Børne- og ungegrupper for skilsmissebørn

Børn og unge kan opleve forskellige udfordringer, når mor og far går fra hinanden, og mange beskriver, at de kan føle sig alene med deres tanker og følelser i forhold til livet med skilte forældre. Det kan derfor være en stor hjælp for børn og unge at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation som dem selv, og hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på. Hos Center for Familieudvikling har vi stor erfaring med at oprette samtalegrupper for børn og unge med skilte forældre. I gruppen hjælper vi børnene/de unge til en større forståelse af de tanker og følelser, de tumler med, og ved at høre de andre børn/unges fortællinger får de lov til at opdage, at de er helt normale og ikke er alene om at have det, som de har det. Rigtig mange børn og unge oplever, at gruppeforløbet giver dem mere overskud og lyst til at engagere sig i hverdagen.

Praktiske informationer

Selve børnegruppeforløbet

En børnegruppe består typisk af 7-8 børn og 2 børnegruppeledere. Aldersspændvidden i gruppen vil være maks. 2-3 år, og vi tilstræber en nogenlunde fordeling mellem drenge og piger i gruppen, selvom dette ikke altid kan garanteres. Børnegruppeforløbet strækker sig over 7 gange a’ 2 timers varighed (typisk fra 15.30-17.30). Gruppegangene ligger så vidt det lader sig gøre med to ugers mellemrum. Der er opstart 2 gange om året, hhv. efter sommerferien og efter nytår.

Forældremøder

For jer forældre afholdes der et forældremøde midtvejs i børnegruppeforløbet samt et forældremøde efter endt gruppeforløb. Der vil på disse to møder være fokus på viden om børns udfordringer, hvordan man som forældre kan støtte børnene i en svær tid mv. Det er en forudsætning for barnets deltagelse i gruppen, at begge forældre bakker op om forløbet, og at I forpligter jer på at deltage i de beskrevne forældremøder, idet vi ved af erfaring, at forældrenes involvering i gruppeforløbet betyder meget for, hvad børnene på sigt får ud af dette.

Indledende samtale

Inden gruppestart indkaldes I som familie (forældre og barn) til en forsamtale. Her vil vi fortælle mere om gruppeforløbet, vi får mulighed for at lære jeres barn samt jer lidt bedre at kende, og der vil være tid til at stille afklarende spørgsmål. På baggrund af samtalen vurderer vi, om vi mener, et gruppeforløb er det rigtige tilbud til jeres barn og jeres familie.

Pris

Pris for hele gruppeforløbet (indledende samtale, 7 gruppegange samt 2 forældremøder): 3000 kr. pr. barn/familie. Betaling sker ved endelig tilmelding efter forsamtalen.

Alle aktiviteter foregår på centrets adresse centralt i København (Østergade 5, 2. sal).

Sammensætning af gruppe:

Vi sammensætter børnegrupper to gange om året, hhv. i maj/juni (til opstart august/september) og i november/december (til opstart januar/februar). Aldersgruppen for de 1-2 børnegrupper, der bliver oprettet pr. halvår vil afhænge af, hvor mange tilmeldinger der er inden for de forskellige aldersgrupper. I vil i perioden for gruppesammensætning få besked om, hvorvidt jeres barn tilbydes en evt. plads i en børnegruppe, og I vil ved et evt. afslag få mulighed for at vurdere, hvorvidt I ønsker at jeres barn skal blive på ventelisten.  

Ansøgning:
Klik her for online ansøgning

For yderligere information

Hvis du er i tvivl om, hvad der er det rigtige tilbud til jeres barn, så send en mail til autoriseret psykolog og børnegruppeansvarlig Else Marie Schmidt Andersen på:

E-mail: ema@familieudvikling.dk