Supervision

På Center for familieudvikling har vi altid høj faglighed i fokus. Vi er et team af autoriserede psykologer og psykoterapeuter med mange års erfaring og specialiseret viden indenfor det relationelle arbejde, herunder arbejdet med par, skilte, familier, sammenbragte familier og andre nære relationer. Vi investerer i vores faglige udvikling og kompetencer. Vi sørger derudover for, at vi er opdateret på nyeste forskning, så vi på en etisk og høj kvalificeret måde kan møde vores klienter og supervisenter.

Vi tilbyder supervision til psykologer, psykoterapeuter, sundhedsfagligt personale og andre fagpersoner, der i deres arbejde møder par, skilte, familier og individer, og som særligt har lyst til at dygtiggøre sig indenfor det relationelle arbejde.

Vores grundforståelse bygger på tilknytningsteorien og metodisk arbejder vi ud fra Emotionsfokuseret Terapi (EFT). Herudover er vores supervisorer bredt efteruddannede indenfor andre terapeutiske retninger: psykodynamisk terapi, systemisk/narrativ terapi, gestalt terapi, compassion forkuseret terapi, internal familiy systems, m.m.

Vi tror på, at mennesker lærer mest, når de føler sig trygge og accepterede for hvem de er. Derfor er det vigtigt for os som supervisorer, at gøre supervisionsrummet trygt og rart for dig, så det også kan være lærerigt. Det er vigtigt for os at forstå dit supervisionsspørgsmål, og vi bestræber os på hver gang at give dig konkrete redskaber, nye perspektiver og brugbare idéer til dit arbejde med udgangspunkt i netop de problemstillinger, du kommer med.

 

Supervision til arbejdet med par og skilte:

1. Supervision for psykologer mhp. autorisation (1 eller 2 i gruppen). Hvis du er nyuddannet psykolog, som arbejder med familier, par eller individer (inklusive fagpersonale), og som arbejder mod autorisation, tilbyder vi et 40-timers supervisionsforløb. Forløbet består af 20 gange á 2 timer, fordelt på max 1 år. Der er mulighed for at planlægge et mere intensivt og dermed kortere forløb, alt efter behov, som aftales nærmere med os. I forløbet vil der primært være fokus på case supervision med udgangspunkt i de evidensbaserede tilknytningsteoretiske terapeutiske retningslinjer – EFT (for par), EFIT (for individer) og EFFT (for familier), samt psykologens eget selv, som det vigtigste instrument i terapien. Du behøver ikke have kendskab til ovennævnte teorier, men blot interesse i at udvikle dine kompetence indenfor den tilknytningsbaserede tilgang.

2. Supervision for psykologer og tværfagligt personale (individuelt eller i grupper på 3-5). Denne form for supervision er tænkt til både psykologer og fagpersoner fra sundheds- og behandlersektoren, samt til pædagogisk personale, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det relationelle arbejde med børn, voksne, par, familier og skilte familier (inklusiv højt konflikte skilsmissesager). Her arbejdes der både case orienteret og psykoedukativt med stort fokus på egen omsorg. Der tilbydes også supervision for fagpersoner der ønsker at dygtiggøre sig i forhold til PREP – parkurser.

3. Supervision for EFT terapeuter (individuelt og grupper på 3-6). Hvis du som minimum har taget EFT Externship eller er færdiguddannet EFT terapeut, og samtidigt har lyst til at videreudvikle dine kompetencer eller få faglig sparring, er denne form for supervision til dig. Mange af os kæmper fx med udvekslinger, kan have det svært med at arbejde med specifikke positioner i cyklus (den opsøgende, den tilbagetrækkende part), føler at det er svært at ”få fat i emotionerne” eller facilitere udvekslinger, som skaber forandring. Andre gange har vi spørgsmål omkring mere komplekse sager, såsom trauma par, vold, utroskab, mm. I supervisionen får du mulighed for at dykke ned i denne slags spørgsmål og finde nye veje at gå, når du føler dig fastlåst eller blot har brug for inspiration til videre arbejde med dine klienter. OBS! I Århus er det muligt at bruge supervisionstimerne til certificeringen, dog ikke i København.

Supervision til arbejdet med psykiske lidelser:

Supervision til arbejde med psykiske lidelser tager udgangspunkt i Kognitiv Adfærdsterapi og Eksistentiel psykoterapi.

 

Pris

Pris

Individuel / 1 person:

  • 1500 kr. pr. time

Gruppe / 2-8 personer:

  •  2000 kr. pr. time

Praktiske informationer

Praktiske informationer

Supervision foregår på vores adresse i København eller Aarhus:

  • København: Østergade 5, 1. sal. 1100 Kbh. K. (2 min. fra Kongens Nytorv/Metro)
  • Aarhus: Søndergade 10, 2. sal, 8000 Aarhus C

Afbudsregler

Husk at læse vores afbudsregler, som du kan finde her.