Under udstationering

Under en udstationering kan der opstå mange forskellige behov for sparring og støtte. Vores kompetenceenhed tilbyder akut hjælp, støtte og rådgivning til de udstationerede samt supervision til den udsendende organisation eller virksomhed.

 

Kompetenceenheden

Kompetenceenheden for Udstationerede er specialiseret i at hjælpe familier,
der flytter til udlandet for en periode som led i forældrenes arbejde, typisk i en NGO eller virksomhed.

Maria Techow

Afdelingsleder Psykiatri & Eksistens samt specialist i psykoterapi (cand.psych.aut.)

Jørgen Due Madsen

Overlæge og speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision

Inger Chercka

Psykolog (cand. pæd. psych. aut.)

Emilie Frijs Due

Psykolog (cand. psych.)