Når børn vælger side i en svær skilsmisse

– Til dig, der arbejder med familier i svære skilsmisser.

I de svære skilsmisser bliver konflikterne imellem forældrene ofte det store selvstændige problem for børnene og deres trivsel. Når konflikterne rammer skilte forældre, kan det sætte gang i en negativ spiral, der leder til gensidige anklager, forældrefremmedgørelse, og at børnene i sidste ende begynder at vælge side mellem mor og far.

Nu kan du få specifik viden omkring dette problemfelt i en times video i selskab med Søren Marcussen, afdelingsleder hos Center for Familieudvikling, som har mange års erfaring i terapi og rådgivning til skilte forældre samt uddannelse af fagpersoner på området.

 
I løbet af en time får du indblik i:
✔ Hvilke dynamikker kommer ofte på spil hos de skilte forældre, når barnet begynder at vælge side mellem mor og far?
✔ Hvordan kan vi som behandlere arbejde med forældrene, når barnet begynder at vælge side, og gøre det på måder, der er til gavn for barnet og hjælper forældrene til at stoppe de gensidige anklager om forældrefremmedgørelse og dårligt forældreskab?

Denne Tema-time af en smagsprøve af hvad du som fagperson kan lære på vores 3-dages efteruddannelse: Redskaber til arbejdet med højkonflikte skilsmisser.
Uddannelsen sætter fokus på fagpersoners terapeutiske samtaler med forældre i højkonflikt skilsmisse.

Se videoen her:

Tema-Timen: Når børn vælger side i svære skilsmisser