Om os

Tryghed og trivsel for børn og voksne

Center for Familieudvikling er en non-profit NGO, som arbejder for at styrke trivsel og skabe trygge familierelationer i danske familier. Vi tror nemlig på, at den gode relation er noget man kan lære at pleje og stræbe efter.

Vores arbejde er centreret omkring oplysning og forebyggende terapi til private borgere og uddannelse af fagfolk.

Vi er specialiseret i familierelationer, psykisk trivsel og forebyggelse, med særligt fokus på parforhold, forældresamarbejde efter en skilsmisse, børns trivsel samt psykisk sårbarhed. Vi tilbyder bl.a. PREP-kurser, Par-tjek og terapi til par, KIFF-kurser og rådgivning til skilte, samtalegrupper for børn med skilte forældre samt terapi med fokus på bl.a. angst og depression. Derudover tilbyder vi flere uddannelsesforløb for fagfolk inden for disse felter.

 

Vores primære fokusområder til private

Parforhold

Skilsmisse 

Forældre og børn

Depression, angst og stress

Udstationerede

Webinar

Foredrag

Tema-timen

Vores primære fokusområder til fagfolk

Center for Familieudvikling udbyder en række uddannelser inden for par- og skilsmisseområdet. Uddannelserne er målrettet alle, der har berøring med familier og par, og har fokus på at udruste fagfolk til at forstå og hjælpe familierelationer.

Vi har stærke rødder i dansk og international forskning, og vi arbejder for, at vores viden hele tiden opdateres og nytænkes. Vi samarbejder tæt med myndigheder og forskningsinstitutioner, og takket være fondsstøtte kan vi arbejde non-profit.

Se uddannelser i arbejdet med skilte familier

Se uddannelse i arbejdet med par

Samarbejdspartnere og forskning

Siden 2004 er Center for Familieudviklings arbejde blevet udført med midler fra private fonde og donationer, myndigheder og egne aktiviteter. Vi samarbejder tæt med ministerier, offentlige forskningsenheder, private fonde samt universiteter både i Danmark og internationalt – og vores indsatser udvikles på basis af dokumenterbare resultater i samarbejde med danske og internationale forskere og praktikere.

Vores aktiviteter foregår gennem vores centre i København og Aarhus, vores internationale netværk og via fagfolk, uddannet fra Center for Familieudvikling, over hele landet.

Læs mere om vores projekter her