har siden 2004 uddannet kursusledere, som kan varetage formidlingen af PREP i Danmark.

PREP-lederuddannelsen afholdes som et 2-delt forløb som følger:


2017

København efterår

  • MODUL 1:   31/10-2/11

  • MODUL 2:   29-30/11


Læs mere om indholdet af modulerne.

Undervisere på PREP-lederuddannelserne:
Mattias Stølen Due, psykolog
Søren Marcussen, underviser og konsulent
Steen Kruse, par- og familieterapeut
Christina Ditlevsen, psykolog
Line Brygger Mikkelsen, psykolog


Pris:
Modul 1+2 inkl. certificering: 15.100 DKK + moms.

OBS! Opnå rabat på denne uddannelse.
Ta' 1 eller flere kolleger med og få 25% rabat.
Som giver af dette tilbud modtager du selv 25% i rabat. Uanset om du inviterer 1 eller flere kolleger, modtager du kun rabatten på 25% én gang.

Tilmelder du dig som rabatgiver bedes du notere navn/navne på din kollega/dine kolleger i fritekstfeltet for motivationen. Har din kollega allerede tilmeldt sig bedes du angive "RABAT" og rabatgiverens navn i fritekstfeltet for motivationen.

Ansøgning og optagelse:
For at blive optaget på vores næste PREP-lederuddannelse, skal du udfylde en ansøgning om optagelse, hvor du bl.a. oplyser din uddannelsesmæssige baggrund og dine erfaringer med undervisning samt praktiske erfaringer fra arbejde med par og familier.

Læs mere om vores optagelseskrav

Udfyld ansøgningsskema

Har du yderligere spørgsmål, kan du sende en mail til:
kontakt [@] familieudvikling.dk 

OBS

Følgende frister gælder for afbud:

  • Afbud senest 4 uger inden kursusstart - fuld refusion
  • Afbud senest 2 uger inden kursusstart - 50 % refusion
  • Afbud senere end 2 uger inden kursusstart - ingen refusion. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til anden deltager, såfremt denne er ligeligt kvalificeret til deltagelse.
  • Ved uforudsete hændelser, der umuliggør fortsættelse på et planlagt kursusforløb, er der mulighed for at udskyde deltagelse til en senere afholdelse. Dog under forudsætning af, at det næste hold ikke er overtegnet. For at dække omkostninger i forbindelse med ændringerne fakturerer Center for Familieudvikling 1.000 DKK.

Ændringer:

Center for Familieudvikling forbeholder sig ret til ændringer af tid, sted og indhold. I tilfælde af overtegning, forbeholder Center for Familieudvikling sig ret til at udskyde de senest tilmeldte til en senere afholdelse. Ligeledes forbeholder Center for Familieudvikling sig ret til at udskyde eller aflyse ved for få deltagere.

Der henvises i øvrigt til handelsbetingelserne.

 

Viden er vores vigtigste redskab til forandring og udvikling