Forberedelse

Uanset om der er tale om udstationering af en enkeltperson eller en hel familie, spiller forberedelse en afgørende rolle. Vi tilbyder forberedelsessamtaler, der tilrettelægges efter jeres specifikke situation og behov. Det kan være både individuelle forberedelsessamtaler, PREP for par eller forberedelsessamtale for kun som par eller en forberedelsesdag for hele familien inkl. børn. Samtalerne rummer både undervisning og rådgivning.

Individuelle forberedelsessamtaler

I de individuelle samtaler lægges vægt på undervisning og rådgivning omkring kulturtilpasningsprocesser og vilkår for samarbejdsrelationer i udstationeringslandet, herunder kulturspecifikke omgangsformer på og udenfor arbejdet m.m. Desuden vil der være fokus på stress- og krisehåndtering, konfliktløsning, personlig trivsel samt balance mellem arbejdsliv og fritid.

PREP kurser for par

Foruden at gennemføre et Par-tjek samt en evaluerende samtale, anbefaler vi par, der skal udstationeres, at deltage i et PREP-kursus. PREP, der står for Prevention and Relationship Enhancement Program, er et forskningsbaseret kursus om god kommunikation og problemløsning i parforholdet. Det er en god optakt til en udstationering, som par at have talt grundlæggende parforholdsemner igennem og have fået enkle men gode tale-lytte-teknikker og problemløsningsstrategier med før afrejse.

Læs mere om PREP her 

Forberedelse for hele familien

For børn vil det ofte være en meget stor omvæltning at flytte fra deres velkendte rammer til en helt ny kultur. Udstationering kan være berigende for børn, men det er vigtigt, at børnene forberedes på det, der venter, og på nogle af de udfordringer, der ofte kan opstå. Til forældre tilbyder vi rådgivning om, hvordan børnene støttes bedst muligt, sprogligt, kulturelt, relationelt m.m.

Vi møder også meget gerne børnene i børnehøjde og taler med dem om det skifte, de står over for. Vi bruger i forberedelsessamtaler med børn børnebogen Go – min guidebog før, under og efter vores ophold i udlandet, der er skrevet netop til børn, der skal udstationeres, og vi anbefaler, at hvert barn får deres egen bog med, og at forældrene bruger bogen aktivt sammen med barnet før, under og efter udstationering. Læs mere om bogen her