Videreuddannelse lærer – noget for dig?

Ønsker du som lærer en videreuddannelse med fokus på børns tryghed og trivsel? I så fald er du ikke alene. Flere og flere lærere tager en af vores videreuddannelser, fordi de kan se, at trivslen er helt afgørende for Alma, Emma og Williams hverdag i skolen og deres evne til læring.

Center for Familieudvikling tilbyder forskellige videreuddannelser for lærere. Fælles for disse er, at de sætter fokus på de familiære udfordringer, som børnene præges og plages af.

Oplever du som lærer, at skilsmisser og andre familiære problematikker har en negativ effekt på dine elever? Oplever du, at disse vanskeligheder gør børnene mere stille, mere udadreagerende eller dårligere til at koncentrere sig? I så fald oplever du det samme som utallige lærere, vi møder på vores videreuddannelser. Flere og flere lærere og AKT-vejledere fortæller om børn, der er så tynget af det, der foregår derhjemme, at det er svært at være i skole. Disse børn kan godt se glade ud på overfladen, men får de en tryg anledning at snakke i, fortæller de historier som på én gang kan virke tanke- og urovækkende.

I mange tilfælde får disse børn ikke delt deres tanker med andre. Hverken forældre, venner eller lærere. De kan derfor gå alene rundt i skolegården og derhjemme med mange svære følelser indeni. Mange slås også med en mindre eller større skyldfølelse, fordi de (fejlagtigt) tror, at det er deres skyld, at mor og far har det svært. Nogle børn tror endda, at de er skyld i skilsmissen.

På vores videreuddannelser for lærere, og andre relevante faggrupper, hører vi, at det kan være svært at ”håndtere” disse børn. At man som lærer kan opleve stor afmagt, fordi man skal bevæge sig ind på et terræn, som er ukendt og meget personligt. Mange lærere ved ikke helt, hvad der er rigtigt at sige, gøre eller spørge til, og derfor kan man ende med ikke at sige så meget. Denne form for afmagt og tavshed er helt normal, for det er svært at skulle snakke om familiære udfordringer med børn – og voksne for den sags skyld. Men det er samtidig begrundelsen for, at vi har fokus på dette område i vores videreuddannelse for lærere. Vi skylder nemlig børnene at have viden og være tilpas kvalificeret, når de oplever en skilsmisse eller en anden problematik derhjemme.

På vores efteruddannelse for lærere, lærer du desværre ikke, hvordan du kan trylle børnenes problemer væk. Problemerne kan nemlig ikke fikses, og børnene kan eller skal heller ikke fikses. Men vores efteruddannelser giver nødvendig viden om blandt andet skilsmissers dynamikker og effekter. Og så giver de redskaber til, hvordan man kan møde børn på en empatisk og professionel måde. Og naturligvis bliver det konkretiseret, hvordan kan man snakke om disse svære ting på en måde, der ikke bliver grænseoverskridende for barnet.

 

Videreuddannelse lærer – en oversigt

 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppe-uddannelsen)
 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)
 • Ærlig og kærlig kommunikation i udskolingen (Kærlig Talt)

Hvis du ønsker at se datoer og priser for alle videreuddannelser, kan du se dem i denne kalender.

Læs mere

 

Videreuddannelse lærer 1 – Hjælp til skilsmissebørn

Børnegruppe-uddannelsen:

Denne efteruddannelse for lærere og pædagoger er blevet ekstremt populær i løbet af de seneste fem år. Knap 500 lærere og andre fagfolk har deltaget på denne uddannelse. Vi videreuddanner over hundrede nye hvert år, og kommuner som for eksempel Kolding og Egedal sender løbende lærere afsted, da de har oplevet vigtigheden af at have tilbud til elever, der bliver ramt af en skilsmisse.

Denne videreuddannelse for lærer gør dig i stand til at afholde skilsmissegrupper på din skole. Du får både viden, redskaber og materialer til dette. Du kan dog også få meget ud af uddannelsen, selvom du ikke har planer om at afholde strukturerede gruppeforløb i nærmeste fremtid. Som lærer får du nemlig på denne videreuddannelse en masse viden og konkrete redskaber, som gør dig i stand til at møde dine elever på et mere kvalificeret grundlag. Denne efteruddannelse giver dig nemlig en langt bedre forståelse for de vanskeligheder, som børn oplever, når mor og far går fra hinanden.

Har du set Barn i skilsmisseland på DR2? I så fald ved du, hvor væsentligt det er for børn at blive lyttet til. Med skilsmissegrupper kan du skabe et forum, hvor børnene kan tale med ligesindede, og hvor der er plads til alle deres følelser og tanker.

Videreuddannelse lærer 1 – citat fra en kursist

I mit virke som lærer møder jeg mange børn, som i perioder ikke trives på grund af sorg over forældrenes skilsmisse. Kunne godt tænke mig at skabe dette “rum”, hvor børnene har mulighed for at få snakket om de svære ting, som fylder. Forældrenes skilsmisse påvirker børnenes læring. Undertegnede mangler viden om handlemuligheder i forhold til arbejdet med skilsmissebørn og opbygning af et “rum”, hvor børn kan få lov og mulighed for at dele deres tanker og sorg med ligesindede”.

Videreuddannelse lærer 1 – praktiske oplysninger

 • Videreuddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus.
 • Med videreuddannelsen bliver du certificeret børnegruppe-leder.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere lærere, der tilmelder sig sammen.

Videreuddannelse lærer 1 – det viser evalueringen

 • 97,6% af børnegruppelederne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen
 • 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære.
 • 100% af børnegruppelederne følte sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage grupperne

Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden

Videreuddannelse lærer 1 – en lærers oplevelse

Det har været utrolig inspirerende og super intenst. Jeg har taget meget med mig fra den teoretiske del, både for børne- og forældredelen. Jeg har fået meget inspiration til selve indholdsdelene af grupperne og den forskningsmæssige begrundelse for arbejdet gjorde særligt indtryk”.

 

Tilmeld dig nu: Videreuddannelse lærer 1

 

Videreuddannelse lærer 2 – Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre

Vil du som lærer have en efteruddannelse, som giver dig mere viden om skilsmisser? Eller har du en ambition om at kunne styrke forældrenes samarbejde rundt om barnet i forbindelse med en skilsmisse? I så fald tror vi, at denne uddannelse er oplagt for dig.

Denne videreuddannelse for lærere sætter fokus på de problemer, der udspiller sig mellem forældre, før, under og efter en skilsmisse. Når denne viden er væsentlig for lærere, så skyldes det, at et dårligt fungerende samarbejde mellem forældrene har nogle dybt uhensigtsmæssige effekter på jeres elever.

På skolen tager I som lærere naturligvis udgangspunkt i barnet. I skal forsøge at skabe gode forudsætninger for, at jeres elever kan lære noget. På vores efteruddannelse fortæller lærere dog, at dette arbejde bliver udfordret, når forældre ikke kan finde ud af at tale ordentligt sammen. Vi mener, at vi skylder disse børn at give forældrene de bedste mulige forudsætninger for at bedre dette samarbejde. Det er blandt andet det, der gør, at vi afholder denne efteruddannelse for netop lærere.

Videreuddannelse lærer 2 – citat fra en kursist

Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på den gode samtale. Jeg har arbejdet med børn og unge i mange år og har set, hvor meget det fylder hos børn i alle aldre, når kommunikationen mellem far og mor er uholdbar/destruktiv/nedladende/ikke-anerkendende etc. Derfor tror jeg, at denne videreuddannelse er et fantastisk redskab til at hjælpe fraskilte med at kigge ind ad og tage ansvar ift. til den gode kommunikation.”

Videreuddannelse lærer 2 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis der er flere lærere, der tilmelder sig sammen.

Videreuddannelse lærer 2 – en lærers oplevelse

Det har været rart, inspirerende og spændende at være med og det har jeg sat pris på. Der var en god veksling mellem praksis og teori”

 

Tilmeld dig nu: Videreuddannelse lærer 2

 

Videreuddannelse lærer 3 – Viden om udfordringer i parforholdet

PREP-uddannelsen:

Vil du som lærer gerne have mere viden om parforhold, som har så stor betydning for dine elevers trivsel?  Og vil du bruge denne viden til at skabe de bedst mulige forudsætninger for de børn, du møder?  I så fald kan det være, at PREP-uddannelsen relevant for dig. Uddannelsen bygger på international forskning i parforhold, og sætter blandt andet fokus på temaer som kommunikation, problemhåndtering og følelsesmæssig intimitet.

Denne efteruddannelse giver et godt og evidensbaseret indblik i det, der styrker og ødelægger parforhold. Selvom mor og far ikke nødvendigvis er gået fra hinanden, kan deres dårlige kommunikation med hinanden alligevel gå ud over børns trivsel og koncentrationsevne.

Hvis du blot ønsker lidt generel inspiration, kan du nøjes med grundmodulet på to dage. Desuden kan du tilvælge kursusmodulet og således blive certificeret PREP-underviser. Den samlede efteruddannelse giver dig rettighederne og materialerne til at afholde det meget populære PREP-kursus for par. Dette kan både finde sted på din skole eller i et andet regi.

Videreuddannelse lærer 3 – citat en kursist

Jeg har i arbejdslivet primært beskæftiget mig med børn og her set den sammenhæng, der er mellem børns trivsel og forældres trivsel – at et sundt og varmt klima i hjemmet er en forudsætning for børns trivsel. Når jeg søger PREP-uddannelsen nu, er det bl.a. fordi vi på min arbejdsplads møder par i forskellige sammenhænge, som vi ønsker at kunne tilbyde hjælp til styrkelse af parforholdet. For mig rammer det samtidig et tidspunkt, hvor jeg ser efter nye udfordringer, og jeg ser styrkelsen af varige og sunde relationer som noget af det bedste, vi som enkeltpersoner og samfund kan investere i.”

Videreuddannelse lærer 3 – praktiske oplysninger

 • Efteruddannelsens grundmodul varer to dage og foregår flere gange årligt i København og Aarhus.
 • Kursusmodulet varer tre dage og afholdes ligeledes flere gange årligt i København og Aarhus.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere lærere, der tilmelder sig sammen.

Videreuddannelse lærer 3– en lærers oplevelse

Kursets pædagogiske kontekst for at arbejde med parforholdet, gav mig en større forståelse for min rolle som underviser og de didaktiske overvejelser tydeliggjorde hvad der er væsentligt for mig at fremhæve”

 

Tilmeld dig nu: Videreuddannelse lærer 3

 

Videreuddannelse lærer 4 – Ærlig og kærlig kommunikation i udskolingen

Kærlig Talt:

Vil du som lærer arbejde med elevernes relationer og kommunikation i udskolingen? Ønsker du at styrke deres evne til at snakke om alle de svære følelser: Tristhed, ensomhed, afmagt, vrede og jalousi. I så fald tror vi, at Kærlig Talt er relevant for dig.

Kærlig Talt er designet helt specifikt til lærere, og særligt de lærere, der på struktureret og ambitiøs vis ønsker at arbejde med elevernes indbyrdes forhold til hinanden. Udover viden om relationers betydning og redskaber til god kommunikation, giver efteruddannelsen rettigheder til konceptet Kærlig Talt.

Kærlig Talt er udarbejdet sammen Mary Fonden, og Kronprinsessen har ved flere anledninger fortalt om konceptets betydningsfulde bidrag. Kærlig Talt faciliterer øvelser i klassen og sætter svære følelser på dagsordenen på en humoristisk og elegant måde. Hele konceptet er forankret i et talkshow som ligger tilgængelig på nettet. Det sikrer, at det er yderst nemt at gå i gang. Det kræver næsten ingen forberedelse. I klassen vil man veksle mellem at vise dette show og lave øvelser, som instrueres på skærmen. Showet består af indslag og interviews med henholdsvis kendte mennesker, unge, psykologer og andre eksperter. Mikkel Kryger fra TV2 er vært.

Vi vil anbefale jer som lærere at invitere os ud til jeres skole, så vi kan afholde en workshop og dermed sætte jer endnu bedre ind i materialet.

Videreuddannelse lærer 4 – det viser evalueringerne

Videreuddannelse lærer 4 – en kursists oplevelse

Jeg har sat stor pris på alle øvelserne, og at høre om andres erfaringer. Der var stor åbenhed på kurset og materialet var spændende. Det har været et spændende, interessant og relevant kursus. Jeg kan konkret gå ind og bruge nogle af øvelserne i min klasse”

 

Hent Kærlig Talt her