Efteruddannelse socialrådgiver

Løft dine kompetencer som socialrådgiver ved at videreuddanne dig til arbejdet med borgere, der har problemer i familien. Vi tilbyder nemlig en række kortere efteruddannelser for socialrådgivere og andre, der ønsker at styrke familiers tryghed og trivsel; særligt i forbindelse med skilsmisse eller udfordringer i familien.

Som socialrådgiver møder du ofte borgere, der har problemer eller udfordringer i familielivet. Det drejer sig både om mennesker, der står midt i en skilsmisse, eller folk der har svært ved at få familielivet og hverdagen til at fungere. Det går ud over livskvaliteten og kan føre til sygemeldinger, økonomiske udfordringer, stress og depression. Børn der lever i sådanne familier har det også svært. De får typisk ondt i maven og kan føle sig utrolig ensomme med deres tanker, følelser og spørgsmål. Der er derfor stor grund til at sætte fokus på dette område.

Som socialrådgiver kan og skal du ikke løse alle borgernes familieproblemer. Vi kan desværre ikke trylle alt det vanskelige væk. Men med konkrete redskaber og specifik viden om familieudfordringer og skilsmisseproblematikker, er du langt bedre stillet. Tit får mennesker ikke talt om problemer i familielivet på en god måde. Derfor kan det være en stor hjælp, hvis du kan hjælpe dem med lige akkurat det. Voksne – og ikke mindst børn – fortjener nemlig den bedste hjælp, når de er ramt af en krise i familien.

 

3-dages kursus: Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre

Vil du som socialrådgiver efteruddannes, så du får mere viden og redskaber til at styrke samarbejdet mellem forældrene i forbindelse med en skilsmisse? Så er denne efteruddannelse oplagt for dig.

Denne efteruddannelse sætter fokus på, hvad der sker med forældre i forbindelse med en skilsmisse. Hvilke reaktioner er normale, og hvad skal man som socialrådgiver særligt være opmærksom på? Der sættes fokus på psykologiske udfordringer knyttet til samværsordninger, bodeling og skiftedage foruden alle de følelser, der knytter sig til disse svære processer. Og så gives der naturligvis inspiration til, hvad man konkret kan gøre for at støtte mennesker, der står i disse udfordringer.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

En kursist på efteruddannelse for socialrådgivere udtaler:

Jeg har flere sager, hvor børnenes adfærd er et symptom på forældrenes manglende samarbejde. Jeg oplever, at flere forældre gerne vil det gode samarbejde med hinanden, men simpelthen har svært ved at kommunikere og derfor optrapper konflikterne med hinanden. Min motivation er at give disse forældre den rette støtte i fælles ansvar for deres barn, så de skåner deres barn for uhensigtsmæssig opførelse.”

Denne socialrådgiver påpeger en væsentlig pointe: Hvis vi vil hjælpe børnene i familierne, må vi lære forældrene at samarbejde konstruktivt med hinanden.

 

Redskaber til arbejdet med højkonflikte skilsmisser – efteruddannelse socialrådgiver

 

Denne efteruddannelse er en håndsrækning til dig, der sidder i terapeutiske eller terapilignende samtaler med skilte forældre. Men den er også relevant for dig, der står overfor at skulle løfte terapeutiske opgaver i fremtiden. I løbet af to dage bliver du præsenteret for de typiske udfordringer knyttet til samtaler med skilte forældre – uanset om du sidder med en eller to personer i samme rum. I forlængelse heraf undervises der i, hvorledes du kan møde disse udfordringer på en kvalificeret og anerkendende måde. Her er der særligt fokus på at reducere destruktive konfliktmønstre og på at skabe et konstruktivt børnefokus i samtalerne.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Viden og redskaber til arbejdet med par – efteruddannelse socialrådgiver

Denne tredages basis uddannelse om par, henvender sig til dig, der møder par i en faglig sammenhæng. Det kan være i kraft af dit arbejde som psykolog, par- eller familieterapeut, præst, sundhedsplejerske, jordemoder, sagsbehandler, læge, mv.

En kursist udtaler:

Super gode værktøjer. Rigtig god teori og opsamling. Rigtig god indføring af “huset” og des elementer. Virkelig dygtige undervisere, som har bragt teori til live med praksis og sjæl.”
– Mand, 34 år.

Læs mere og tilmeld dig her