Opfølgende Parkurser

Gør noget for dit parforhold

OP står for Opfølgende Parkursus og er et tilbud til alle par, der tidligere har deltaget i et PREP-kursus.

Rammerne vil være nogenlunde de samme som på et PREP-kursus - der veksles mellem oplæg, rollespil, øvelser og samtaler.

Kurset - som varer en dag - er for alle, der har været glade for at være på et PREP-kursus, men som ønsker at få ny inspiration og fortsætte den svære, men vigtige kunst det er at bevare trivslen i parforholdet.