Uddannelse i “Sammen om Børnene”

Som noget nyt udbydes en uddannelse i behandlingsprogrammet ”Sammen om
Børnene”, som er den danske version af det hollandske program ”No Kids in the Middle”.

Uddannelsen bygger på et bredt evidens- og erfaringsgrundlag og gør det muligt for
fagteams og myndighedsafsnit at implementere programmet i den lokale kontekst. Formålet med behandlingsprogrammet er at fremme trivslen hos børn og voksne i højkonflikte skilsmisser.

Uddannelsen varer i udgangspunktet 5 dage. I løbet af uddannelsesdagene og den
efterfølgende supervision gives der opkvalificering i at starte ”Sammen om Børnene”
og folde interventionen ud fra A til Z. Uddannelsen adresserer bl.a.:

  • hvordan kan man rekruttere familier i højkonflikt skilsmisse til at deltage i programmet.
  • hvordan kan der skabes et tættere samarbejde mellem behandlerteams og myndighedsafsnit.

Det kræver minimum fem fagfolk pr. kommune at gennemføre uddannelsen i ”Sammen om Børnene”, ligesom det kræver flere kommuners deltagelse at oprette et uddannelsesforløb.

Der er tale om en helt ny uddannelse, som forventes at blive udbudt første gang i 2023. Prisen for uddannelsen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Tag kontakt til Center for Familieudvikling, hvis I er interesseret i at høre mere.

Undervisere

Søren Marcussen

Diplomuddannelse i psykologi, psykoterapeut og projektleder. Afdelingsleder i Skilsmisseafdelingen.