Familiebehandler uddannelse

Ønsker du som familiebehandler eller familierådgiver uddannelse i arbejdet med mennesker, der har udfordringer i parforholdet eller familien? I så fald vil vi opmuntre dig til at tjekke vores uddannelser ud.

Vi tilbyder nemlig flere kortere uddannelser for familiebehandlere og familierådgivere, der ønsker inspiration til arbejdet med par, familier og børn.

Som familiebehandler møder du mange mennesker, der har problemer i familien. Det drejer sig blandt andet om mennesker, der gennemlever en skilsmisse. Men det drejer sig også om alle dem, der stadig er sammen, men som kæmper med at få forholdet til at fungere. Uanset om man lever i et parforhold eller netop har afsluttet et, kan det medføre stor kompleksitet, når kommunikationen og relationen er vanskelig. De voksne kommer herigennem til at lide, og det samme gør børnene.

Mange familiebehandlere har fortalt os, at de kan opleve stor magtesløshed, når de arbejder med disse familier. Især når det gælder det specifikke arbejde med at skabe et godt forhold mellem forældrene. Og vi ved fra egen erfaring, at det er krævende at arbejde med mennesker, der oplever krise i parforholdet. Det er derfor, vi tilbyder uddannelser for familierådgivere og familiebehandlere, samt andre relevante fagpersoner. Fordi der er brug for at stoppe op engang imellem og reflektere over egen praksis. Vi skylder ganske enkelt de danske familier at dygtiggøre os på dette område. Dog er det vigtigt at denne uddannelse er lødig og forankret i forskning. Det er vores. Med andre ord: De har vist sig at have en positiv effekt.

 

3-dages kursus: Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre

”Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre” er en familiebehandler-uddannelse, som giver dig viden om skilsmisser og konkrete værktøjer til at arbejde med forældres forhold, efter de er gået fra hinanden.

På uddannelsen bliver du undervist i de typiske tanker, følelser og reaktioner, som finder sted i forbindelse med en skilsmisse. Du bliver klogere på, hvad du som familiebehandler særligt skal være opmærksom på, og får også mere viden om børns reaktioner, og hvordan du kan hjælpe dem.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Familiebehandler uddannelse – citat fra en kursist:

I mit arbejde som familiebehandler møder jeg familier, hvor børnenes og forældrenes trivsel er præget af tilbagevendende konflikter mellem fraskilte forældre. Jeg ønsker at udvide og styrke mit faglige grundlag med henblik på opkvalificering af intervention og rådgivning i samarbejdet med familier. Dette uanset om skilsmissen er forestående eller er forekommet med efterfølgende fortløbende konflikter de fraskilte forældre imellem. Og altid med barnets trivsel i centrum.”

Familiebehandler uddannelser

Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – uddannelse familiebehandler

Vil du som familiebehandler uddannes og få mere viden om skilsmisser? Og ønsker du helt konkret at få værktøjer til at arbejde med forældres indbyrdes forhold efter et brud? I så fald tror vi, at denne uddannelse er oplagt for dig.

Du undervises på uddannelsen i de typiske tanker, følelser og reaktioner, som finder sted i forbindelse med en skilsmisse.  Du bliver klogere på, hvad du som familiebehandlere særligt skal være opmærksomme på, og får også mere viden om børns reaktioner, og hvordan du kan hjælpe dem.

Familiebehandlere og familierådgivere vil ofte være motiveret af at hjælpe børn. Mange beretter dog om, at dette arbejde besværliggøres af, at forældrene næsten ikke kan tale sammen. Derfor har denne uddannelse et stort fokus på forældrene. En håndsrækning til de voksne er nemlig en gave til børn.

Du vil på uddannelsen modtage en nyudviklet og omfattende manuel med forskningsbaseret teori, redskaber og illustrationer. Desuden kan du tilvælge et terapimodul, ”Redskaber til det terapeutiske arbejde med skilte forældre”. Terapimodulet støtter jeres arbejde som familiebehandlere til at afholde terapeutiske samtaler med mennesker, der gennemlever en skilsmisse.

 

Udtalelse fra en kursist på familiebehandler uddannelse:

Jeg er topmotiveret for at lære nye metoder til at tackle skilsmissefamilier. Jeg berører problematikken dagligt i mit arbejde, og jeg har et par kollegaer som lige har taget uddannelsen, og jeg er kun blevet mere interesseret, efter jeg har hørt dem fortælle om uddannelsen. Det er meget relevant i mit daglige arbejde”

 

 

En familiebehandlers oplevelse – familiebehandler uddannelse

Det har været rart, inspirerende og spændende at være med, og det har jeg sat pris på. Der var en god veksling mellem praksis og teori, og det var fedt at I var lydhøre i forhold til at få mere bevægelse, walk and talk, ind i programmet”.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Børnegruppeuddannelsen: Hjælp til børn med skilte forældre – familiebehandler uddannelse

Ønsker du som familiebehandler uddannelse med et særligt fokus på børnene i en skilsmisse? Og har du måske oveni købet en ambition om at afholde børnegrupper for skilsmissebørn? I så fald er børnegruppe-uddannelsen formentlig meget aktuel for dig. Denne meget populære uddannelse er blevet taget af næsten 500 kursister de seneste år. Flere kommuner, som Egedal, Kolding og Randers kommune, har sendt et stort antal af kursister afsted for at hjælpe denne gruppe af sårbare børn.

Du får konkrete redskaber til at møde børn, på en kærlig og kompetent måde. Derudover bliver du certificeret i at afholde skilsmissegrupper for børn, der har oplevet en skilsmisse. Du modtager i den forbindelse både manual og konkrete pædagogiske værktøjer.

Børnegruppe-uddannelsen er efter et 4-årigt projekt med Egmont Fonden blevet evalueret på landsplan. Over 1000 børn, i alderen 8-16 år, har deltaget i en børnegruppe fra 2014 – 2017, og evalueringen taler sit eget tydelig sprog: børnegrupper nytter.• 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære
• 97,6% af kursisterne på børnegruppe-uddannelsen synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen

 

En kursist udtaler om Børnegruppeuddannelsen – familiebehandler uddannelse

Super god uddannelse. Det er fedt at kunne gå i gang nu, lige med det samme. Super lækkert med et intranet, hvor alt materialet er lige til at hapse. Underviserne havde et fantastisk drive og engagement. Fedt med massevis af øvelser og skønt med konkrete materialer”

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

Viden og redskaber til arbejdet med par – efteruddannelse psykolog

Denne tredages basis uddannelse om par, henvender sig til dig, der møder par i en faglig sammenhæng. Det kan være i kraft af dit arbejde som psykolog, par- eller familieterapeut, præst, sundhedsplejerske, jordemoder, sagsbehandler, læge, mv.

 

Udtalelse fra en kursist – familiebehandler uddannelse

Gode øvelser, gode oplæg, gode eksempler, rart med afveksling mellem at lytte, tale, selv være på banen og bare tage ny info til sig”.

 

Læs mere og tilmeld dig her