Videreuddannelse lærer

Center for Familieudvikling tilbyder forskellige videreuddannelser for lærere. Fælles for disse er, at de sætter fokus på de familiære udfordringer, som børnene præges og plages af.

Oplever du som lærer, at skilsmisser og andre familiære problematikker har en negativ effekt på dine elever? Oplever du, at disse vanskeligheder gør børnene mere stille, mere udadreagerende eller dårligere til at koncentrere sig? Så oplever du det samme som utallige lærere, vi møder på vores videreuddannelser. Flere og flere lærere og AKT-vejledere fortæller om børn, der er så tynget af det, der foregår derhjemme, at det er svært at være i skole. Disse børn kan godt se glade ud på overfladen, men får de en tryg anledning at snakke i, fortæller de historier som på én gang kan virke tanke- og urovækkende.

På vores efteruddannelse for lærere, lærer du desværre ikke, hvordan du kan trylle børnenes problemer væk. Problemerne kan nemlig ikke fikses, og børnene kan eller skal heller ikke fikses. Men vores efteruddannelser giver nødvendig viden om blandt andet skilsmissers dynamikker og effekter. Og så giver de redskaber til, hvordan man kan møde børn på en empatisk og professionel måde. Og naturligvis bliver det konkretiseret, hvordan kan man snakke om disse svære ting på en måde, der ikke bliver grænseoverskridende for barnet.
Vi skylder nemlig børnene at have viden og være tilpas kvalificeret, når de oplever en skilsmisse eller en anden problematik derhjemme.

 

4-dages kursus: Børnegruppeuddannelsen – Hjælp til børn med skilte forældre

Denne efteruddannelse for lærere og pædagoger er blevet enormt populær i løbet af de seneste fem år. Knap 500 lærere og andre fagfolk har deltaget på denne uddannelse. Vi videreuddanner over hundrede nye hvert år, og kommuner som for eksempel Kolding og Egedal sender løbende lærere afsted, da de har oplevet vigtigheden af at have tilbud til elever, der bliver ramt af en skilsmisse.

Denne videreuddannelse for lærere gør dig i stand til at afholde skilsmissegrupper på din skole. Du får både viden, redskaber og materialer til dette. Du kan dog også få meget ud af uddannelsen, selvom du ikke har planer om at afholde strukturerede gruppeforløb i nærmeste fremtid. Som lærer får du nemlig på denne videreuddannelse en masse viden og konkrete redskaber, som gør dig i stand til at møde dine elever på et mere kvalificeret grundlag. Denne efteruddannelse giver dig nemlig en langt bedre forståelse for de vanskeligheder, som børn oplever, når mor og far går fra hinanden.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

En kursist på efteruddannelse for pædagoger udtaler:

Det har været utrolig inspirerende og super intenst. Jeg har taget meget med mig fra den teoretiske del, både for børne- og forældredelen. Jeg har fået meget inspiration til selve indholdsdelene af grupperne, og den forskningsmæssige begrundelse for arbejdet gjorde særligt indtryk”.

Videreuddannelse og kurser til lærere

Børnegruppeuddannelsen – skolen: Hjælp til børn med skilte forældre – lærer videreuddannelse

Ønsker du som mange andre lærere en videreuddannelse med fokus på børns tryghed og trivsel? Stadigt flere lærere tager en videreuddannelse gennem Center for Familieudvikling, fordi de kan se, at trivslen er helt afgørende for Alma, Emma og Williams hverdag i skolen og deres evne til læring.

Denne efteruddannelse for lærere og pædagoger er blevet ekstremt populær i løbet af de seneste fem år. Knap 500 lærere og andre fagfolk har deltaget på denne uddannelse. Vi videreuddanner over hundrede nye hvert år, og kommuner som for eksempel Kolding og Egedal sender løbende lærere afsted, da de har oplevet vigtigheden af at have tilbud til elever, der bliver ramt af en skilsmisse.

I mange tilfælde får disse børn ikke delt deres tanker med andre. Hverken forældre, venner eller lærere. De kan derfor gå alene rundt i skolegården og derhjemme med mange svære følelser indeni. Mange slås også med en mindre eller større skyldfølelse, fordi de (fejlagtigt) tror, at det er deres skyld, at mor og far har det svært. Nogle børn tror endda, at de er skyld i skilsmissen.

Denne videreuddannelse for lærere gør dig i stand til at afholde skilsmissegrupper på din skole. Du får både viden, redskaber og materialer til dette. Du kan dog også få meget ud af uddannelsen, selvom du ikke har planer om at afholde strukturerede gruppeforløb i nærmeste fremtid. Som lærer får du nemlig på denne videreuddannelse en masse viden og konkrete redskaber, som gør dig i stand til at møde dine elever på et mere kvalificeret grundlag. Denne efteruddannelse giver dig nemlig en langt bedre forståelse for de vanskeligheder, som børn oplever, når mor og far går fra hinanden.

På vores videreuddannelser for lærere, og andre relevante faggrupper, hører vi, at det kan være svært at ”håndtere” disse børn. At man som lærer kan opleve stor afmagt, fordi man skal bevæge sig ind på et terræn, som er ukendt og meget personligt. Mange lærere ved ikke helt, hvad der er rigtigt at sige, gøre eller spørge til, og derfor kan man ende med ikke at sige så meget. Denne form for afmagt og tavshed er helt normal, for det er svært at skulle snakke om familiære udfordringer med børn – og voksne for den sags skyld. Men det er samtidig begrundelsen for, at vi har fokus på dette område i vores videreuddannelse for lærere. Vi skylder nemlig børnene at have viden og være tilpas kvalificeret, når de oplever en skilsmisse eller en anden problematik derhjemme.

 

Videreuddannelse lærer  – citat fra en kursist

I mit virke som lærer møder jeg mange børn, som i perioder ikke trives på grund af sorg over forældrenes skilsmisse. Kunne godt tænke mig at skabe dette “rum”, hvor børnene har mulighed for at få snakket om de svære ting, som fylder. Forældrenes skilsmisse påvirker børnenes læring. Undertegnede mangler viden om handlemuligheder i forhold til arbejdet med skilsmissebørn og opbygning af et “rum”, hvor børn kan få lov og mulighed for at dele deres tanker og sorg med ligesindede”.

 

Det mener deltagere på uddannelsen til børnegruppeleder*
• 97,6% af børnegruppelederne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen
• 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære.
• 100% af børnegruppelederne følte sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage grupperne

*Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden.
Læs mere om projektet her

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Videreuddannelse lærer  – en lærers oplevelse

Det har været utrolig inspirerende og super intenst. Jeg har taget meget med mig fra den teoretiske del, både for børne- og forældredelen. Jeg har fået meget inspiration til selve indholdsdelene af grupperne og den forskningsmæssige begrundelse for arbejdet gjorde særligt indtryk”.

 

Børnegruppeuddannelsen// Overbygning for certificerede

 

Nu kan du også blive videreuddannet til at afholde grupper for børn med skilte forældre, med særligt fokus på børn i indskolingen. Du kan tage vores 1-dags overbygning, hvis du allerede er uddannet børnegruppeleder ved Center for Familieudvikling. Her får du en grundig indføring i de problematikker, der knytter sig til samværsordninger, nye kærester og øgede logistiske udfordringer. Desuden får du redskaber til at møde børn i indskolingsalderen i denne sårbare situation, både i og uden for børnegrupper. Uddannelsen henvender sig særligt til indskolingslærere, der ønsker mere kendskab til skilsmisseområdet for bedst muligt at kunne hjælpe børnene.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – lærer videreuddannelse

Uddannelsen Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre giver dig mere viden om skilsmisser. Samtidig giver efteruddannelsen dig redskaber til at styrke forældrenes samarbejde rundt om barnet i forbindelse med en skilsmisse.

Denne videreuddannelse for lærere sætter fokus på de problemer, der udspiller sig mellem forældre før, under og efter en skilsmisse. Når denne viden er væsentlig for lærere, så skyldes det, at et dårligt fungerende samarbejde mellem forældrene har nogle dybt uhensigtsmæssige effekter på jeres elever.

På skolen tager I som lærere naturligvis udgangspunkt i barnet. I skal forsøge at skabe gode forudsætninger for, at jeres elever kan lære noget. På vores efteruddannelse fortæller lærere dog, at dette arbejde bliver udfordret, når forældre ikke kan finde ud af at tale ordentligt sammen. Vi mener, at vi skylder disse børn at give forældrene de bedste mulige forudsætninger for at bedre dette samarbejde. Det er blandt andet det, der gør, at vi afholder denne efteruddannelse for netop lærere.

En kursist på videreuddannelse for lærere udtaler: ”Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på den gode samtale. Jeg har arbejdet med børn og unge i mange år og har set, hvor meget det fylder hos børn i alle aldre, når kommunikationen mellem far og mor er uholdbar/destruktiv/nedladende/ikke-anerkendende etc. Derfor tror jeg, at denne videreuddannelse er et fantastisk redskab til at hjælpe fraskilte med at kigge indad og tage ansvar ift. til den gode kommunikation.”

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

En lærer på videreuddannelsen udtaler:

Det har været rart, inspirerende og spændende at være med og det har jeg sat pris på. Der var en god veksling mellem praksis og teori”