Opfølgende Parkurser

Gør noget for dit parforhold

OP står for Opfølgende Parkursus og er et tilbud til alle par, der tidligere har deltaget i et PREP-kursus.

Dette éndagskursus vil forsøge at skabe de bedste rammer for jeres parforhold. Det vil være en dag med grin, glæde og forhåbentlig vil I lære hinanden endnu bedre at kende. I vil blive præsenteret for enkelte elementer I allerede kender fra PREP, men der vil være endnu flere sjove og opbyggelige parøvelser. I vil prøve, hvordan det er at være inde i hovedet på jeres partner, I vil lave små sjove tillidsøvelser og I vil se os dramatisere nogle af parforholdets grundkonflikter, med mulighed for at påvirke tingenes gang undervejs. Derudover sætter vi fokus på parforholdets paradokser, og I som deltagere vil undersøge, hvordan paradokserne kommer til udtryk i jeres parforhold og hvordan man lærer at leve med dem. Det være sig spændingen mellem "nærhed" og "afstand", "frihed og forpligtelse", "planlægning" og "fleksibilitet", samt mange andre.