Efteruddannelse psykolog

Center for Familieudvikling tilbyder en række korte forskningsbaserede efteruddannelser for psykologer, der ønsker at styrke menneskers tryghed og trivsel i familien. På vores efteruddannelse for psykologer og andre kvalificerede fagfolk vil der altid være en eller flere psykologer blandt underviserne. Og alle vil have stor klinisk erfaring med at arbejde med forskningsbaserede interventioner knyttet til par- og skilsmisseområdet.

Som psykolog møder man ofte mennesker, der kæmper med at få parforholdet til at fungere. Faktisk viser forskellige undersøgelser, at familierelaterede problematikker er den hyppigste grund til at mennesker opsøger terapi. Når mennesker lider i deres parforhold, går det udover det fysiske og mentale helbred, trivslen og forældreevnen. Af samme årsag fortjener disse mennesker, at vi psykologer til stadighed opkvalificerer os på dette område, så vi kan tilbyde den bedste og mest kompetente form for hjælp.

Overvejer du som psykolog efteruddannelse hos os? I så fald er vi ret sikre på, at du vil kunne omsætte uddannelsen til dit kliniske arbejde. Vi har de sidste 14 år specialiseret os i at afholde parterapi og give hjælp til skilsmisseramte mennesker. Og faktisk har vi haft over 1000 mennesker igennem på vores forskningsbaserede efteruddannelser.

 

2-dages kursus: Par-tjek-uddannelsen

Ønsker du som psykolog en efteruddannelse, der giver rettighed til at arbejde med et forskningsbaseret koncept på to parsamtaler, inspireret af den anerkendte metode, Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT)?

Par-tjek-uddannelsen er en efteruddannelse for psykologer, hvorigennem du bliver certificeret i at afholde konceptet i egen klinik. Desuden får du en omfattende Par-tjek-manual, et kendskabspil og elektroniske ressourcer, som skal bruges til samtalen.

Du får:
• Rettighederne til at arbejde med det forskningsbaserede koncept, par-tjek
• Adgang til et elektronisk spørgeskema, som du kan orientere dig i før første samtale
• Formentlig verdens bedste vejlederrapport til par

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

En kursist på efteruddannelse for psykologer udtaler:

Meget dygtige undervisere, som både er praktiske og teoretiske. Det var meget professionelt afholdt og de var meget engagerede”.

 

Efteruddannelse psykologer

Ønsker du som psykolog efteruddannelse eller inspiration til at arbejde med parholdsproblematikker eller skilsmisseudfordringer? Eller ønsker du at hjælpe børn, der har det svært efter forældrenes skilsmisse? I så fald er vores efteruddannelser relevante for dig.

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at I som veluddannede psykologer ønsker at hjælpe mennesker, der har det svært i deres parforhold og familieliv. Desværre må vi konstatere, at der er meget lidt fokus på dette vigtige område på psykologistudiet på universitetet. Det har vi selv erfaret. Heldigvis er der dog flere og flere psykologer, der har indset, at de må supplere uddannelsen som psykolog med en efteruddannelse på dette område. Denne trend vil vi gerne støtte op omkring. Både for at styrke fagligheden blandt psykologer, og fordi vi dermed højner chancen for at hjælpe den enkelte klient, det enkelte par og de børn, der er indblandet.

Der er rigtig mange mennesker, der tilbyder parterapi i Danmark. Desværre er rigtig mange af disse ikke ordentligt uddannet, og interventionerne sker derfor ofte på et usystematisk og tilfældigt grundlag. Det er kort sagt et meget broget marked. Af samme grund er der stor ræson i, at vi som psykologer tager efteruddannelse i forskningsbaserede metoder på dette område.

Evalueringerne af disse er som regel utroligt gode. Det gør os taknemlige og ydmyge. Og så støtter de forestillingen om, at vi sætter fokus på noget relevant og vigtigt.  En af vores tre værdier er faglighed, og derfor er det vigtigt for os at gå i dialog med jer og hilse kritisk tækning og dialog velkommen. Uanset om denne finder sted i forbindelse med en præsentation af teori eller metode eller efter en skørt rollespil, som skal understøtte en forskningsbaseret og faglig pointe.

 

Par-tjek-uddannelsen

Ønsker du som psykolog en efteruddannelse, der giver rettighed til at arbejde med et forskningsbaseret koncept på to parsamtaler? Vil du have adgang til et elektronisk spørgeskema og formentlig verdens bedste vejlederrapport til par, som du kan orientere dig i før første samtale? I så fald er Par-tjek-uddannelsen formentlig relevant for dig.
Par-tjek er udviklet af psykolog og lektor Tea Trillingsgaard og andre forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Familieudvikling. I forlængelse heraf har konceptet været udsat for et randomiseret kontrolleret forsøg med over 200 danske par. Herigennem blev det påvist, at konceptet havde en positiv og signifikant effekt på parrene sammenlignet med kontrolgruppen. Resultaterne er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Journal og Consulting and Clinical Psychology.
Denne efteruddannelse for psykologer introducerer konceptet Par-tjek, og herigennem bliver man certificeret i at afholde konceptet i egen klinik. Desuden får man i den forbindelse en omfattende Par-tjek-manual, et kendskabspil og elektroniske ressourcer, som skal bruges til samtalen.
Par-tjek er inspireret af Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT) og giver inspiration til at udforme en caseformulering, lave grundig assesment samt arbejde kvalificeret med pars samspilsmønstre.

Denne efteruddannelse for psykologer henvender sig til jer, der har en del erfaring med parterapi, men også til jer, der primært har erfaring med individuel terapi.

En kursist på par-tjek-uddannelsen skriver:

Jeg ønsker at styrke mine kompetencer inden for det parterapeutiske område – og især inden for assessment. Den strukturerede tilgang, som Par-tjek tilbyder, appellerer til mig.”

 

Efteruddannelse psykolog – evaluering fra en kursist:

Jeg satte pris på den gode tydelige gennemgang, som var interessant at lytte til. Det var meget fint krydret med videoklip fra virkelige samtaler. Det fæstner det lærte, at man ser teorien brugt i praksis. Det var generelt utrolig god og levende undervisning, med inspirerende rollespil, sjov hukommelses- leg. Jeres positive energi og humor overføres til os alle i salen”

 

Viden og redskaber til arbejdet med par – efteruddannelse psykolog

Denne tredages basis uddannelse om par, henvender sig til dig, der møder par i en faglig sammenhæng. Det kan være i kraft af dit arbejde som psykolog, par- eller familieterapeut, præst, sundhedsplejerske, jordemoder, sagsbehandler, læge, mv.

Super gode værktøjer. Rigtig god teori og opsamling. Rigtig god indføring af “huset” og des elementer. Virkelig dygtige undervisere, som har bragt teori til live med praksis og sjæl.”
– Mand, 34 år.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Redskaber til arbejdet med højkonflikte skilsmisser – efteruddannelse psykolog

Med denne efteruddannelse bliver du klædt på til den terapeutiske samtale med skilte forældre.  Vi sætter fokus på, hvordan du kan bruge psykoedukation og øvelser i dine samtaleforløb med skilte forældre samt forskellige terapeutiske greb i det relationelle arbejde. Særligt vil du blive trænet i, hvordan du som fagperson kan arbejde med forældres konfliktmønstre og med at skabe børnefokus i samtalerne.

De to dage vil veksle mellem oplæg og øvelser, og dette modul vil være meget praksisrettet. Du vil blive styrket i dit terapeutiske møde med skilsmissefamilier, og dette kan kombineres med de metoder, du plejer at anvende i dit arbejde.

Denne uddannelse er for dig, der møder de skilte forældre i privat praksis, i det kommunale familiebehandlingsarbejde, i den forebyggende rådgivning eller i Familieretshuset.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – efteruddannelse psykolog

Ønsker du som psykolog en efteruddannelse i forhold til skilsmisseproblematikker? Og ønsker du at erhverve dig konkrete værktøjer til at styrke samarbejdet, når forældre går fra hinanden? I så fald er dette denne formentlig en oplagt efteruddannelse for dig.

Denne efteruddannelse for psykologer og andre relevante fagfolk sætter fokus på de udfordringer og problemer, der opstår, når mennesker går fra hinanden. Der sættes blandt andet fokus på mentaliseringsnedbrud og affektregulering, og så gives der naturligvis konkrete anbefalinger og redskaber til at optimere forældresamarbejdet – til gavn for forældrene og ikke mindst børnene.

Mange psykologer har et særligt blik for børnenes trivsel. Det kan dog være svært at hjælpe disse børn, hvis mor og far har et højt konfliktniveau og måske endda polariserer og positioner den anden som værende forkert. Derfor er det så vigtigt for os at inspirere til, hvordan I som psykologer kan støtte forældrene, så de skaber de bedste betingelser for deres barns tryghed og trivsel.

Efteruddannelsen består af en grundmodul. Herefter kan du vælge henholdsvis et samtalemodul eller et kursusmodul. På samtalemodulet sætter der særligt fokus på arbejdet med denne problematik i en klinisk terapeutisk kontekst. På kursusmodulet sætter der mere fokus på en pædagogisk og psykoedukativ intervention. Det er muligt at vælge begge moduler efter grundmodulet.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Efteruddannelse psykolog– citat fra en kursist:

”Jeg arbejder med terapi med børn og voksne, som er ramt af skilsmisser og ved, hvor utrolig svært et felt det er, for både børn og voksne at navigere i. Som tidligere vejleder på skilsmissekurser har jeg set og oplevet, hvor gavnligt det er, for forældrene at blive klædt bedre på til deres samarbejde og er meget interesseret i at viderebringe dette som tilbud i Holbæk kommune.”