Videreuddannelse pædagog – noget for dig? 

Ønsker du en videreuddannelse som pædagog med fokus på børns trivsel, så tjek vores kurser ud.

Center for Familieudvikling tilbyder en række kortere videreuddannelser for pædagoger og andre kvalificerede fagfolk, der ønsker at styrke børns tryghed og trivsel; særligt i forbindelse med skilsmisse eller udfordringer i familien.

Oplever du som pædagog, at problemer i familien udfordrer børns trivsel og koncentrationsevne? I så fald er du ikke alene. Mange pædagoger og AKT-vejledere fortæller om børn, der enten lukker sig inde eller reagerer udadtil med konflikter til følge. Noget der går ud over børnenes trivsel og indlæringsevne.

Tit får børnene ikke snakket om de svære følelser og tanker, der opstår når forældrene skændes eller gennemgår en skilsmisse. Dermed kan børnene blive meget ensomme med deres oplevelse og få ondt i maven. Mange pædagoger fortæller, at de oplever stor afmagt, når de møder disse børn. Vi er ikke i tvivl om, at I som kompetente og kærlige pædagoger ønsker at hjælpe. Men vi ved også hvor svært det kan være. Det kan nemlig være vanskeligt at vide, hvad man skal sige eller gøre, når man møder børn, der er ramt af familiære udfordringer. Derfor tilbyder vi efteruddannelser til pædagoger, og sætter fokus på familiens betydning for barnet.

Som pædagog kan og skal I ikke løse børnenes problemer i disse situationer. I og vi kan nemlig ikke trylle det vanskelige væk. Men I kan hjælpe ved at spørge til børnene på kvalificeret vis og ved at give dem et rum til at fortælle om de svære følelser. Og I kan hjælpe ved at have specifik viden om familieudfordringer og skilsmissers dynamik og effekt.

Flere og flere ønsker på denne baggrund redskaber til at kunne arbejde med disse børn. Af samme grund er vores videreuddannelse for pædagoger designet, så du får konkret viden og konkrete redskaber til at tale med børn i sådanne situation. Børn fortjener nemlig den bedst mulige hjælp.

 

Videreuddannelse pædagog – en oversigt

 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppeuddannelsen)
 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)
 • Ærlig og kærlig kommunikation i udskolingen (Kærlig Talt)

Hvis du ønsker at se datoer og priser for alle videreuddannelser, kan du se dem i denne kalender.

Læs mere

 

Pædagog videreuddannelse 1 – Hjælp til skilsmissebørn

Børnegruppe-uddannelsen:

Vil du som pædagog videreuddannes til at afholde grupper for skilsmissebørn? Eller ønsker du blot viden om børns reaktioner og behov i forbindelse med en skilsmisse? I så fald er børnegruppe-uddannelsen relevant for dig.

Denne videreuddannelse for pædagoger har opnået enorm popularitet de seneste år med næsten 500 deltagere. Blandt andet har Kolding kommune, Egedal kommune og Randers kommune prioriteret at sende et stort antal pædagoger afsted. De har indset, at det er vigtigt at hjælpe denne gruppe af børn.

Denne videreuddannelse for pædagoger giver dig større forståelse for de udfordringer, som børn oplever i forbindelse med en skilsmisse.  Du får blandt andet større indblik i de udfordringer, der knytter sig til samværsordninger, nye kærester og øgede logistiske udfordringer.

Og så bliver du helt konkret videreuddannet og certificeret til at stå for grupper for skilsmissebørn. Desuden får du redskaber til at møde børn i denne sårbare situation. Også selvom de ikke deltager i en gruppe.

Har du set udsendelsen Barn i skilsmisseland på DR2? I så fald vil du vide, hvor stor en forskel det gør for børn at deltage i et gruppeforløb. Her kan de nemlig møde andre i samme situation og få normaliseret deres tanker og følelser.

Videreuddannelse pædagog 1 – citat fra en kursist

Da vi pædagoger og lærere oplever hverdagen sammen med børnene, størstedelen af deres vågentid, ønsker jeg for børnenes trivsel, at vi voksne omkring dem yder vores bedste for at skabe en tryg hverdag, hvor åben kommunikation og gensidig forståelse er i fokus. Dette indebærer både at møde barnet med nærvær og lyttende nysgerrighed, samt et tværfagligt samarbejde mellem lærer/pædagog og forældre. Mit ønske er at skabe de bedste betingelser for at yde følelsesmæssig støtte for de børn der er tynget af skilsmisse nu og her, med henblik på, at denne støtte giver barnet ro i hverdagen til at kunne være og lære i skolen.”

Videreuddannelse pædagog 1 – praktiske oplysninger

 • Videreuddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus.
 • Videreuddannelsen udbydes flere gange årligt.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere der tilmelder sig sammen

Videreuddannelse pædagog 1 – det viser evalueringen

 • 97,6% af børnegruppelederne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen
 • 63% siger, at de generelt kan se en positiv ændring hos de børn, der har deltaget i en børnegruppe.
 • 100% af børnegruppelederne siger, at de er tilfredse med uddannelsen.

Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden

Videreuddannelse pædagog 1 – en skolepædagogs oplevelse

”Det er lang tid siden at jeg har været på så godt et kursus. Underviserne var meget, meget dygtige og de var altid i godt humør. Der var masser plads til spørgsmål, undren og svar. Det var et godt sted at øve sig. Særligt undervisningen om forældredelen, samtaleformen og de trygge rammer gjorde indtryk”

 

Tilmeld dig nu: Pædagog videreuddannelse 1

 

Pædagog videreuddannelse 2 – Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre

Vil du som pædagog efteruddannes, så du har en større forståelse for skilsmissens dynamikker og effekter? Eller ønsker du at blive klogere på, hvordan man kan styrke forældresamarbejdet i forbindelse med en skilsmisse? I så fald er denne videreuddannelse formentlig relevant for dig.

Denne videreuddannelse for pædagoger giver dig et grundigt indblik i, hvad der sker med forældre i forbindelse med en skilsmisse. For at styrke børns trivsel, er det nemlig vigtigt at vide noget om de dynamikker, der udspiller mellem forældrene.

I jeres arbejde som pædagoger tager I på kompetent og kærlig vis udgangspunkt i barnets udfordringer. Mange pædagoger fortæller dog, at dette arbejde vanskeliggøres betydeligt, hvis forældrene ikke samarbejder konstruktivt omkring barnet. På denne videreuddannelse for pædagoger sætter vi således fokus på, hvordan man kan støtte forældre i at samarbejde. Dette samarbejde er nemlig en forudsætning for at kunne styrke barnets trivsel.

Videreuddannelse pædagog 2 – citat fra en kursist

Jeg har gennem mit arbejde været tæt på børn og familier som er presset af mange forskellige udfordringer. Via mit arbejde er det blevet rigtigt tydeligt, at skal vi hjælpe børnene, så må vi i første omgang hjælpe forældrene med at hjælpe sig selv, så de kan få ro på og derved overskud til at være forældre.”

Videreuddannelse pædagog 2 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis der er flere, der tilmelder sig sammen.

Videreuddannelse pædagog 2 – en kvindelig pædagogs oplevelse

Tak for nogle fantastiske dage fyldt med inspirerende teori, øvelser, metoder mm. Jeg har fået rigtig meget ud af øvelserne og sparringen undervejs. Det var godt at prøve at holde oplæg, og fantastisk med efterfølgende feedback og udviklingsforslag”.

 

Tilmeld dig nu: Pædagog videreuddannelse 2

 

Pædagog videreuddannelse 3 – Viden om udfordringer i parforholdet

PREP-uddannelsen:

Vil du som pædagog have større viden om de udfordringer, der udspiller sig mellem forældre? Og vil du gerne have viden og redskaber, som kan inspirere forældre til at passe på deres parforhold – og dermed deres børns trivsel? I så fald er PREP-uddannelsen relevant for dig.

Denne videreuddannelse for pædagoger giver dig et grundigt og forskningsbaseret indblik i det, der fremmer og hæmmer det gode parforhold. Børns trivsel udfordres nemlig af forældres diskussioner og skænderier, selvom de ikke er gået fra hinanden. Som pædagog kan man derfor hjælpe børn ved at inddrage forældrene og inspirere dem til at tage hånd om hinanden. En håndsrækning til de voksne er en gave til børnene.

Videreuddannelse pædagog 3 – citat fra en kursist

Som pædagogisk vejleder arbejder jeg med personale, børn og forældre. Min opmærksomhed er på, at forældrene og deres medinddragelse og enighed ift. barnet er det vigtigste fundament for at skabe udvikling, tryghed og ro hos og omkring børnene.”

Videreuddannelse pædagog 3 – praktiske oplysninger

 • Videreuddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere der tilmelder sig sammen.

Videreuddannelse pædagog 3 – en mandlig pædagogs oplevelse

Uddannelsen giver et godt alment afsæt i dialog og relationsopbygning mellem mennesker. Det var givende at se rollespil og undervisers interventioner. Det var særligt godt efter, at man selv havde øvet og prøvet det”.

 

Tilmeld dig nu: Pædagog videreuddannelse 3 

 

Pædagog videreuddannelse 4 – Ærlig og kærlig kommunikation i udskolingen

Kærlig Talt:

Vil du som pædagog styrke trivslen i udskolingen? Vil du hjælpe de unge til at tale om svære tanker og følelser med hinanden? I så fald er Kærlig Talt relevant for dig.

Konceptet Kærlig Talt er udviklet sammen med Mary Fonden og har som formål at hjælpe unge til at håndtere svære følelser. Det inspirerer via øvelser og filmklip unge til at kommunikere om det, der er svært, hvor de både tager sig selv og andre alvorligt.

Hvis I ønsker inspiration til, hvordan man kan benytte Kærlig Talt, kommer vi meget gerne ud og holder en workshop for dig og dine kollegaer.

Videreuddannelse pædagog 4 – det viser evalueringerne

Videreuddannelse pædagog 4 – en kursists oplevelse

Det har været et rigtig godt kursus med helt konkrete opgaver samt øvelser. Mange tak for gode fif, idéer og konkret materiale”.

 

Bestil Kærlig Talt-materialet her