Efteruddannelser med Jette Simon

Efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en struktureret metode til dit terapeutiske arbejde med par, familier og enkeltpersoner.

EFT er udviklet primært af Leslie Greenberg i starten af 1980’erne og er siden blevet videreudviklet, særligt med henblik på arbejdet med par, af Sue Johnson og hendes kolleger. EFT tager sit udgangspunkt i tilknytningsteorien. Grundantagelsen er, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed, og at denne tryghed gør os stærke, mere selvstændige og frie og endda kan hele sår og traumer, som vi har med i bagagen. Selve metoden integrerer systemisk, humanistisk og eksperimentelle interventioner.

Metoden er en af de få metoder til parterapi, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. ICEEFT’s danske afdeling, Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi, arbejder tæt sammen med Center for Familieudvikling.

Baggrunden for EFT:

 • Metoden er en af de få metoder til parterapi, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. Den har for indeværende den højeste effekt og den laveste tilbagefaldsrate, og metoden er godkendt af American Psychological Association (APA) som evidensbaseret.
 • Forskning viser, at 70-75 procent af parrene bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, og 90 procent af parrene oplever markante forbedringer.
 • EFT har også i en række undersøgelser bevist sin effekt i arbejdet med par, hvor én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med sig i bagagen, samt for par der kæmper med effekterne af utroskab.

Certificering:

 • Certificering i EFT er en krævende proces. En certificering handler ikke alene om at få papir på den træning, du har modtaget. Det handler i høj grad også om en fortsat læringsproces, der kræver en fordybelse og mestring af den EFT træning, du har modtaget.
 • Certificeringsprocessen stiller krav til, at du optager udvalgte parterapi-sessioner, og, at du får personlig supervision på dit arbejde med par. Dette er erfaringsmæssigt nogle af de vigtigste redskaber i processen, hvis man ønsker at udvikle sig som EFT-terapeut.

Læs mere om certificeringsprocessen

Undervisere:

 • Underviseren er psykolog Jette Simon, der er specialist i psykoterapi og har 35 års erfaring i arbejdet med par. Jette er certificeret EFT-træner og er internationalt anerkendt terapeut og underviser.
 • Undervisningen foregår på dansk.

Optagelseskrav: 

 • EFT-uddannelsen henvender sig til psykologer og psykoterapeuter, der har en uddannelse godkendt af Psykoterapeutforeningen.
 • Lever du ikke op til ovenstående krav, er du velkommen til at søge dispensation. Dette gør du ved at skrive en mail til Jette Simon: info@jettesimon.com.

Søg om optagelse:

 

Uddannelsens indhold

Indhold:

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en struktureret metode til dit terapeutiske arbejde med par, familier og enkeltpersoner. EFT-uddannelsen består af 3 trin, som er beskrevet nedenfor.

Trin 1:

Første trin i træningen er et 4 dages grundkursus kaldet Externship. På dette kursus får du en grundlæggende viden om EFT-modellens faser og trin og de bagvedliggende principper, og du får grundlæggende færdigheder i at arbejde med EFT-interventioner. På kurset laver Jette Simon 1-2 live-sessioner med par, og undervisningen involverer oplæg, rollespil og øvelser samt videoillustrationer af EFT-parterapi.

Trin 2:

Andet trin i træningen er 2 x 4 dages fordybelse i modellen, kaldet Core Skills Advanced 1-2 og Core Skills Advanced 3-4. En forudsætning for dette trin er, at du har gennemført trin 1. Kursets formål er at gå mere i dybden, og træne dine parterapeutiske færdigheder. På Core Skills Advanced vil vi desuden have fokus på deltagernes eget arbejde ved hjælp af videooptagelser, og EFT demonstreres endnu engang ved hjælp af en til to live par-sessioner af Jette Simon.

Trin 3

Tredje trin er en certificering som emotionsfokuseret parterapeut. Dette kræver, at du har gennemført alle trin, at du har opnået en vis erfaring med brug af modellen med par i praksis, og at du har været gennem et individuelt supervisionsforløb hos en ICEEFT-godkendt supervisor.

Praktiske informationer

Varighed:

1 dag: Kl. 10 – 17

2. 3 og 4. dag: Kl. 9 – 16

Hvor:

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal. 1100 København. K.

Forplejning:

Inden dagens program, tilbyder vi kaffe/the og morgenbrød.

Deltagerne er selv ansvarlig for frokost.

I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris:

Priserne varierer alt efter hvilken uddannelse det drejer sig om:

 • Externship træning (godkendt som specialist kursus for psykologer): 10.500 inkl. moms
 • Core Skills Advanced – modul 1 og 2: 10.500 inkl. moms
 • Core Skills Advanced – modul 3 og 4: 10.500 inkl. moms
 • EFFT – familieterapi: 5.500 inkl. moms + inkl. manual
 • Self of the therapist: 5.500 inkl. moms

Betaling:

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald en måned før uddannelsesstart.