Efteruddannelse socialrådgiver – noget for dig? 

Ønsker du som socialrådgiver en videreuddannelse til arbejdet med borgere, der har problemer i familien? I så fald tjek vores efteruddannelser ud.

Center for Familieudvikling tilbyder nemlig en række kortere efteruddannelser for socialrådgivere og andre, der ønsker at styrke familiers tryghed og trivsel; særligt i forbindelse med skilsmisse eller udfordringer i familien.

Som socialrådgiver møder I ofte borgere, der har problemer eller udfordringer i familielivet. Det drejer sig både om mennesker der står midt i en skilsmisse, eller folk der har svært ved at få familielivet og hverdagen til at fungere. Det går ud over livskvaliteten og kan føre til sygemeldinger, økonomiske udfordringer, stress og depression. Børn der lever i sådanne familier har det også svært. De får typisk ondt i maven og kan føle sig utrolig ensomme med deres tanker, følelser og spørgsmål. Der er derfor stor grund til at sætte fokus på dette område.

Mange socialrådgivere fortæller os – med god grund –  at de oplever stor frustration og afmagt, når de møder disse borgere. Vi er ikke i tvivl om, at I som kompetente og kærlige socialrådgivere ønsker at bidrage med hjælp. Men vi ved også af erfaring, hvor svært det er. Derfor tilbyder vi efteruddannelser til socialrådgivere, der ønsker inspiration til at arbejde med dette vigtige og vanskelige område. Både for de voksnes og børnenes skyld.

Som socialrådgiver kan og skal I ikke løse alle borgernes familieproblemer. I og vi kan desværre ikke trylle alt det vanskelige væk. Men hvis I får konkrete redskaber og specifik viden om familieudfordringer og skilsmisseproblematikker, er I langt bedre stillet. Tit får mennesker ikke talt om problemer i familielivet på en god måde. Derfor kan det være en stor hjælp, hvis I kan hjælpe dem til dette. Voksne – og ikke mindst børn – fortjener nemlig den bedste hjælp, når de er ramt af en krise i familien

Efteruddannelse socialrådgiver – citat fra en kursist 

Vi oplever på vores arbejdsplads en stigning i underretninger vedr. børn, som mistrives grundet forældrenes konflikter og et stigende antal af sager, hvor forældrene selv henvender sig med denne problemstilling. Jeg oplever sager med skilte forældre særligt udfordrende i forhold til at fastholde barnets perspektiv og skabe en forandring i forældrenes syn på egen rolle i samspillet med barnet og/eller den anden forælder. Fx. når de gensidigt beskylder hinanden for ikke at være gode nok. Min motivation for at ansøge er et håb om at blive bedre til at forstå mekanismerne, hvor denne problemstilling indgår, og et ønske om at udvikle redskaber til at hjælpe forældre og kolleger med at handle derpå.” 

 

Efteruddannelse socialrådgiver – en oversigt 

 • Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre
 • Hjælp til skilsmissebørn (Børnegruppe-uddannelsen)
 • Viden om udfordringer i parforholdet (PREP-uddannelsen)

 

Efteruddannelse socialrådgiver 1 – Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre 

Vil du som socialrådgiver efteruddannes, så du får mere viden om skilsmisser? Og ønsker du at få redskaber til at styrke samarbejdet mellem forældrene i forbindelse med en skilsmisse? I så fald er denne efteruddannelse oplagt for dig.

Denne efteruddannelse sætter fokus på, hvad der sker med forældre i forbindelse med en skilsmisse. Hvilke reaktioner er normale, og hvad skal man som socialrådgiver særligt være opmærksom på? Der sættes fokus på psykologiske udfordringer knyttet til samværsordninger, bodeling og skiftedage foruden alle de følelser, der knytter sig til disse svære processer.  Og så gives der naturligvis inspiration til, hvad man konkret kan gøre for at støtte disse mennesker.

Socialrådgivere har ofte en særlig omsorg for børn. Mange fortæller dog, at det er svært at hjælpe børn, hvis forældrene ikke samarbejder konstruktivt omkring barnet. En socialrådgiver på efteruddannelsen beskrev det således:

Efteruddannelse socialrådgiver 1 – citat fra en kursist 

”Jeg har flere sager, hvor børnenes adfærd er et symptom på forældrenes manglende samarbejde. Jeg oplever at flere forældre gerne vil det gode samarbejde med hinanden, men simpelthen har svært ved at kommunikere og derfor optrapper konflikterne med hinanden. Min motivation er at give disse forældre den rette støtte i fælles ansvar for deres barn, således at de skåner deres barn for uhensigtsmæssig opførelse.”

Denne socialrådgiver påpeger en væsentlig pointe: Hvis vi vil hjælpe børnene i familierne, må vi lære forældrene at samarbejde konstruktivt med hinanden. På denne efteruddannelse for socialrådgivere sætter vi derfor fokus på dette.

Efteruddannelse socialrådgiver 1 – praktiske oplysninger

 • Uddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at supplere uddannelsen, hvis du også ønsker terapeutiske redskaber til denne målgruppe eller ønsker at blive certificeret i afholdelse af skilsmissekurser (KIFF).
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis der er flere, der tilmelder sig sammen.

Efteruddannelse socialrådgiver 1 – en mandlig kursists oplevelse 

”Jeg synes, at kurset gav gode pointer i forhold til den gode formidling. Oplægget om krise- og mestringsteori var super relevant og rollespillene og øvelserne om vejlederrollen var meget livagtige og relevante”

 

Tilmeld dig nu: Socialrådgiver efteruddannelse 1 

 

Efteruddannelse socialrådgiver 2 – Hjælp til skilsmissebørn

Børnegruppe-uddannelsen:

Vil du som socialrådgiver efteruddannes med et specifikt fokus på børnene i en skilsmisse? Eller ønsker du endda at have kvalifikationerne og materialerne til at afholde deciderede grupper for skilsmissebørn? I så fald er børnegruppe-uddannelsen formentlig relevant for dig. Denne meget populære efteruddannelse er blevet taget af næsten 500 de seneste fire år, og særligt Egedal, Kolding og Randers kommune har lavet en storstilet satsning for at hjælpe denne gruppe af børn.

Har du set udsendelsen Barn i skilsmisseland på DR2? I så fald vil du vide, hvor stor en forskel det gør for børn, at der er nogle, der gider at lytte til dem.

Denne efteruddannelse giver dig som socialrådgiver en større forståelse for de problemer, som børn kan opleve i forbindelse med en skilsmisse. Desuden får du redskaber til at møde børn i denne sårbare situation. Derudover bliver uddannet og certificeret til at stå for skilsmissegrupper for børn.

Vi har haft næsten 500 kursister på denne uddannelse de seneste fire år og kommuner som Randers, Kolding og Egedal har på ambitiøst vis besluttet at hjælpe denne gruppe af sårbare børn ved at sende mange folk på denne efteruddannelse. Vi håber naturligvis, at du som socialrådgiver, og din kommune ser værdien i at gøre det samme.

Efteruddannelse socialrådgiver 2 – citat fra en kursist 

”Jeg har qua mit arbejde i socialforvaltningen stiftet bekendtskab med mange skilsmisseramte børn og har set, hvordan det påvirker disse børn. Disse børn er hurtige til at tage skyldfølelsen på sig og de befinder sig i en kæmpe loyalitetskonflikt overfor forældrene og nærmeste pårørende. Jeg vil gerne specialisere mig yderligere indenfor denne målgruppe. Jeg har set, hvordan disse børn profiterer af at blive visiteret til en børnegruppe for skilsmisseramte børn, og jeg ville være stolt af at kunne være med til at løfte dette arbejde og tilbyde denne mulighed til andre ligestillede børn.”

Efteruddannelse socialrådgiver 2 – praktiske oplysninger

 • Efteruddannelsen varer fire dage og foregår i København og Aarhus.
 • Med efteruddannelsen bliver du certificeret i at afholde skilsmissegrupper for børn.
 • I forbindelse med din certificering modtager du både en manual og konkrete pædagogiske værktøjer.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere kollegaer, der tilmelder sig sammen

Efteruddannelse socialrådgiver 2 – en kursists oplevelse 

”Jeg har lyst til at anbefale det til alle. Det har været rigtig godt og anvendeligt. Det udleverede materiale er meget brugbart og klæder mig godt på til arbejdet som børnegruppeleder”

Efteruddannelse socialrådgiver 2 – det viser evalueringen

 • 97,6% af kursisterne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med skilsmissebørn.
 • 100% af børnegruppelederne siger, at de er tilfreds med uddannelsen.

Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden 

Tilmeld dig nu: Socialrådgiver efteruddannelse 2 

 

Socialrådgiver efteruddannelse 3 – Viden om udfordringer i parforholdet

PREP-uddannelsen:

Vil du som socialrådgiver have større viden om de problemer der udspiller sig i familier, hvor forældrene stadig er sammen? Og vil du gerne have konkrete redskaber til at hjælpe disse borgere – og dermed deres børns trivsel? I så fald er PREP-uddannelsen relevant for dig.

Denne videreuddannelse sættes fokus på det, der fremmer og hæmmer det gode parforhold. Der sættes både fokus på kommunikation, problemhåndtering og evnen til at forsone sig med hinanden. Via denne efteruddannelse vil du således blive bedre i stand til at spotte faresignaler og rådgive og vejlede borgere, der syntes, det er svært at få parforholdet og familielivet til at fungere.

Denne efteruddannelse for socialrådgivere har både relevans for jer, der arbejder med store problematikker og for jer, der har en ambition om at arbejde mere forbyggende.

 Efteruddannelse socialrådgiver 3 – citater fra kursister 

”I min arbejdshverdag møder jeg meget ofte familier, hvor parforholdet skrænter. Jeg vil meget gerne tillære mig nye måder og metoder til at tale ind i det på.”

”I kraft af mit arbejde, som socialrådgiver, oplever jeg ofte familier og par, som har mange udfordringer og som har behov for hjælp eller støtte.”

Efteruddannelse socialrådgiver 3 – praktiske oplysninger

 • Efteruddannelsen varer tre dage og foregår i København og Aarhus.
 • Det er muligt at opnå rabat, hvis man er flere socialrådgivere der tilmelder sig sammen.

Efteruddannelse socialrådgiver 3 – en kursists oplevelse 

”Gode perspektiver og pointer. Rart med konkrete nære eksempler fra jeres eget liv. Fedt selv at komme i spil med øvelser. Dejligt at det er interaktivt”.

Efteruddannelse socialrådgiver 3 – det viser evalueringerne 

 • 70% erklærer sig helt enig eller enig i udsagnet om, at deltagelse på et PREP-kursus har mindsket konfliktniveauet derhjemme.
 • 63% svarer at de er helt enige eller enige i, at kurset har haft en positiv effekt på børnenes trivsel.

Fra evalueringen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015’

Tilmeld dig nu: Socialrådgiver efteruddannelse 3