Skilte forældre samarbejder bedre efter CFF-kursus i Statsforvaltningen

Langt de fleste af de skilte forældre, som siden januar har gennemgået et CFF-udviklet kursus i Statsforvaltningen, føler sig nu bedre rustet til samarbejdet om deres børn.

De foreløbige, interne evalueringer af forsøgsprojektet ”Forældre sammen – hver for sig” dokumenterer, at det betaler sig at sende skilte forældre på kommunikationskursus. Center for Familieudviklings bestyrelsesformand og stifter Anette Due Madsen glædes over de positive evalueringer:

“At sætte forebyggende ind med kurser til skilte forældre er til gavn for både den enkelte familie og for hele samfundet. Undersøgelser har vist, at vedvarende konflikter mellem forældrene kan gå ud over børns udvikling og trivsel. Derudover ved vi også, at skilsmisser er blandt de vigtigste årsager til depressioner, stress og langtidssygemeldinger”.

De foreløbige, interne evalueringer viser, at langt de fleste forældre har fået udbytte af forløbet. Forældrene har blandt andet svaret på, om de føler sig bedre rustet til at samarbejde med den anden forælder efter endt undervisning, og om de føler sig bedre rustet til at forstå og støtte op om deres børn.

På en skala fra 1 – 7, hvor 1 er lavest og 7 er højest, ligger gennemsnittet på hhv. 5,3 og 5,7 for de to spørgsmål. Herudover vurderer forældrene generelt, at de har et meget stort udbytte af de oplæg og strukturerede samtaler mellem forældrene, som indgår på kurset.

“Der er så mange forældre, der går fra hinanden i dag, at en skilsmisse nogle gange bliver omtalt som et ’bump på vejen’. Men for den enkelte familie er en skilsmisse en kæmpe omvæltning. For mange vil det også være en livskrise, hvor fremtiden pludselig føles mere usikker. Derfor giver det god mening – både set fra et medmenneskeligt og økonomisk synspunkt – at tilbyde forebyggende støtte”, udtaler Anette Due Madsen.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Statsforvaltningen vedhæftet her