Børnegruppe-uddannelsen til børnehaven

Hjælp børnehavebørn med skilte forældre: bliv certificeret til at afholde børnegrupper i børnehaven eller indskolingen

Rigtig mange børn oplever hvert år, at deres forældre går fra hinanden. Faktisk er andelen af skilsmisser størst, når børnene er i alderen 2-5 år. Og denne livsomvæltning medfører tab og store forandringer, som børn ofte vil reagere på. Derfor kan de i en periode have brug for ekstra omsorg og støtte til at vænne sig til de nye livsvilkår. Og netop derfor har I, som pædagoger, stor mulighed for at hjælpe børn og forældre i denne livssituation.

Selvom skilsmisser er blevet mere almindelige, er en skilsmisse altid en stor livsomvæltning for børn. Cirka hvert tredje barn har som 15-årig oplevet, at deres forældre er gået fra hinanden. Det viser Danmarks Statistik – og skilsmisser berører således rigtig mange børn. Idet de fleste skilsmisser finder sted mens børnene er i alderen 2-5 år, er der mange børnehavebørn, som gennemgår store forandringer i deres hjemmeliv. En skilsmisse medfører tab og store forandringer, som børn ofte vil reagere på. Derfor har de ofte behov for ekstra omsorg mens de vænner sig til de nye rammer for deres hjemmeliv.

Ser vi på børns trivsel på længere sigt, er der efterhånden meget forskning, der undersøger sammenhængen mellem børns trivsel og skilsmisser. Det vi generelt ved om børn, der gennemlever en skilsmisse, er at langt de fleste klarer sig godt på den lange bane. Det indikerer, at de fleste børn vil tilpasse sig livet efter skilsmisse. Men at de klarer sig godt på den lange bane er ikke ensbetydende med, at de ikke kan have det svært, være kede af det og have brug for støtte.

Endelig har vi materialet i hænderne og står på spring til at have børnegrupper for de ældste børn i daginstitutionerne. Hip hurra for tidlig indsats!”
– 
Charlotte Antonsen, Konsulent, PPR

 

Kort og godt om Børnegruppe-uddannelsen til børnehaven

Center for Familieudvikling har mange års erfaring med at afholde samtalegrupper for børn og unge med skilte forældre. Gennem mange år har vi uddannet fagfolk til at arbejde med børn og unge i samtalegrupper.

Som noget nyt har vi udviklet en særskilt børnegruppe-uddannelse målrettet børnehavebørn og indskolingsbørn i alderen 4½ -8 år. Uddannelsen er en tre-dages uddannelse, som finder sted i København. Der er tre overordnede fokusområder, som gennemgås på uddannelsen:

 • Viden om den skilte familie – både børn og forældre
 • Teori og metode
 • Leopolds gruppe: konkrete redskaber og øvelser til afholdelse af børnegrupper


Det kan du bruge uddannelsen til

 • Uddannelsen giver dig et solidt fagligt fundament til at møde børn i børnehaven eller indskolingen med skilte forældre og tage vare på deres behov
 • Du får konkret vejledning til at opstarte samtalegrupper for børnehavebørn og indskolingsbørn i alderen

Certificering

 • Når du har gennemført børnegruppe-uddannelsen til børnehaven, bliver du certificeret børnegruppeleder. Certificeringen giver dig ret til selv at afholde børnegrupper i lokalt regi i Danmark.
 • For at blive certificeret skal du have deltaget i mindst 90 procent af undervisningen. Opfylder du ikke det kriterium, forbeholder vi os retten til at tilbageholde din certificering.
 • Som certificeret underskriver du en kontrakt med Center for Familieudvikling, hvor du forpligter dig til at bruge det CFF-udviklede børnegruppe-materiale og overholde retningslinjer omkring copyright. Læs kontrakten her.
 • Certificering inkluderer en børnegruppe-manual samt klistermærker, som kan anvendes i samtaleforløb. Derudover får du adgang til ekstranet for certificerede, hvor du kan hente materialet som pdf mm.
Uddannelsens indhold

Indhold

Børnegruppe-uddannelsen til børnehaven er opbygget omkring tre overordnede områder:

 • Viden om den skilte familie – både børn og forældre
 • Teori og metode
 • Leopolds gruppe: konkrete redskaber og øvelser til afholdelse af børnegrupper

1. Viden om den skilte familie
På uddannelsen præsenterer vi dig for udvalgt forskning og statistik om børn med skilte forældre. Vi inddrager viden om, hvordan skilsmissen kan forstås fra børnenes perspektiv – både som en aktuel livskrise og en livsomvæltning, de fremadrettet skal leve med. Vi beskriver også de voksnes udfordringer i forbindelse med en skilsmisse, og samlet set vil denne del af undervisningen give dig en bred faglig indføring i skilsmissefeltet.

2. Teori og metode
På uddannelsen vil vi også udfolde de teorier, som vi har valgt at bygge vores børnegruppearbejde op omkring. Vi ønsker på denne måde at skabe en tydelighed omkring sammenhænge mellem rationaler og metoder, som vil give dig en god ballast i det konkrete møde med børnene.

3. Børnegruppen i praksis
Endelig vil du på uddannelsen blive introduceret for en række oplæg med konkret gennemgang af øvelser, redskaber, metaforer og cases samt en skabelon for et færdigt børnegruppeforløb. Her vil vi løbende inddrage eksempler på, hvad børn siger og er optaget af i forbindelse med skilsmissen – f.eks. savn, søvn, skiftedagen, mors og fars nye kærester og når mor og far skændes. Du præsenteres også for hånddukken Leopold, som er et fast medlem af børnegruppen. Leopold hjælper børnene med at sætte ord på følelser, da han selv har skilte forældre.

Der vil på uddannelsen være en del øvelser, hvor I som kursister selv skal træne de metodiske greb og konkrete øvelser, som I er blevet præsenteret for. Dette netop med henblik på, at det konkrete arbejde bliver så håndgribeligt som muligt og dermed lettere at overføre til egen praksis. Endeligt vil denne del af uddannelsen også indeholde praktisk information vedrørende opstart og afholdelse af børnegrupper for børn i børnehaven.

100% af tidligere deltagere er enten meget tilfredse eller tilfredse uddannelsens form, indhold og undervisere.

Oplæg

Du vil på uddannelsen blive præsenteret for 8 undervisningsoplæg samt en lang række forskellige øvelser:

• Velkomst og introduktion
• Indsatsen og forskning
• Forældrene i den skilte familie
• Børnene i den skilte familie
• Teori og metode – følelsesmæssig støtte
• Teori og metode – gruppen
• Teori og metode – mestring
• Et gruppeforløb i praksis
Alle teoretiske oplæg relateres til skilsmissefeltet og understøttes med tydelige eksempler fra praksis.

Projektet ”Den skilte familie i børnehaven”

Center for Familieudvikling har i samarbejde med Kolding Kommune gennemført et projekt om at styrke indsatsen for børnehavebørn med skilte forældre. Projektet bygger videre på konceptet ”Delebørn – hele børn”, som er børnegrupper for børn i skolealderen.

Praktiske informationer

Varighed

 • Uddannelsen forløber over tre dage
 • Undervisningen ligger typisk i tidsrummet 9.00-16.00
 • Børnegruppe-uddannelsen tilbydes indtil videre kun i København

Se program for børnegruppe-uddannelsen til børnehavebørn her.

Se program for overbygningen her.

Hvor

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal. 1100 København. K.

 

Forplejning

Inden dagens program, tilbyder vi kaffe/the og morgenbrød.
Vi sørger for frokost. Er du vegetar, tager vi højde for det.
I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris

9.995 kr. ekskl. moms

Hvis du tilmelder flere fra samme arbejdsplads samtidig, kan der opnås mængderabat:

 • 10 % ved 2 personer
 • 15 % ved 3 personer
 • 20 % ved 4 eller flere personer

Hvis du ønsker at gøre brug af én af ovenstående rabatter bedes du skrive til: kontakt@familieudvikling.dk

 

Betaling

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald 14 dage efter fakturadato.