Behandling ved akut hjemkomst

Hjælp ved akut hjemkomst hos psykolog eller psykiater aftales i det enkelte tilfælde mellem pågældende virksomhed eller organisation og medarbejdere i Kompetenceenhed for Udstationerede. Vi tilstræber, at der er en sammenhængende og kontinuerlig kontakt til ressourcepersoner i Kompetenceenhed for udstationerede, så de udstationerede i krisesituationer bliver mødt af hjælpere, der kender til dem og deres livssituation.