Parterapeut uddannelse

Ønsker du som parterapeut uddannelse og inspiration til dit arbejde med par? Eller ønsker du som individuel terapeut at få hjælp til at komme i gang med arbejdet som parterapeut? I så fald kan du med fordel overveje vores forskellige uddannelser.

Center for Familieudvikling tilbyder nemlig en række kortere evidensbaserede uddannelser for terapeuter og andre kompetente fagpersoner, der ønsker at styrke familiers tryghed og trivsel. Disse har fokus på arbejdet med par og mennesker, der kæmper med problemer knyttet til en skilsmisse.

Som terapeut møder man ofte mennesker, der kæmper med at få parforholdet til at fungere. Det handler typisk om dårlig kommunikation, seksuelle problemer eller manglende kvalitetstid. Disse mennesker fortjener den bedst mulige hjælp, for parforholdet har en afgørende betydning for trivslen i tilværelsen. Og det har en stor betydning for, hvordan vores børn har det.

Mange parterapeuter og terapeuter oplever stor frustration og afmagt, når de møder klienter, der oplever problemer i deres forhold. Selv de dygtigste terapeuter oplever nogle gange, at det er svært at hjælpe. Af den grund tilbyder vi uddannelser til parterapeuter; for jeres og ikke mindst parrenes skyld.

2-dages uddannelse: Par-tjek-uddannelsen

Par-tjek-uddannelsen er et forskningsbaseret og forebyggende koncept på to samtaler, hvor du som parterapeut for adgang til et elektronisk spørgeskema og en automatisk genereret rapport, der sikrer at stort overblik, før du møder parret.

Uddannelsen er målrettet parterapeuter og psykologer, der har erfaring med parterapi og som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Uddannelsen formidler dybdegående viden om det, der forhindrer par i at opnå følelsesmæssig intimitet. Og så introduceres du specifikt for konceptet Par-tjek, der er en forskningsbaseret og forebyggende metode udviklet af Center for Familieudvikling i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.

Uanset om du ønsker at opkvalificere dit nuværende arbejde eller ønsker at arbejde mere forbyggende.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Udtalelse fra kursist på parterapeut uddannelse

Rigtig god afveksling mellem undervisning og praktiske øvelser. Super dejligt at underviserne sætter sig selv i spil, bruger sig selv og inddrager egne erfaringer.”

 

Uddannelse parterapeut

At lave parterapi kan være rigtig krævende. Man skal forholde sig til to sider af samme sag og sørge for at begge føler sig hørt og anerkendt. Også når de er frygtelig uenige og i konflikt. Parforholdsproblemer er meget komplekse, og man kan som parterapeut let blive forvirret. Skal man først fokusere på deres kommunikation, barndom eller seksuelle problemer?

Overvejer du som parterapeut uddannelse hos os? I så fald er vi sikre på, at du vil kunne omsætte uddannelsen til konkret praksis. Vi har nemlig i over 14 år praktiseret parterapi og uddannet folk i dette. Og vi har haft over 1000 mennesker igennem vores uddannelser. Evalueringerne er altid utrolig gode, og det skyldes formentlig at vi er optaget af evidens og faglighed, samt levende formidling, hvor der veksles mellem oplæg, øvelser, filmklip, rollespil og plenumdiskussioner. Og så er vi optaget af, at vores uddannelser for parterapeuter og andre foregår i en varm og tryg atmosfære med plads til gensidig inspiration, kritisk refleksion og humor.

 

Par-tjek-uddannelsen – parterapeut uddannelse

Vil du som parterapeut kunne tilbyde par et forskningsbaseret og forebyggende koncept på to samtaler? Eller vil du som parterapeut have adgang til et elektronisk spørgeskema og en automatisk genereret rapport, der sikrer at stort overblik, før du møder parret? I så fald er Par-tjek-uddannelsen relevant for dig.

På denne uddannelse for parterapeuter og psykologer bliver der formidlet forskningsbaseret viden om det, der forhindrer par i at opnå følelsesmæssig intimitet. Og så introduceres du specifikt for konceptet Par-tjek, der er en forskningsbaseret og forebyggende metode udviklet af Center for Familieudvikling i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.
Denne uddannelse for parterapeuter og psykologer henvender sig til jer, der har erfaring med parterapi og som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Den henvender sig både til jer, der ønsker at opkvalificere jeres nuværende arbejde og til jer, der ønsker at arbejde mere forbyggende.

Udtalelse fra kursist på parterapeut uddannelse:

Jeg finder det utrolig spændende at arbejde med par og de udfordringer der ofte opstår hen af vejen – særligt efter parret er blevet forældre. Jeg tror i særdeleshed på den forebyggende indsats og vil gerne være med til at sætte mere fokus på den, for derved at skabe bedre forhold for de danske par”.

 

 

En parterapeut udtaler om Par-tjek-uddannelsen – parterapeut uddannelse:

Det var dejligt, konkret og struktureret hands-on undervisning, med god ti til hvert element. Det var godt at øvelserne afprøves, og der var en god afveksling mellem elementerne”.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

Viden og redskaber til arbejdet med par – efteruddannelse parterapeut

Denne tredages basis uddannelse om par, henvender sig til dig, der møder par i en faglig sammenhæng. Det kan være i kraft af dit arbejde som psykolog, par- eller familieterapeut, præst, sundhedsplejerske, jordemoder, sagsbehandler, læge, mv.

Super gode værktøjer. Rigtig god teori og opsamling. Rigtig god indføring af “huset” og des elementer. Virkelig dygtige undervisere, som har bragt teori til live med praksis og sjæl.”
– Mand, 34 år.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Emotionsfokuseret terapi: EFT-uddannelsen – parterapeut uddannelse

EFT-uddannelsen: Ønsker du som parterapeut uddannelse specifikt i Emotionsfokuseret parterapi? I så fald er denne uddannelse oplagt. Emotionsfokuseret parterapi er en internationalt anerkendt metode, som har påvist gode resultater. På denne uddannelse for parterapeuter vil du særligt blive inspireret til at arbejde med parrenes samspil og sårbare følelser.

Det er Jette Simon, der underviser på denne uddannelse for parterapeuter. Hun er specialist i psykoterapi og har 35 års erfaring med parterapi.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – parterapeut uddannelse

Ønsker du som parterapeut uddannelse i skilsmisseproblematikken? Og ønsker du at få redskaber til at styrke samarbejdet mellem forældrene før, under og efter skilsmisse? I så fald er denne uddannelse oplagt for dig.

Denne uddannelse sætter fokus på de dynamikker, der udspiller sig blandt mennesker, der oplever en skilsmisse. Og der gives konkrete anbefalinger og redskaber, der gør det muligt at bevare overblikket og skabe gode rammer, når man møder disse mennesker. Der sættes blandt andet fokus på sorg og savn, samt alle de konkrete problemer, der knytter sig til samværsordninger, skiftedage, højtider med videre.

Mange parterapeuter har en særlig omsorg for børn. Det er dog svært at hjælpe disse, hvis forældrene ikke samarbejder konstruktivt omkring barnet. Derfor giver det god mening for os at inspirere til, hvordan man kan støtte forældrene bedst muligt i denne svære proces.

 

Udtalelse fra en kursist på Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – parterapeut uddannelse

I mit arbejde som parrådgiver møder jeg mange par, der overvejer, om de skal gå fra hinanden. Jeg ønsker at kunne tilbyde dem hjælp, hvis de vælger at gå fra hinanden. Derudover er det vigtigt for mig, at den viden jeg præsenterer dem for, er veldokumenteret og funderet i den nyeste forskning på området. Derfor har jeg valgt denne uddannelse.”

 

 

En kursist oplevelse på Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – uddannelse parterapeut:

Det var nogle spændende dage. Der var god afveksling, dynamik og meningsfuld teori, der blev præsenteret, så det var nemt at tage det med og indføre det i praksis”.

 

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Børnegruppe-uddannelsen: Hjælp til børn med skilte forældre– parterapeut uddannelse

Ønsker du som parterapeut uddannelse med et specifikt fokus på børnene i en skilsmisse? Eller ønsker du at kunne afholde børnegrupper for børn af skilte forældre? I så fald er børnegruppe-uddannelsen relevant for dig.

Denne uddannelse giver dig som terapeut en bedre forståelse for de udfordringer, som skilsmissebørn kan opleve, når mor og far går fra hinanden. Der sættes fokus på følelser som savn, vrede og ensomhed og konkrete begivenheder som for eksempel skiftedage og når mor eller far får en ny kæreste. Desuden får du konkrete redskaber til at disse børn. Endelig får du via denne uddannelse en certificering og alle de materialer, der skal bruges til at køre skilsmissegrupper i dit regi.

Læs mere og tilmeld dig her

Udtalelse fra kursist på Børnegruppe-uddannelsen – parterapeut uddannelse

Det var tydeligt at mærke, at underviserne havde styr på deres teori og havde meget erfaring med børnegrupper. Fantastisk med alle de metoder og redskaber vi har fået. Det er det bedste kursus jeg har været på – jeg føler mig meget godt klædt på”.

Det mener deltagere på uddannelsen til børnegruppeleder*
• 97,6% af børnegruppelederne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen
• 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære.
• 100% af børnegruppelederne følte sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage grupperne

*Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden.
Læs mere om projektet her

 

Læs mere og tilmeld dig her