Delebørn – hele børn

Et samarbejde mellem Center for Familieudvikling, Egmont Fonden og kommunerne Kolding, Randers og Egedal

Hvert 3. barn i Danmark oplever inden sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden. Skilsmisser er blevet en almindelig del af vores samfund. Men for det enkelte barn vil bruddet mellem forældrene som regel være en stor omvæltning. Mange kommer godt videre – men det er vigtigt, at deres nærmeste voksne både ser og anerkender børnenes tanker og følelser omkring livet som delebarn og støtter op om børnenes behov.

Center for Familieudvikling er med støtte fra Egmont Fonden gået sammen med kommunerne Randers, Kolding og Egedal om at styrke indsatsen for folkeskoleelever med skilte forældre. Projektet er afholdt på 30 folkeskoler i de 3 kommuner. Siden start har mere end 1.000 børn mellem 6 og 16 år været med i en børnegruppe.

Evalueringen af projektet viser, at særligt børn, der ramt på trivslen efter skilsmissen får det markant bedre efter at have deltaget i et gruppeforløb, og at en stor gruppe af disse børn også klarer sig bedre fagligt som følge af dette.

Du kan læse mere om projektets evaluering her