Webinar

Vi holder løbende gratis webinarer om relevante emner som parforhold, skilsmisse, sammenbragte familier og børn.

Du kan jævnligt deltage i vores webinarer, hvor vi sætter fokus på emner som parforhold, skilsmisse, sammenbragte familier og børn.

Vores webinarer finder sted online, de varer typisk en time, og det er gratis at deltage. Det er psykologer og terapeuter hos Center for Familieudvikling, der underviser på webinarerne. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

Mange af emnerne vil komme igen, hvis du gik glip af det første gang.

Du finder en oversigt over vores tidligere afholdte webinarer her, ligesom du på vores forskellige kommunikationskanaler kan holde dig orienteret om, hvornår vi udbyder næste webinar.

WEBINAR: Hvordan ser den sammenbragte familie ud – set med børnenes øjne?

Webinaret sætter fokus på, hvordan den sammenbragte familie kan opleves fra børnenes perspektiv.

Få indblik i:

 • Hvorfor opleves den sammenbragte familie så anderledes for børnene, end den gør for de voksne?
 • Hvad kommer børn og unge, der lever i en sammenbragt familie, ofte til at kæmpe med?
 • Hvordan kan man som forælder og bonusforælder støtte børnene i familien, så de kommer til at trives bedst muligt?

Webinaret afholdes d. 20. juni kl. 10-11. Det er gratis at deltage.  

Underviseren på webinaret er Else Marie Schmidt Andersen, som er psykolog hos Center for Familieudvikling.

Godt at vide: 

 • Alle er velkomne, men vores webinarer henvender sig særligt til privatpersoner.
 • Vi lukker for tilmelding dagen før.
 • Vi sender ikke powerpoint-slides, så husk at tage noter undervejs.
 • Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, som vil blive besvaret til sidst. Det kan gøres anonymt i chatten.
 • Efter webinaret vil du modtage et link, så du kan se optagelsen af webinaret. Linket er tilgængeligt i en uge.

Tilmeld dig her


Tidligere webinarer: (Mange af emnerne vil komme igen, hvis du gik glip af det første gang.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev i bunden af siden for at få besked, så snart de kommer igen)

WEBINAR: Hvordan passer vi på parforholdet, når vi får børn?

Hvordan passer vi på parforholdet, når vi får børn? 

At blive forælder er en af de største omvæltninger, vi kan opleve. I dag står mange forældrepar ret alene med opgaven om det lille barn. Samtidig bliver vi ofte ramt af høje forventninger til ”det lykkelige parforhold” og manglende støtte fra samfundet omkring os. Der er forskning, der viser, at tilfredsheden med parforholdet ofte falder, når vi får vores første barn – og det er måske ikke så underligt.

På webinaret får du:

 • Indblik i de betingelser og udfordringer, som parforholdet ofte rammes af, når vi bliver forældre
 • Perspektiver på hvorfor vi kan komme til at glide fra hinanden efter fødslen
 • Inspiration til, hvordan vi som par kan bevare kontakten, når vasketøj, bleer og søvnløse nætter hober sig op.

Underviseren på webinaret er Amalie Vatne Brean, psykolog hos Center for Familieudvikling.

Godt at vide: 

 • Alle er velkomne, men vores webinarer henvender sig særligt til privatpersoner.
 • Vi lukker for tilmelding dagen før.
 • Vi sender ikke powerpoint-slides, så husk at tage noter undervejs.
 • Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, som vil blive besvaret til sidst. Det kan gøres anonymt i chatten.
 • Efter webinaret vil du modtage et link, så du kan se optagelsen af webinaret. Linket er tilgængeligt i en uge.

WEBINAR: Hvordan bevarer vi den kærlige og trygge relation i familien, når børn eller unge rammes af psykisk sygdom?

Hvordan bevarer vi den kærlige og trygge relation i familien, når børn eller unge rammes af psykisk sygdom? 
Når den enkelte oplever psykisk sygdom, vil det ofte påvirke hele familien. Børn og unge, der er ramt af psykisk sårbarhed i form af depression, stress eller angst, vil typisk have sværere ved at være til stede i livet og i relationer på grund af den lidelse, som plager dem. For forældre og søskende kan det gøre ondt, men også være opslidende, uforudsigeligt og bekymrende, når ens barn, man holder af, har det svært.

På webinaret får du viden om:

 • Hvordan kan det påvirke forældre og søskende, når et barn rammes af psykisk sygdom?
 • Hvad kan være vigtigt for forældre at vide om barnet og om sygdommen – og hvordan kan denne forståelse anvendes til at bevare eller styrke relationen?
 • Hvordan kan det lykkes at opbygge en stærk fællesånd i familien, de psykiske udfordringer til trods?

Underviseren på webinaret er Andreas Schröder, overlæge, ph.d. og speciallæge i psykiatri hos Center for Familieudvikling.

Godt at vide: 

 • Alle er velkomne, men vores webinarer henvender sig særligt til privatpersoner.
 • Vi lukker for tilmelding dagen før.
 • Vi sender ikke powerpoint-slides, så husk at tage noter undervejs.
 • Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, som vil blive besvaret til sidst. Det kan gøres anonymt i chatten.
 • Efter webinaret vil du modtage et link, så du kan se optagelsen af webinaret. Linket er tilgængeligt i en uge.

WEBINAR: Forældresamarbejdet efter skilsmissen

Hvordan styrker vi samarbejdet om børnene, når vi er blevet skilt?
Til skilte forældre, som ønsker gode råd til at styrke samarbejdet om børnene efter en skilsmisse.

På webinaret gennemgås:

 • Hvad kendetegner det “gode nok” forældresamarbejde?
 • Hvorfor er det så pokkers svært?
 • Hvordan kan man forbedre samarbejdet?

Underviseren på webinaret er Else Marie Schmidt Andersen, psykolog hos Center for Familieudvikling.

Godt at vide: 

 • Alle er velkomne, men vores webinarer henvender sig særligt til privatpersoner.
 • Vi lukker for tilmelding dagen før.
 • Vi sender ikke powerpoint-slides, så husk at tage noter undervejs.
 • Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, som vil blive besvaret til sidst. Det kan gøres anonymt i chatten.
 • Efter webinaret vil du modtage et link, så du kan se optagelsen af webinaret. Linket er tilgængeligt i en uge.

WEBINAR: Hvordan bevarer vi den kærlige, trygge relation i familien, når en forælder rammes af psykisk sygdom?

Hvordan bevarer vi den kærlige, trygge relation i familien, når en forælder rammes af psykisk sygdom? 

Når den enkelte oplever psykisk sygdom, vil det ofte påvirke hele familien. Mennesker, der er ramt af psykisk sårbarhed i form af depression, stress eller angst, vil typisk have sværere ved at være til stede i livet og i relationer på grund af den lidelse, som plager dem. For de pårørende kan det gøre ondt, men også være opslidende, uforudsigeligt og bekymrende, når et menneske, man holder af, har det svært.

På webinaret får du viden om:

 • Hvordan kan det påvirke familien, når den ene rammes af psykisk sygdom?
 • Hvad kan være vigtigt for de pårørende/partneren at vide om den, der rammes af psykisk sygdom – og hvordan kan denne forståelse anvendes til at styrke relationen?
 • Hvad kan være vigtigt for den psykisk sårbare at vide om de pårørende/partnerens situation – og hvordan kan denne indsigt være med til at styrke relationen?

Du modtager på dagen et link til deltagelse.

Underviseren på webinaret er Andreas Schröder, Overlæge, ph.d. og speciallæge i Psykiatri hos Center for Familieudvikling. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

WEBINAR: Skilsmissen som livsomvæltning

Skilsmissen som livsomvæltning for børn og voksne

Et gratis online webinar om ”Skilsmissen som livsomvæltning for børn og voksne”.

På webinaret bliver du klogere på psykologien bag skilsmisser – både de gode, de svære og de helt forfærdelige skilsmisser:

 • Hvordan påvirker skilsmisser børn og voksne?
 • Hvorfor opstår der konflikter? Og hvad kan man gøre ved dem?
 • Hvad kræver et godt nok forældresamarbejde efter en skilsmisse?

Du modtager på dagen et link til deltagelse.

Underviseren på webinaret er Mathias Rolskov, psykolog hos Center for Familieudvikling. Der vil undervejs være mulighed for at stille Mathias spørgsmål.

WEBINAR: Konflikthåndtering i dit parforhold

Konflikthåndtering i dit parforhold

På webinaret vil du og din partner blive introduceret for fire aspekter, som er relateret til konflikt i parforholdet:

 • Hvad er det, der sker, når vi optrapper vores konflikter?
 • Hvilke fire uhensigtsmæssige ting gør vi i konfliktdialogen?
 • Hvordan reagerer vi forskelligt? Mønstre i konfliktdialogen 
 • Hvilken sårbarhed ligger til grund for måden, vi reagerer på i en konflikt?

Du modtager på dagen et link til deltagelse.

Underviseren på webinaret er Steen Kruse, psykoterapeut hos Center for Familieudvikling. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

WEBINAR: Hvem er vi, når børnene flyver fra reden?

Hvem er vi, når børnene flyver fra reden?

Når børnene flytter hjemmefra, overgår vi til en ny tid i parforholdet, og nogle par vil opleve, at deres relation skal genforhandles og måske genopfindes. Da vi statistisk set kan regne med at leve en del år, vil den periode, hvor vi har hjemmeboende børn, ofte være en relativ kort periode set i et livsperspektiv. Dog er det en meget skelsættende periode, fordi børn forandrer vores liv radikalt. Så hvad sker der og hvad gør vi, når børnene begynder at kunne klare sig selv, flyver fra reden, og vi som par skal træde ind i en ny fase? 

Webinaret sætter fokus på, hvad det kalder frem i parforholdet, når børnene er flyttet hjemmefra, og hvordan vi som par kan håndtere den nye livsfase:

 • Hvem er vi, og hvordan ser vores samliv ud, når børnene er fløjet fra reden?  
 • Hvordan arbejder vi med at eventuelle fastgroede vaner forhindrer os i at se med åbne øjne på de muligheder, der ligger foran os?

Du modtager på dagen et link til deltagelse.

Underviseren på webinaret er Steen Kruse, psykoterapeut hos Center for Familieudvikling. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

WEBINAR: Den sammenbragte familie - En familie på andre vilkår

Den sammenbragte familie – En familie på andre vilkår

Webinaret sætter fokus på, hvordan en sammenbragt familie kan forholde sig til helt almindelige udfordringer.

 • Hvordan lærer man at leve med de udfordringer, som opstår i sammenbragte familier, så de ikke  bliver ødelæggende for familien?
 • Hvordan håndterer man, at børnene ikke nødvendigvis deler de voksnes begejstring for den nye sammenbragte familie?
 • Hvordan håndterer man den store forældreopgave i forhold til dine, mine og vores børn?

Du modtager på dagen et link til deltagelse.

Underviseren på webinaret er Søren Marcussen, psykoterapeut og leder af Familieafdelingen i København hos Center for Familieudvikling. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

Læs også om vores kurser for forældre i sammenbragte familier. 

WEBINAR: Forstå dit barns reaktioner på skilsmissen

Forstå dit barns reaktioner på skilsmissen

Børn reagerer meget forskelligt, når mor og far går fra hinanden. Nogle reaktioner er så svære at få øje på, at de bliver helt usynlige, mens andre omvendt kan være meget tydelige og fylde så meget, at de kan være svære at håndtere for forældrene.

På webinariet får du:

 • Inspiration til hvordan du kan forstå dit barns reaktioner
 • Viden, der kan øge din opmærksomhed på dit barns oplevelse af skilsmissen
 • Beskrivelse af 6 typiske mestringsstrategier hos børn, der lever i to hjem

Du modtager på dagen et link til deltagelse.

Underviseren på webinaret er Sinne Pedersen, psykolog og børnegruppeleder hos Center for Familieudvikling. Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

Læs også om vores skilte familie – kursus i fælles forældresamarbejde

 

Undervisere

Else Marie Schmidt Andersen

Autoriseret psykolog og underviser

Else Marie Schmidt Andersen er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor EFT (emotions-fokuseret terapi), og hun har været ansat på Center for Familieudvikling siden...

Læs mere

Amalie Vatne Brean

Psykolog

Amalie Vatne Brean er psykolog og har mange års erfaring med at udvikle samspillet i familier og styrke trygheden i de nære relationer. Amalies...

Læs mere

Andreas Schröder

Overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri

Andreas Schröder har i over 20 år udredt og behandlet mennesker med psykiske sygdomme som angst, depression og stress-relaterede tilstande. Derudover har han forsket...

Læs mere

Mathias Rolskov Jakobsen

Psykolog
Mathias er på barsel.

Mathias Rolskov Jakobsen er psykolog hos Center for Familieudvikling og arbejder både med emotions-fokuseret parterapi, med terapi for skilte forældre samt med sammenbragte familier....

Læs mere

Steen Kruse

Psykoterapeut, par- og familieterapeut. Leder af Par-og Skilmisseafdelingen i Aarhus.

Søren Marcussen

Diplomuddannelse i psykologi, psykoterapeut og projektleder. Leder af Par-og Skilmisseafdelingen i København.

Sinne Pedersen

Autoriseret psykolog

Sinne Pedersen er autoriseret psykolog og har over 15 års erfaring i at styrke børns trivsel gennem familierådgivning, vejledning og terapi. På Center for...

Læs mere