Supervisionstilbud til Børnegruppeledere

Er du uddannet børnegruppeleder i Delebørn – Hele børn hos Center for Familieudvikling? Kan du indimellem savne et rum, hvor du sammen med en erfaren børnegruppeleder fra Center for Familieudvikling samt andre ligesindede koncentreret kan reflektere over udfordringer i børnegruppe-arbejdet?

 • Måske er du i tvivl om, hvordan du får skabt en god gruppedynamik i en gruppe med stille børn?
 • Måske er det meget snakkende børn, som udfordrer dig i dine grupper i øjeblikket?
 • Måske er forældrekontakten vanskelig?
 • Hvad gør man egentlig, hvis et barn har andre problematikker, der overskygger skilsmissen?

I efteråret 2017 kan du som uddannet børnegruppeleder hos Center for Familieudvikling tilmelde dig vores gruppe-supervisionstilbud der foregår over to gange. Der vil derudover blive oprettet en ny gruppe i foråret 2018, således at man har mulighed for at forsætte i gruppe-supervision i 2018, hvis man ønsker dette.

En supervisionsgruppe består af ca. 6 Børnegruppeledere samt en af centerets børnegruppeledere og undervisere på Børnegruppeleder-uddannelsen Rikke Hermansen eller Else Marie Schmidt Andersen.  Supervisionsgruppen mødes 2 gange per halvår (se datoer og tidspunkter nedenfor) á 3 timer pr. gang. Det er den samme gruppe, man følger, og man får derfor mulighed for at lære hinanden lidt at kende. Målet med supervisionsgangene er at skabe et trygt og læringsfyldt rum, hvor man med styring af supervisor vil udforske gruppens udfordringer ift. børnegruppearbejdet, kigge på nye veje af at gå, udviklings-muligheder for en selv som børnegruppeleder mv.

Praktiske informationer

 • Datoer for gruppesupervision efteråret 2017 (alle dage fra kl. 15-18)

  • Onsdag d. 6. september 2017
  • Onsdag d. 8. november 2017

 • Sted: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal, 1100 København K.
 • Pris: DKK 2.000 + moms pr. deltager for et forløb på 2 gruppesupervisioner á 3 timers varighed (i alt 6 timer). Prisen er inkl. let forplejning.

Klik her for tilmelding