Om os

Tryghed og trivsel for børn og voksne

Gode relationer har stor betydning for alle mennesker. Når vigtige relationer ikke fungerer eller brydes, føler vi ofte sorg og savn. Alt for mange børn og voksne lider, fordi de ikke trives i deres nære relationer. Det går ud over det enkelte menneske, familier og samfundet på kort og længere sigt.

Vi arbejder for tryghed og trivsel i forholdet mellem mennesker. Vi tror på, at vi kan styrke nære relationer og forebygge mistrivsel gennem oplysning, uddannelse og terapi – til glæde for børn, unge og voksne.

Vi styrker den enkelte, familier, parforhold og forældresamarbejdet efter en skilsmisse. Og vi uddanner fagfolk til at videregive vores viden lokalt, dér hvor de selv arbejder med mennesker.

Vi er en uafhængig nonprofit organisation. Siden 2004 er vores arbejde blevet udført med midler fra private fonde og donationer, myndigheder og egne aktiviteter.

Vi samarbejder tæt med danske og internationale forskere og praktikere. Vi har tætte samarbejdsrelationer med forskere på Aarhus Universitet samt forskningsinstitutioner i USA, Norge og Holland. Vores indsatser udvikles på basis af dokumenterbare resultater. Vi engagerer os løbende i forebyggende projekter, som sættes i værk i samarbejde med myndigheder, fonde og organisationer.

Vores aktiviteter foregår på vores centre i København og Aarhus, gennem vores internationale netværk og via uddannede fagfolk over hele landet.