Træningsforløb i arbejdet med højkonflikte skilsmisser

Dette skræddersyede forløb giver specialtræning og supervision i at hjælpe familier, der er fanget i en højkonflikt skilsmisse.

Undervisningen bygger på centrale indsigter og flere års erfaring med behandlingsprogrammerne ”No Kids in the Middle” og ”Sammen om Børnene”. Træningsforløbet henvender sig til fagteams og myndighedsafsnit i et kommunalt behandlingssystem. Andre relevante organisationer kan ligeledes profitere af at følge dette skræddersyede forløb.

Træningsforløbet finder sted lokalt i den enkelte enhed og vil blive tilrettelagt i dialog med den pågældende kommune/organisation. Forløbet forventes at vare 5-8 dage og indeholder typisk:

  • Dag 1: Samlet temadag for alle medarbejdere i myndighedsafsnittet, der møder familier i skilsmisse.
  • Dag 2-3: Særskilt træning af det myndighedsafsnit, der særligt arbejder med skilsmissesager.
  • Dag 2-4: Særskilt træning af behandlerteamet, der arbejder terapeutisk med familier i højkonflikt skilsmisse.
  • Mulighed for efterfølgende supervision.

Det kræver et vist antal fagfolk at gennemføre forløbet. Tag kontakt til Center for Familieudvikling, hvis I er interesseret i at høre mere.

Undervisere

Søren Marcussen

Diplomuddannelse i psykologi, psykoterapeut og projektleder. Afdelingsleder i Skilsmisseafdelingen.