Hjemvendt – men ikke hjemme er et to-årigt projekt for tidligere udstationerede familier, som Center for Familieudvikling har modtaget fondsmidler fra BorgFonden til at gennemføre.

Gennem en helhedsorienteret indsats skal Hjemvendt – men ikke hjemme sikre trivsel for børn og unge, der har tilbragt dele af opvæksten i udlandet, under deres forældres udsendelse som missionærer, for en NGO, virksomhed eller i andet regi. Børn med denne opvækst kaldes Third Culture Kids (TCK).

 

Igennem indsatsen vil børnene få vendt mistrivsel og tilpasningsudfordringer til et børneliv med trivsel og til en fremtid, hvor deres unikke opvækst er en styrke. Hjemvendt -men ikke hjemme bygger på en række indsatser, som over en toårig periode skal styrke trivslen hos op til 100 hjemvendte børn og unge:
• Udvikling og afprøvelse af et nytænkende børnegruppekoncept for hjemvendte børn
• Udvikling og afprøvelse af en Peer-to-peer mentorordning for børn og unge
• Forældrerådgivning
• Hjemkomstplan til skoler, kirker og børneklubber, der sikrer best practice for hjemvendte Third Culture Kids

De første børnegrupper og peer-to-peer mentorordning opstarter i januar 2019.
Projektet afsluttes i oktober  2020.